جریان نقدی ورودی


افرادی که نیازمند به استفاده از اطلاعات صورت های مالی هستند باید بتوانند با توجه به نیازهای متفاوت خود از این اطلاعات به خوبی استفاده کنند که یکی از مهمترین نیازها نحوه ی ایجاد وجوه نقد و نحوه ی خرج شدن وجه نقد توسط شرکت ها می باشد. از طرفی ترازنامه و صورت سود و زیان قادر به برطرف نمودن این نیاز نیستند پس تهیه ی یک صورت مالی اساسی دیگر به نام صورت جریان وجوه نقد به کمک استفاده کنندگان صورت های مالی اساسی می آید که تمامی حسابداران امین حسابداری در کرج به خوبی در مورد اهمیت این صورت مالی مطلع هستند. اهداف اصلی تعیین صورت جریان وجوه نقد 1- ارائه اطلاعات مفید به سرمایه گذاران، بستانکاران و تمامی ذینفعان در تصمیم گیری در مورد : - بررسی نتایج عملکرد گذشته در تولید ، برنامه ریزی و کنترل وجوه نقد - بررسی احتمالی جریان ورود و خروج وجوه نقد در آینده 2- تهیه ی گزارشی از تمامی دریافت ها و پرداخت هایی که به صورت نقد در طی دوره ی مالی شرکت انجام شده است. انواع اقلام در صورت جریان وجوه نقد و طبقه بندی آن ها بر اساس استاندارد صورت جریان وجوه نقد موارد سازنده ی صورت جریان وجوه نقد به پنج طبقه تقسیم می شوند که به ترتیب از بالا به پایین توسط حسابداران حسابداری در کرج برای شما علاقه مندان به حسابداری در کرج نام برده شده است. 1- فعالیت های عملیاتی 2- بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی 3- مالیات بر درآمد 4- فعالیت های سرمایه گذاری 5- فعالیت های تامین مالی در این جا برای علاقه مندان به حسابداری در کرج توضیحات مختصری خواهیم داد. فعالیت های عملیاتی فعالیت های اصلی و همیشگی که باعث ایجاد درآمد برای واحد تجاری می شود را در خدمات حسابداری فعالیت عملیاتی گویند که شامل تولید( در واحد های تولیدی ) ، فروش کالا( واحد های تولیدی و بازرگانی ) و ارائه خدمات ( واحد های خدماتی ) است که در نتیجه این فعالیت ها هزینه ها و درآمد هایی به وجود می آید که به عنوان هزینه ها و درآمد های عملیاتی به صورت سود و زیان منتقل می شوند. برای علاقه مندان حسابداری در کرج نمونه هایی از جریان های نقدی ورودی را که مرتبط با فعالیت های عملیاتی است بیان می کنیم. 1- وجوه نقد دریافتی در ازتباط با قرارداد هایی که با هدف تجاری و عملیاتی بسته شده است. 2- وجوه نقد دریافتی از مشتریان بابت فروش کالا و ارائه خدمات 3- وجوه نقد به دست آمده از حق الزحمه، کارمزد، حق امتیاز و سایر درآمد های عملیاتی. 4- وجوه نقد دریافتی از شرکت بیمه بابت حق بیمه ها و خسارت ها ادامه ی مطلب بالا برای دوستداران حسابداری در کرج در مقالات بعدی ارائه خواهد شد، به امید آن که مطالب گفته شده مورد استفاده ی حسابداران شاغل در فعالیت حسابداری در کرج قرار گیرد.

پیش بینی وضعیت جریان نقدینگی بانک به منظور تعیین نیاز نقدینگی (مورد یکی از بانک های خصوصی)

از آنجایی که بانک ها در جهت پاسخگویی به جریانات نقدی خروجی غیرمنتظره و تقاضای سپرده گذاران، نیازمند نگهداری وجوه مازاد می باشند، تقبل هزینه نگهداری این وجوه، به صورت چشم پوشی از سود حاصل از سرمایه گذاری احتمالی امری گریزناپذیر است. به این ترتیب پیش بینی وضعیت جریان ورودی و خروجی نقدینگی بانک برای روزهای آتی به لحاظ آمادگی درجهت مقابله با ریسک نقدینگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از اینرو در تحقیق حاضر در پی طراحی مدلی به منظور پیش بینی جریان های نقدی بانک می باشیم، که اثر متغیرهای کلان اقتصادی و اثرات تقویمی (روزهای خاص) را بر روی جریان های ورودی و خروجی نقدی بررسی نماید. در این راستا، از رویکرد منابع و مصارف وجوه، جهت پیش بینی نقدینگی استفاده شده است، که دراین روش سپرده ها به عنوان مهمترین منبع نقدینگی و وام های اعطایی نیز به عنوان مهمترین مصارف بانک در نظر گرفته شده است. برای برازش میانگین شرطی از مدل های arma و arfima استفاده نمودیم و همچنین با توجه به اثرات واریانس ناهمسانی که در داده های روزانه وام و سپرده وجود دارد از مدل های figarch بهره گرفتیم و سپس مدل ها را از نظر تخمین و پیش بینی با یکدیگر جریان نقدی ورودی مقایسه کرده و بهترین مدل انتخاب شد. در نهایت، با مدل مذکور برای یک ماه آینده پیش بینی صورت گرفت و مشاهده گردید که بانک با کمبود منابع نقدینگی حاصل از عملیات وام دهی و سپرده گذاری مشتریان روبروست.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش بینی جریان نقدینگی بانک به منظور تعیین شکاف نقدینگی (یکی از بانکهای خصوصی)

از آنجایی که بانک ها در جهت پاسخگویی به جریانات نقدی خروجی غیرمنتظره وتقاضای سپرده گذاران، نیازمند نگهداری وجوه مازاد م ی باشند، تقبل هزینه نگهداری این وجوه،به صورت چشم پوشی از سود حاصل از سرمایه گذاری احتمالی امری گریزناپذیر است. به اینترتیب پیش بینی وضعیت جریان ورودی و خروجی نقدینگی بانک برای روزهای آتی به لحاظآمادگی درجهت مقابله با ریسک نقدینگی از اهمیت ویژه ای برخورد ار است . از اینرو در مق.

پیش بینی جریان نقدینگی بانک به منظور تعیین شکاف نقدینگی (یکی از بانکهای خصوصی)

از آنجایی که بانک ها در جهت پاسخگویی به جریانات نقدی خروجی غیرمنتظره وتقاضای سپرده گذاران، نیازمند نگهداری وجوه مازاد م ی باشند، تقبل هزینه نگهداری این وجوه،به صورت چشم پوشی از سود حاصل از سرمایه گذاری احتمالی امری گریزناپذیر است. به اینترتیب پیش بینی وضعیت جریان ورودی و خروجی نقدینگی بانک برای روزهای آتی به لحاظآمادگی درجهت مقابله با ریسک نقدینگی از اهمیت ویژه ای برخورد ار است . از اینرو در مق.جریان نقدی ورودی جریان نقدی ورودی

پیش بینی منابع نقدینگی بانک ها (مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین)

مدیریت نقدینگی یکی از مهمترین وظایف مدیریت مالی بنگاه اقتصادی است و درمورد مؤسسات مالی و اعتباری خصوصاً بانکها اهمیت آن افزون می شود. بانکها به دلیلاهمیت کاری خود نیازمند نگهداری بخشی از دارایی های خود به شکل نقد به منظورپاسخگویی به مراجعان و صاحبان سپرده می باشند، که همین موضوع هزینه های فرصتیبرای آن دارایی به وجود می آورد، به بیان دیگر نگهداری وجوه نقد در حسابهای جاری،بانک مرکزی، نزد سایر بانک.

طراحی الگویی مناسب مدیریت نقدینگی و پیش بینی ریسک آن در بانک صادرات ایران

چالش اصلی مدیریت ریسک نقدینگی، تامین وجوه در هنگام بروز بحران در سازمان ها ،شرکت ها و نهادهای های مالی در عرصه فعالیت های اقتصادی است. عمق این چالش به دو ویژگی اصلی اندازه بحران و سرعت وقوع آن بستگی دارد. هدف اصلی مدیریت ریسک، اندازه‌گیری انواع ریسک به منظور کنترل آنها می باشد. سیستم مدیریت ریسک شامل رویه ها و معیارهایی به منظور محاسبه کمی انواع مختلف ریسک می باشد. در پژوهش حاضر موضوع مدیریت ر.

پیش بینی منابع نقدینگی بانک ها (مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین)

مدیریت نقدینگی یکی از مهمترین وظایف مدیریت مالی بنگاه اقتصادی است و درمورد مؤسسات مالی و اعتباری خصوصاً بانکها اهمیت آن افزون می شود. بانکها به دلیلاهمیت کاری خود نیازمند نگهداری بخشی از دارایی های خود به شکل نقد به منظورپاسخگویی به مراجعان و صاحبان سپرده می باشند، که همین موضوع هزینه های فرصتیبرای آن دارایی به وجود می آورد، به بیان دیگر نگهداری وجوه نقد در حسابهای جاری،بانک مرکزی، نزد سایر بانک.

مدلی برای پیش بینی نقدینگی مورد نیاز شعب بانک با استفاده از شبکه های عصبی و پیاده سازی آزمایشگاهی آن

در این تحقیق با هدف پیش بینی وجه نقد مورد نیاز شعبه بانک به منظور پاسخگویی مناسب به درخواست برداشت نقدی وجوه توسط مشتریان، پس از بررسی اهمیت موضوع و ادبیات مرتبط، متغیرهایی برای پیش بینی و به عنوان ورودی مدل تعیین می شود. با استفاده از تحلیل آماری، همبستگی این متغیر ها بررسی می گردد. در ادامه، فرایند پیش بینی با استفاده از سه روش مختلف صفحه گسترده excel و برنامه های جانبی آن، روش اقتصاد سنجی و .

صورت جریان وجوه نقد در حسابداری بیست و شش/مرداد

صورت جریان وجوه نقد و طبقه بندی آن در حسابداری در کرج

افرادی که نیازمند به استفاده از اطلاعات صورت های مالی هستند باید بتوانند با توجه به نیازهای متفاوت خود از این اطلاعات به خوبی استفاده کنند که یکی از مهمترین نیازها نحوه ی ایجاد وجوه نقد و نحوه ی خرج شدن وجه نقد توسط شرکت ها می باشد. از طرفی ترازنامه و صورت سود و زیان قادر به برطرف نمودن این نیاز نیستند پس تهیه ی یک صورت مالی اساسی دیگر به نام صورت جریان وجوه نقد به کمک استفاده کنندگان صورت های مالی اساسی می آید که تمامی حسابداران امین حسابداری در کرج به خوبی در مورد اهمیت این صورت مالی مطلع هستند.

اهداف اصلی تعیین صورت جریان وجوه نقد

1- ارائه اطلاعات مفید به سرمایه گذاران، بستانکاران و تمامی ذینفعان در تصمیم گیری در مورد :

- بررسی نتایج عملکرد گذشته در تولید ، برنامه جریان نقدی ورودی ریزی و کنترل وجوه نقد

- بررسی احتمالی جریان ورود و خروج وجوه نقد در آینده

2- تهیه ی گزارشی از تمامی دریافت ها و پرداخت هایی که به صورت نقد در طی دوره ی مالی شرکت انجام شده است.

انواع اقلام در صورت جریان وجوه نقد و طبقه بندی آن ها

بر اساس استاندارد صورت جریان وجوه نقد موارد سازنده ی صورت جریان وجوه نقد به پنج طبقه تقسیم می شوند که به ترتیب از بالا به پایین توسط حسابداران حسابداری در کرج برای شما علاقه مندان به حسابداری در کرج نام برده شده است.

1- فعالیت های عملیاتی

2- بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

3- مالیات بر درآمد

4- فعالیت های سرمایه گذاری

5- فعالیت های تامین مالی

در این جا برای علاقه مندان به حسابداری در کرج توضیحات مختصری خواهیم داد.

فعالیت های عملیاتی

فعالیت های اصلی و همیشگی که باعث ایجاد درآمد برای واحد تجاری می شود را در خدمات حسابداری فعالیت عملیاتی گویند که شامل تولید( در واحد های تولیدی ) ، فروش کالا( واحد های تولیدی و بازرگانی ) و ارائه خدمات ( واحد های خدماتی ) است که در نتیجه این فعالیت ها هزینه ها و درآمد هایی به وجود می آید که به عنوان هزینه ها و درآمد های عملیاتی به صورت سود و زیان منتقل می شوند.

برای علاقه مندان حسابداری در کرج نمونه هایی از جریان های نقدی ورودی را که مرتبط با فعالیت های عملیاتی است بیان می کنیم.

1- وجوه نقد دریافتی در ازتباط با قرارداد هایی که با هدف تجاری و عملیاتی بسته شده است.

2- وجوه نقد دریافتی از مشتریان بابت فروش کالا و ارائه خدمات

3- وجوه نقد به دست آمده از حق الزحمه، کارمزد، حق امتیاز و سایر درآمد های عملیاتی.

4- وجوه نقد دریافتی از شرکت بیمه بابت حق بیمه ها و خسارت ها

ادامه ی مطلب بالا برای دوستداران حسابداری در کرج در مقالات بعدی ارائه خواهد شد، به امید آن که مطالب گفته شده مورد استفاده ی حسابداران شاغل در فعالیت حسابداری در کرج قرار گیرد.

نظرات

نظر خود را اضافه کنید

تب ها

روند تکاملی خدمات حسابداری

تکامل خدمات حسابداری در قرن شانزدهم

سیستم اطلاعاتی حسابداری در شرکت حسابداری در کرج

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی در یک شرکت حسابداری

محیط ، اهداف و استفاده کنندگان از حسابداری مالی

برسی و شناختی از محیط ، اهداف و استفاده کنندگان حسابداری مالی

نکاتی در مورد صورت جریان وجوه نقد در حسابداری

توضیحاتی در مورد نکات مورد استفاده در صورت جریان وجوه نقد در حسابداری

حسابداری ارزیابی سرمایه گذاری های کوتاه مدت در سهام

حسابداری ارزیابی سرمایه گذاریهای کوتاه مدت در سهام در پایان دوره مالی

منظور از گزارشات مالی در حسابداری

گزارشات مالی یکی از مهمترین مواردی است که در سیستم حسابداری بسیار اهمیت دارد

کنترل و مدیریت درآمد و هزینه

چند سوال که در مورد مدیریت درآمدها و هزینه ها پیش می آید را با حسابداری در کرج همراه هستیم

هزینه سربار در حسابداری

یکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده در حسابداری سربار ساخت می باشد

راهنمای پیش بینی جریان نقدی کسب‌وکار برای تازه‌کارها

در زندگی شخصی اگر یک ماه با کمبود پول مواجه شویم، ممکن است به هر دری بزنیم. سریع وام بانکی می‌گیریم، چک بی‌محل می‌کشیم، از دوست و آشنا پول قرض می‌گیریم و… اما این شیوه برای اغلب کسب‌وکارها کاربردی ندارد؛ اولاً به این خاطر که میزان پول مورد نیاز آنها معمولا خیلی زیاد است، دوماً آنها مجبورند در مدت زمان کوتاهی مقدار پولی را که نیاز دارند تهیه کنند. شما که دیگر بهتر از من می‌دانید وام گرفتن چقدر مکافات دارد.

نقدینگی مانند خون در رگ کسب و کار جاری است. نقدینگی همان پولی است که به‌راحتی به آن دسترسی دارید و برای پرداخت به کارکنان و مسئولان مالیاتی و تأمین‌کننده‌ها از آن استفاده می‌کنید. اگر کسب‌وکارتان نقدینگی کافی برای پرداخت به این افراد را نداشته باشد، احتمالا عمر کسب‌وکارتان به چند روز هم نکشد!

برای سر پا نگه‌داشتن کسب‌وکارتان، باید بدانید که چقدر نقدینگی در آن جریان دارد و مطمئن شوید که هزینه‌هایتان کمتر از درآمدهای نقدی هستند. پیش‌بینی‌های جریان نقدینگی به شما کمک می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه‌ای درباره‌ی آینده‌ی کسب‌وکارتان بگیرید و هر جا که لازم است، فعالانه امور مالی جریان نقدی ورودی را سروسامان دهید.

در این مقاله چگونگی پیش‌بینی جریان نقدی با استفاده از صفحه‌ی گسترده را بررسی می‌کنیم.

این مقاله قصد دارد به مدیران غیرمالی کمک کند تا پیش‌بینی‌های جریان نقدی را درک کنند. اگر برای اهداف تجاری به پیش‌بینی‌های جریان نقدی متکی هستید، برای آماده‌سازی آنها حتما باید از متخصصان مالی خبره کمک بگیرید.

درباره‌ی این ابزار:

نقدینگی به سه روش به کسب‌وکار وارد یا از آن خارج می‌شود:

 1. فعالیت‌ها و عملیات (برای مثال از طریق خرید یا فروش تجهیزات)
 2. امور مالی (برای مثال از طریق دریافت یا بازپرداخت وام‌ها) (برای مثال از طریق خرید یا فروش دارایی‌ها)

پیش‌بینی‌های جریان نقدی نشان می‌دهند که چگونه می‌توانید از نقدینگی انتظار داشته باشید به این سه روش در کسب‌‌وکارتان جاری شود.

با پیش‌بینی جریان نقدی می‌توانید:

 • یک کسب‌وکار یا پروژه‌ی جدید را ارزیابی کنید و میزان ارزش آن را بسنجید.
 • بررسی کنید که آیا نقدینگی کافی برای پرداخت به کارکنان و تأمین‌کنندگان و پوشش هزینه‌های عملیاتی و اجرایی را خواهید داشت یا نه.
 • کمبودهای نقدینگی و متعاقبا برنامه ریزی جریان نقدی ورودی فعالیت‌ها یا ترتیب دادن امور مالی برای پوشش این کمبودها را پیش‌بینی کنید.
 • نیاز به استقراض و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری را تعیین کنید.
 • بستانکاری‌ها (پول‌های قابل دریافت) و بدهکاری‌ها (پول‌های قابل پرداخت) را کنترل کرده و سهام را برای بهترین استفاده از نقدینگی، مدیریت کنید.
 • استراتژی‌هایی را برای سرمایه‌گذاری تدوین کنید تا مطمئن شوید که می‌توانید بهترین درآمد ممکن را از نقدینگی اضافی به دست آورید.

پیش‌بینی‌های جریان نقدینگی، جریان ورودی و خروجی پول به کسب‌وکار یا پروژه‌تان را طی چند دوره‌ی زمانی ثبت می‌کنند. توجه داشته باشید که این پیش‌بینی‌ها درآمد گزارش‌شده‌ی شما را نشان نمی‌دهند، چرا که این درآمد تحت تأثیر عوامل بسیاری مانند استهلاک دارایی‌ها (اینکه چطور هزینه‌های یک دارایی توسط حسابداران مشخص می‌شود) و استهلاک منابع مالی (وقتی پرداخت‌های بزرگ در طی چندین دوره‌ی زمانی انجام می‌شوند) قرار دارد.

برای یادگیری مقدمات گزارش مالی و درک بیشتر درباره‌ی اصطلاحات مالی، مقاله‌ٔ ما تحت عنوان کاربردی ترین اصطلاحات حسابداری مالی را بخوانید.

تنظیم پیش‌بینی جریان نقدی

مراحل زیر نشان می‌دهد چطور برای یک پروژه صفحه گسترده‌ای تنظیم و آن را کامل کنید.

ما مثال خودمان را بر اساس یک رستوران کوچک خیالی با نام «شام با ما» پایه‌ریزی کرده‌ایم. تصور کرده‌ایم که مدیران به طور فرضی یک مغازه‌ی یک طبقه را برای رستوران اجاره می‌کنند. آنها ۵۰ میلیون تومان از سرمایه‌ی خودشان را در این کسب‌وکار سرمایه‌گذاری کرده و در آغاز سال هم یک وام بانکی ۲۰ میلیون تومانی برای سرمایه‌گذاری در خرید تجهیزات جدید آشپزخانه دریافت کرده‌اند.

در این مثال، در ابتدای سال جدید، مالکان سرویس جدیدی راه‌اندازی کردند که سفارش‌های ناهار را برای جلسات و سمینار شرکت‌ها، در محل کسب‌وکارها تحویل می‌دهد. آنها با هدف پوشش هزینه‌ها طی یک دوره‌ی شش ماهه، یک ون برای ارسال‌ سفارش‌ها خریداری کردند.

برای تنظیم صفحه گسترده‌‌ی پیش‌بینی جریان نقدی، مراحل زیر را با توجه به مثال ما دنبال کنید.

۱. عنوان ستون‌ها را تنظیم کنید

از ستون‌های صفحه گسترده برای نشان دادن دوره‌های زمانی که پیش‌بینی اجرا می‌شود استفاده کنید. معمولا برای هر ماه از یک ستون استفاده می‌کنند.

نام این ماه‌ها را در بالای هر ستون وارد کنید. (اولین ستون را خالی جریان نقدی ورودی بگذارید، چون آن را برای برچسب‌های ردیف در مرحله‌ی ۲ استفاده خواهید کرد.)

واحد پولی را که استفاده می‌کنید یادداشت کنید و همچنین مدت زمانی که قصد دارید این پیش‌بینی را برای آن انجام دهید، مشخص کنید.

مثال ما برای شش ماه اجرا می‌شود. اما بیشتر پیش‌بینی‌های نقدی طی یک دوره‌ی طولانی‌تر و اغلب یک، دو یا سه جریان نقدی ورودی ساله اجرا می‌شوند.

شام با ما، پیش‌بینی جریان نقدی از ۱ فروردین ۱۳۹۸ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ (همه‌ی ارقام به ریال هستند)
فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور

۲. عنوان ردیف‌ها را تنظیم کنید

در این مرحله باید برای هر ردیف عنوانی مشخص کنید.

باید ردیف‌ها را در دو قسمت اصلی سازمان‌دهی کنید:

سپس زیرعنوان‌ها را اضافه کنید تا ورودی‌ها و خروجی‌ها را بر اساس موارد زیر نشان دهد:

۳. منابع درآمد و هزینه‌ را وارد کنید

اکنون در داخل قسمت‌هایی که ایجاد کردید، ردیف‌های جدیدی برای نمایش منابع درآمد و هزینه درست کنید.

جداسازی جریان‌های درآمدی در صفحه گسترده‌تان ایده‌ی خوبی است. این مسئله انعطاف‌پذیری‌ای را که برای تجزیه و تحلیل هر جریان درآمدی به طور جداگانه (و همچنین برای ارزیابی ورودی‌ها و خروجی‌های نقدی) نیاز دارید، به شما می‌دهد. در این مثال، جریان‌های نقدی را برای غذایی که در داخل رستوران صرف شده، از آنهایی که از طریق ارسال ظرف‌های ناهار ایجاد شده‌اند جدا کرده‌ایم، شما هرطور که تمایل دارید می‌توانید جریان‌های درآمدی خودتان را طبقه‌بندی کنید.

در مثال ما، جزئیات به این صورت هستند:

فکر کنید چقدر عمیق و دقیق باید هزینه‌ها را بررسی کنید و چطور باید آنها را گروه‌بندی کنید. آیا باید خطوط صفحه گسترده مربوط به هزینه‌ها را بر اساس تأمین‌کننده‌ها جدا کنید؟ (برای مثال، تأمین‌کنندگان مختلف مواد اولیه) یا می‌توانید زیر یک عنوان گروه‌بندی‌شان کنید؟

اگر آنها به طور قابل توجهی متفاوت باشند، اغلب ارزش جداسازی را دارند، چرا که شاید شما بخواهید از صفحه گسترده برای دیدن تأثیر این هزینه‌های متفاوت استفاده کنید.

۴. ردیف‌های مجموع را اضافه کنید

اکنون ردیف‌هایی را اضافه کنید که موارد نهایی را برای ورودی‌ها و خروجی‌ها و هزینه‌های ماهانه و هزینه‌های اجرایی‌تان محاسبه کرده و نشان می‌دهند.

در ابتدا ردیف‌هایی جریان نقدی ورودی در انتهای قسمت‌های ورودی و خروجی اضافه کرده و به ترتیب آنها را «ورودی‌های کلی» و «خروجی‌های کلی» نام‌گذاری کنید. می‌توانید یک فرمول جمع هم برای محاسبه‌ی مجموع خانه‌های مربوطه اضافه کنید.

سپس ردیفی درست کنید که سود ماهانه را نشان دهد. این مورد جمع ردیف‌های ورودی منهای جمع ردیف‌های خروجی را نمایش خواهد داد. به این ترتیب سود (حاصل مثبت) یا ضرر (حاصل منفی) نقدی هر ماه را نشان می‌دهد.

زیر آن، یک ردیف جمع (نقدی خالص) قرار دهید. در این ردیف، سود و ضررتان در این دوره را به جمع قبلی اضافه کنید. این قسمت موقعیت مالی‌تان را در پایان این دوره نشان می‌دهد.

۵. مقادیر را تخمین بزنید و وارد کنید

اکنون شما یک صفحه‌ی گسترده با عنوان برای ستون‌ها و ردیف‌های گروه‌بندی شده در قالب قسمت‌های مختلف دارید. سپس هزینه‌ها و فروش‌ها را تخمین بزنید و آنها را به درستی در خانه‌ها وارد کنید.

برای اینکه تخمین‌ها را واقعی نگه دارید، هم هزینه‌ها و هم فروش‌ها را بر اساس داده‌های موجود و تأییدشده پایه‌ریزی کنید. برای مثال، هنگام تخمین فروش، به ارقام سال‌های قبل و بازاریابی آزمایشی و تحقیقات بازار نگاهی بیندازید. هنگام تخمین هزینه‌های ارائه شده، به درستی قیمت‌های بیان شده نگاهی بیندازید.

هر اطلاعاتی که از قبل درباره‌ی فروش‌های تضمین‌شده‌ و هزینه‌ها و فعالیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری انتظار دارید، اضافه کنید.

اگر تازه‌کار باشید، این تخمین‌ها می‌توانند مشکل باشند چون هیچ اطلاعات قبلی‌ای برای استفاده ندارید. در اینجا از ترکیب تحقیق و شهود استفاده کنید و در مورد میزان درستی موارد مختلف، مشورت کنید. وقتی فعالیت‌های واقعی را تجربه می‌کنید، محاسبات‌تان خیلی منطقی‌تر می‌شوند.

هنگام تخمین خروجی‌های عملکردی، به یاد داشته باشید که هزینه‌های تولیدتان با درآمد متفاوت هستند. هرچقدر بیشتر بفروشید، هزینه‌های تولیدتان بالاتر خواهند بود. (در مثال ما، می‌بینید که وقتی وعده‌های غذایی بیشتری فروخته می‌شوند، هزینه‌ی مواد اولیه هم افزایش پیدا می‌کند.)

ممکن است برخی هزینه‌های ثابت مانند اجاره و بیمه هم داشته باشید.

در مثال ما، هزینه‌ی مواد اولیه و تبلیغات و تعمیرات، متغیر و حقوق کارکنان و مالیات‌ها و تجهیزات ثابت خواهند بود.

نکته‌ی ۱:

در مورد چگونگی تخمین‌هایتان، یادداشتی بنویسید. این به شما کمک می‌کند که مطمئن شوید در آینده، موارد مشابهی را مقایسه خواهید کرد.

نکته‌ی ۲:

وقتی پیش‌بینی جریان نقدی را برای کسب‌وکار جدیدی انجام می‌دهید، باید درباره‌ی زمان اولین فروش‌تان واقع‌بین باشید. گاهی اوقات ممکن است زمان خیلی بیشتری نسبت به آنچه ابتدا تصور می‌کردید، سپری شود.

نکته‌ی ۳:

می‌توانید از پیش‌بینی‌های جریان نقدی استفاده کرده و پیش‌بینی کنید آیا این کسب‌وکار یا پروژه‌ای که در دست دارید، ارزش دنبال کردن را دارد یا نه.

همان جدول بالا به‌همراه اعداد اصلاح شده

۶. محاسبه و تحلیل کنید

برای درک عواقب شرایط و وضعیت‌های مختلف کسب‌وکار، می‌توانید از پیش‌بینی جریان نقدی تکمیل‌شده‌تان استفاده کنید.

در مثال ما، خرید تجهیزات جدید آشپزخانه و ون تحویل‌دهنده ارزش سرمایه‌گذاری را داشتند. چرا که مدیران این رستوران می‌توانستند وام را به موقع بازپرداخت کنند و هزینه‌های ون را از درآمدهایشان تأمین کنند.

پیش‌بینی جریان نقدی و ابزارهای مشابه مانند تجزیه و تحلیل هزینه-فایده، روش‌های نسبتا ساده‌ای برای بررسی زیست‌پذیری یک پروژه هستند.

وقتی پای مبالغ زیاد در میان باشد، ارزیابی پروژه می‌تواند مسئله‌ی دشوار و پیچیده‌ای شود که برای آن از روش‌های پیچیده‌ای استفاده می‌شود. برای اطلاعات بیشتر در این مورد، کتاب ریچارد بریلی (Richard Brealey) و استوارت مایرز (Stewart Myers) به نام «اصول مالی شرکتی» را مطالعه کنید.

بعضی از افراد دوست دارند پیش‌بینی‌های جریان نقدی را به صورت بهترین (خوشبینانه‌ترین) حالت و بدترین (بدبینانه‌ترین) حالت و محتمل‌ترین حالت تهیه کنند تا در تصمیم‌گیری‌های مالی به آنها کمک کنند.

روش تهیه صورت جریان وجوه نقد چگونه است؟

هر حسابدار باید بداند که صورت جریان وجوه نقد چیست و چگونه تهیه می‌شود. صورت جریان‌های نقد یک شرکت، بیانگر اطلاعات مالی و حسابداری سازمانی است. از این صورت برای انجام برخی امور مالی هم استفاده می‌شود. تهیه و تنظیم صورت جریان نقدی هم جریان نقدی ورودی باید طبق استاندارد و ضوابط مشخص باشد. با بلاگ مرکز آموزش حسابداری پکت همراه باشید تا با یکی از مهم‌ترین صورت‌های اساسی حسابداری آشنا شوید.

صورت جریان وجوه نقد چیست؟

صورت جریان وجوه نقد چیست؟

صورت جریان وجوه نقد چیست و چگونه باید آن را تهیه کرد؟

صورت جریان وجوه نقد یک ابزار برای ارزیابی نقدینگی موجود در حساب‌های شرکت است. اهمیت صورت جریان وجوه نقد، در شناسایی نحوه ایجاد، جریان و نحوه مصرف نقدینگی در فعالیت‌های داخلی و خارجی سازمان است. برای ارزیابی وضعیت مالی شرکت و مقایسه نحوه عملکرد آن با دوره‌های مالی قبلی، تهیه و انتشار صورت جریان وجوه نقدی مورد نیاز است. صورت جریان نقدینگی، در کنار گزارش‌های مالی دیگر مانند گزارش سود و زیان، ترازنامه و… از جمله مهم‌ترین صورت‌های حسابداری محسوب می‌شود.

برای تهیه و تنظیم صورت جریان نقدینگی یک شرکت، دو روش مستقیم و غیر مستقیم در اختیار حسابداران قرار دارد. در نهایت این گزارش باید طبق استاندارد حسابداری (استاندارد شماره ۷ کمیته بین المللی حسابداری) تهیه شود تا دارای ارزش باشد. این گزارش باید به گونه‌ای باشد که اعتماد مخاطبانش را به جریان نقدی ورودی دست بیاورد. در صورتی که صورت جریان طبق استاندارد مشخص تنظیم نشود، از درجه اعتبار ساقط است.

کاربرد صورت جریان وجوه نقد چیست؟

مثل تمام گزارش‌های مالی منتشر شده از واحد حسابداری، صورت جریان هم کاربرد و هدف خاص خود را دارد. هدف صورت جریان وجوه نقد، شناسایی، بررسی و انتشار تمام اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی یک سازمان یا شرکت است. این گزارش باید طبق بازه‌های زمانی تعیین شده تهیه و منتشر شود. بنابراین چه از نظر اهمیت و چه از نظر کاربرد، مخاطبان زیادی دارد. در تصمیم گیری‌های مالی مدیران ارشد، سهامداران و سرمایه گذاران شرکت، از صورت جریان نقدینگی استفاده می‌شود. با در نظر گرفتن تمامی این چیزها، مهم‌ترین اهداف تهیه صورت جریان وجوه نقد را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 • گزارش صورت جریان نشان دهنده میزان دقیق شرکت است. برای انجام برخی از فعالیت‌های اقتصادی یا پرداخت دیون و بدهی‌های شرکت به این گزارش نیاز داریم
 • تغییرات حقوق صاحبان سهام، دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت را می‌توان در گزارش صورت جریان مشاهده کرد
 • برای پیش بینی جریان‌های نقدی آینده می‌توان از این گزارش کمک گرفت. این کار قبل از تدوین پلن‌های تجاری آینده انجام می‌شود
 • میزان نقدینگی به عنوان توانایی و انعطاف پذیری سازمان در نظر گرفته می‌شود. هرچقدر نقدینگی بالاتر باشد، انعطاف پذیری سازمان هم بیشتر است
 • برای تامین مالی شرکت و تخصیص بودجه به نهاد‌های مختلف، باید از تمامی منابع از جمله منابع نقد استفاده کرد. این گزارش، به شناسایی و بررسی منابع نقدینگی می‌پردازد
 • برای کنترل جریان‌های مالی می‌توان از گزارش وجوه نقد کمک گرفت. در این گزارش مسیر ورودی و خروجی نقدینگی مشخص است و می‌توان آن را بررسی کرد
 • کمک به کشف تخلف در پرداخت حقوق و دستمزد، فروشندگان و طلبکاران شرکت و جلوگیری از اشتباهات

بیشتر بخوانید:

استاندارد تنظیم صورت جریان وجوه نقد

استاندارد تنظیم صورت جریان وجوه نقد

استاندارد تنظیم صورت جریان وجوه نقد

مشخص است که گزارش گیری و تنظیم چنین صورت مهمی باید طبق استاندارد مشخص و معین باشد. گزارش صورت جریان هم باید طبق استاندارد حسابداری منتشر شده باشد. چه برای تنظیم و چه برای تحلیل صورت جریان وجوه نقد‌، باید از سرفصل‌های استاندارد استفاده کرد. صورت جریان وجوه نقد طبق استاندارد جدید شماره 2 حسابداری تنظیم می‌شود. طبقه بندی جریان‌های نقدی و نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد و ترتیب آن در استاندارد آماده است. به طور کلی، گزارش صورت جریان باید منعکس کننده جریان‌های نقدی زیر باشد:

 • فعالیت‌های عملیاتی
 • بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
 • مالیات بر درآمد
 • فعالیت‌های سرمایه گذاری
 • فعالیت‌های تامین مالی

ترتیب ذکر منابع و قعالیت‌ها هم باید مثل سرفصل‌های بالا باشد. صورت تطبیق مانده اول دوره و پایان دوره وجه نقد هم باید در گزارش ذکر شود.

بیشتر بخوانید:

مثال‌هایی از وجوه نقد و جریان‌های نقدی

در تعیین سود یا زیان عملیاتی، باید جریان نقدینگی و میزان آن مشخص باشد. حسابدار باید تمامی فعالیت‌های عملیاتی را با در نظر گرفتن ورودی و خروجی نقدینگی شناسایی کند. کارهای زیر می‌تواند به عنوان مثالی از فعالیت‌های عملیاتی در نظر گرفته شود:

 • دریافت‌های نقدی حاصل از فروش محصولات یا ارائه خدمات
 • دریافت‌های نقدی حاصل از حق الزحمه، حق امتیاز، کارمزد و سایر درآمدهای عملیاتی
 • پرداخت‌های نقدی به فروشندگان کالا و خدمات
 • پرداخت‌های نقدی به کارکنان واحد تجاری یا از جانب آن‌ها
 • دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی یک شرکت بیمه بابت حق بیمه‌ها، خسارت‌ها، مستمری‌ها و سایر پرداخت‌های بیمه‌ای
 • دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قراردادهای منعقد شده با اهداف تجاری و عملیاتی
 • پرداخت‌های نقدی بابت مزایای پایان خدمت کارکنان و هزینه سازماندهی مجدد

نحوه تهیه صورت جریان وجوه نقد را از کجا آموزش ببینیم؟

نحوه تهیه صورت جریان وجوه نقد را از کجا آموزش ببینیم؟

انواع روش‌های تهیه صورت جریان وجوه نقد

برای تهیه و تنظیم صورت جریان وجوه نقد جدید، دو روش کلی وجود دارد.دو روش مستقیم و غیر مستقیم برای تهیه و تنظیم این گزارش استفاده می‌شود.

1- صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم

در روش مستقیم، ابتدا سابقه ورود و خروج وجه نقد بررسی می‌شود. سپس در پایان هر ماه یا پایان دوره مالی، از داده‌های به دست آمده برای تهیه صورت استفاده می‌شود. روش مستقیم نسبت به روش غیر مستقیم، نیاز به نیروی کار و سازمانی بیشتری دارد. در این روش، تراکنش نقدی نیاز به کنترل و بررسی دارد. به همین دلیل روش مستقیم تنها برای شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ با تراکنش‌های بالا پیشنهاد می‌شود.

بیشتر بخوانید:

2- صورت جریان وجوه نقد به روش غیر مستقیم

در روش غیر مستقیم، تنها به معاملاتی توجه می‌شود که در صورت حساب سود و زیان ثبت شده باشد. حتی برخی از معاملات هم برای مشاهده بهتر سرمایه در گردش شرکت از لیست پیگیری حذف می‌شود. معاملاتی که بار مالی ندارند، در گزارش صورت جریان حذف می‌شوند. به دلیل کمتر بودن تعداد تراکنش‌ها و معاملات نقد، این روش کم هزینه‌تر و ساده‌تر است. برای شرکت‌ها کوچک و کسب و کارهای با درآمد کمتر، این روش مناسب‌تر است.

جمع بندی

برای یادگیری نحوه تنظیم صورت جریان‌های نقد یک شرکت، باید دوره حسابداری مالی پکت را بگذارنید. تهیه صورت جریان‌های نقد، نیاز به دانش و مهارت زیادی دارد. هرگونه اشتباه، باعث خدشه‌دار شدن اعتماد صاحبان سهام و ذی‌نفعان می‌شود. علاوه بر آن، این گزارش در تصمیم گیری‌های مالی هم مورد استفاده مدیران قرار می‌گیرد. صورت جریان‌های نقد، انعظاف پذیری سازمان را در پرداخت دیون و مطالبات طلبکاران نشان می‌دهد. بنابراین، تهیه و تنظیم اشتباه صورت جریان باعث ضرر و زیان مالی هم خواهد شد.

در آموزشگاه حسابداری حسابداران خبره، می‌توانید از تجربه و علم مدرسان مجموعه برای یادگیری صورت جریان نقد و مفاهیم مرتبط با آن استفاده کنید. دوره حسابداری مالی، توانایی شما را به عنوان یک حسابدار موفق و خبره بالا می‌برد و می‌توانید در شغل خود ارتقا بگیرید.

راهبردهای کاربردی برای بهبود جریان‌‌های نقدی

5 راهبرد کاربردی برای بهبود جریان‌‌های نقدی

جمع آوری حساب ها معمولا آخرین مرحله در حسابداری است. در نتیجه، مانده های پرداخت نشده می تواند بر جریان نقدی تأثیر بگذارد و موجب عدم پیشرفت کسب‌وکار شما شود.

با استفاده از استراتژی‌های جمع‌آوری حساب‌ها و اتخاذ بهترین شیوه‌ها برای کسب‌وکارتان، احتمالاً پرداخت‌های خود را به موقع یا حتی قبل از موعد مقرر انجام می‌دهید.

با اجرای 5 استراتژی جمع‌آوری حق‌الزحمه زیر می توانید جریان نقدی خود را بهبود بخشید:

1.پرداخت پیش از موعد (در صورت امکان)

وقتی یک پروژه یا کسب و کار جدید را شروع می کنید و می دانید که مانده نقدی منفی نخواهید داشت، در مسیر درستی هستید.

پرداخت پیش از موعد روشی است برای اجتناب از شرایطی که شما باید مشتریان را ترغیب به پرداخت به موقع کنید.

آیا مشتریان شما احتمالاً پیش از موعد پرداخت‌های خود را انجام دهند؟ بستگی به این دارد که چقدر به شما اعتماد دارند. در برخی موارد، ارائه یک تخفیف کوچک برای پرداخت زودهنگام می تواند انگیزه دهنده باشد. پیش پرداخت ها با کاهش ریسک عدم پرداخت به شما آرامش می دهد.
پرداخت زودهنگام به شما امکان می دهد پول خود را بهتر به چرخه سرمایه گذاری و بودجه برگردانید. حداکثر مقداری که می توانید قبل از شروع کار از مشتریان به عنوان پیش پرداخت بخواهید در بسیاری از صنایع 50% استاندارد است.

دریافت پیش پرداختی که هزینه های جاری شما را پوشش می دهد (هزینه هایی که نیاز به پرداخت نقدی دارند) جریان نقدی شرکت را کاملاً تغییر می دهد.


2.برای ایمن بودن یک وثیقه نزد خود نگه دارید

این کار ساده تر از چیزی است که فکر می کنید!

صورت‌حساب به شما و مشتریانتان کمک می‌کند در کنار هم بمانید. این امکان بودجه بندی و پس انداز جریان نقدی را برای هر دو طرف فراهم می کند. بهتر است از همان ابتدا بررسی کنید که بزرگترین مشتریان شما در سال چقدر می پردازند. برای بدست آوردن مبلغ ماهیانه آن را بر 12 تقسیم کنید.
به مشتریان لیستی از خدماتی که معمولاً در طول یک سال استفاده می کنند ارائه دهید. مانند یک سند محدوده که مشخص می‌کند در ازای پرداختی که می‌کنند، هر ماه چه خدماتی دریافت خواهند کرد.

در این بخش به موارد زیر نیز توجه کنید:

 • ارسال فاکتور پنج تا ده روز قبل از پایان هر ماه.
 • در توافقنامه خود بگنجانید که صورتحساب ها به طور خودکار از طریق حساب های بانکی مشتریان پرداخت شود (مثلاً در ابتدای هر ماه).

این به هر دو طرف اجازه می دهد تا به راحتی جریان های نقدی ورودی و خروجی را مدیریت کنند. شما می توانید هزینه های صورتحساب و جمع آوری را کاهش دهید و مشتریان می توانند هزینه های حسابداری خود را مدیریت کنند.

3.مسئول جمع‌آوری حساب‌های خدماتی را تعیین کنید

فرآیند جمع آوری نامناسب به طور اجتناب ناپذیری منجر به مشکلات جریان نقدی می شود. جمع آوری قبوض را به مسئول پذیرش یا مدیر دفتر نسپارید. مگر اینکه مشخص باشد کدام یک از صورتحساب ها اولویت دارد و به کارمندان زمان کافی برای درست کردن آن داده شود.

برای مسئول پذیرش که باید به تماس های ورودی و خروجی پاسخ دهد، تماس تلفنی برای بستن حساب ها دشوار است.
این یک اشتباه رایج در جمع آوری پول است که بسیاری از شرکت ها مرتکب می شوند. از آنجایی که تماس گیرنده ممکن است لزوماً یک جمع کننده صورتحساب کارآمد نباشد، انجام تمام تماس ها نیز زمان بر و استرس زا است. در نتیجه، جمع آوری صورت حساب به یک کار بی اهمیت تبدیل می شود.

یکی از راه حل های بستن فاکتورهای فروش، نماینده فروش است که فرآیند جمع آوری قبض را بر عهده دارد. پرداخت به موقع حق الزحمه نماینده فروش به آنها انگیزه کافی برای ادامه فروش می دهد و اطمینان حاصل می کند که ارزش پول خود را به دست می آورید.

اصول حسابداری

4.جمع‌آوری حق‌الزحمه خودکار

در صورت استفاده از نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم می توانید برنامه مدیریت مالی را طوری تنظیم کنید که سیستم مدیریت مطالبات به صورت خودکار انجام شود. زمانی که از نرم افزار حسابداری سپیدار استفاده می کنید، می توانید دریافت ها و پرداخت ها را مدیریت کنید و مانده هایی را که بیشترین تاثیر را بر نقدینگی دارند، کنترل و هدف گذاری کنید.

در نهایت، هنگامی که حساب های خود را سازماندهی کردید، خواهید دانست که هر حساب به کدام یک از بخش های پرداختنی و دریافتنی تعلق دارد. برای این منظور می توانید مدیریت بهینه جریان نقدی شرکت خود را در نظر بگیرید. با نرم افزار حسابداری سپیدار ، فرآیند وصول هزینه ها پویا می شود.
آیا می خواهید مشتریان به موقع پرداخت کنند؟ با انجام کارهای زیر به آنها نشان دهید که این برای شما مهم است.

 • یک ایمیل یادآوری 5 روز قبل ارسال کنید
 • یک روز قبل تماس بگیرید

توجه داشته باشید:

با استفاده از نرم افزار حسابداری، می توانید لیستی از تمام فاکتورهای باز را مشاهده کنید و برای مشتریانی که به طور کامل پرداخت نکرده اند، پیام های یادآوری ارسال کنید.

5) پنج روز قبل از موعد صورتحساب‌ها با مشتریان تماس بگیرید

اکثر مردم اولین تماس تلفنی را 30 روز پس از سررسید فاکتور دریافت می کنند. این یک اشتباه بزرگ است.

اولین تماس شما با مشتری باید بین سه تا پنج روز قبل از تاریخ پرداخت فاکتور انجام شود.
نشان دهید که برای بررسی میزان رضایت مشتری تماس گرفته اید و بطور ضمنی اطمینان حاصل کنید که فاکتور جریان نقدی ورودی به دست مشتری رسیده و مبلغ آن تایید شده است. همچنین، نوعی تعهد زمان پرداخت داشته باشید تا بدانید چه زمانی می توانید انتظار دریافت پول خود را داشته باشید.

برای پاسخگویی به مسائل مربوط به خدمات مشتری آماده باشید. مردم تمایل دارند با پولی که می پردازند بهترین کیفیت خدمات را دریافت کنند. اگر به مشتریان خود نشان دهید که در حل مشکلات آنها جدی هستید، در واقع نشان خواهید داد که از آنها انتظار پرداخت دارید.

شما باید یک فرآیند سریع برای تصمیم گیری در مورد زمان خاتمه خدمات خود داشته باشید. به مشتری یادآوری کنید که دوره های پرداخت شما ثابت و دائمی است. این به هر دو طرف انگیزه می دهد تا از سوء تفاهم جلوگیری کنند.

اگر همیشه به مشتری پاسخگو باشید و هر گونه اعتراضی را که مشتریانتان ممکن است داشته باشند را پیش بینی کنید، جریان نقدی خود را بهبود می بخشید.

با پیاده سازی و اتخاذ استراتژی های خوب و استفاده از بهترین نرم افزار جمع آوری حساب، قطعا جریان نقدینگی خود را بهبود خواهید بخشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.