انواع جریان وجوه نقد


افرادی که نیازمند به استفاده از اطلاعات صورت های مالی هستند باید بتوانند با توجه به نیازهای متفاوت خود از این اطلاعات به خوبی استفاده کنند که یکی از مهمترین نیازها نحوه ی ایجاد وجوه نقد و نحوه ی خرج شدن وجه نقد توسط انواع جریان وجوه نقد شرکت ها می باشد. از طرفی ترازنامه و صورت سود و زیان قادر به برطرف نمودن این نیاز نیستند پس تهیه ی یک صورت مالی اساسی دیگر به نام صورت جریان وجوه نقد به کمک استفاده کنندگان صورت های مالی اساسی می آید که تمامی حسابداران امین حسابداری در کرج به خوبی در مورد اهمیت این صورت مالی مطلع هستند. اهداف اصلی تعیین صورت جریان وجوه نقد 1- ارائه اطلاعات مفید به سرمایه گذاران، بستانکاران و تمامی ذینفعان در تصمیم گیری در مورد : - بررسی نتایج عملکرد گذشته در تولید ، برنامه ریزی و انواع جریان وجوه نقد کنترل وجوه نقد - بررسی احتمالی جریان ورود و خروج وجوه نقد در آینده 2- تهیه ی گزارشی از تمامی دریافت ها و پرداخت هایی که به صورت نقد در طی دوره ی مالی شرکت انجام شده است. انواع اقلام در صورت جریان وجوه نقد و طبقه بندی آن ها بر اساس استاندارد صورت جریان وجوه نقد موارد سازنده ی صورت جریان وجوه نقد به پنج طبقه تقسیم می شوند که به ترتیب از بالا به پایین توسط حسابداران حسابداری در کرج برای شما علاقه مندان به حسابداری در کرج نام برده شده است. 1- فعالیت های عملیاتی 2- بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی 3- مالیات بر درآمد 4- فعالیت های سرمایه گذاری 5- فعالیت های تامین مالی در این جا برای علاقه مندان به حسابداری در کرج توضیحات مختصری خواهیم داد. فعالیت های عملیاتی فعالیت های اصلی و همیشگی که باعث ایجاد درآمد برای واحد تجاری می شود را در خدمات حسابداری فعالیت عملیاتی گویند که شامل تولید( در واحد های تولیدی ) ، فروش کالا( واحد های تولیدی و بازرگانی ) و ارائه خدمات ( واحد های خدماتی ) است که در نتیجه این فعالیت ها هزینه ها و درآمد هایی به وجود می آید که به عنوان هزینه ها و درآمد های عملیاتی به صورت سود و زیان منتقل می شوند. برای علاقه مندان حسابداری در کرج نمونه هایی از جریان های نقدی ورودی را که مرتبط با فعالیت های عملیاتی است بیان می کنیم. 1- وجوه نقد دریافتی در ازتباط با قرارداد هایی که با هدف تجاری و عملیاتی بسته شده است. 2- وجوه نقد دریافتی از مشتریان بابت فروش کالا و ارائه خدمات 3- وجوه نقد به دست آمده از حق الزحمه، کارمزد، حق امتیاز و سایر درآمد های عملیاتی. 4- وجوه نقد دریافتی از شرکت بیمه بابت حق بیمه ها و خسارت ها ادامه ی مطلب بالا برای دوستداران حسابداری در کرج در مقالات بعدی ارائه خواهد شد، به امید آن که مطالب گفته شده مورد استفاده ی حسابداران شاغل در فعالیت حسابداری در کرج قرار گیرد.

صورت جریان وجوه نقد در حسابداری بیست و شش/مرداد

صورت جریان وجوه نقد و طبقه بندی آن در حسابداری در کرج

افرادی که نیازمند به استفاده از اطلاعات صورت های مالی هستند باید بتوانند با توجه به نیازهای متفاوت خود از این اطلاعات به خوبی استفاده کنند که یکی از مهمترین نیازها نحوه ی ایجاد وجوه نقد و نحوه ی خرج شدن وجه نقد توسط شرکت ها می باشد. از طرفی ترازنامه و صورت سود و زیان قادر به برطرف نمودن این نیاز نیستند پس انواع جریان وجوه نقد تهیه ی یک صورت مالی اساسی دیگر به نام صورت جریان وجوه نقد به کمک استفاده کنندگان صورت های مالی اساسی می آید که تمامی حسابداران امین حسابداری در کرج به خوبی در مورد اهمیت این صورت مالی مطلع هستند.

اهداف اصلی تعیین صورت جریان وجوه نقد

1- ارائه اطلاعات مفید به سرمایه گذاران، بستانکاران و تمامی ذینفعان در تصمیم گیری در مورد :

- بررسی نتایج عملکرد گذشته در تولید ، برنامه ریزی و کنترل وجوه نقد

- بررسی احتمالی جریان ورود و خروج وجوه نقد در آینده

2- تهیه ی گزارشی از تمامی دریافت ها و پرداخت هایی که به صورت نقد در طی دوره ی مالی شرکت انجام شده است.

انواع اقلام در صورت جریان وجوه نقد و طبقه بندی آن ها

بر اساس استاندارد صورت جریان وجوه نقد موارد سازنده ی صورت جریان وجوه نقد به پنج طبقه تقسیم می شوند که به ترتیب از بالا به پایین توسط حسابداران حسابداری در کرج برای شما علاقه مندان به حسابداری در کرج نام برده شده است.

1- فعالیت های عملیاتی

2- بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

3- مالیات بر درآمد

4- فعالیت های سرمایه گذاری

5- فعالیت های تامین مالی

در این جا برای علاقه مندان به حسابداری در کرج توضیحات مختصری خواهیم داد.

فعالیت های عملیاتی

فعالیت های اصلی و همیشگی که باعث ایجاد درآمد برای واحد تجاری می شود را در خدمات حسابداری فعالیت عملیاتی گویند که شامل تولید( در واحد های تولیدی ) ، فروش کالا( واحد های تولیدی و بازرگانی ) و ارائه خدمات ( واحد های خدماتی ) است که در نتیجه این فعالیت ها هزینه ها و درآمد هایی به وجود می آید که به عنوان هزینه ها و درآمد های عملیاتی به صورت سود و زیان منتقل می شوند.

برای علاقه مندان حسابداری در کرج نمونه هایی از جریان های نقدی ورودی را که مرتبط با فعالیت های عملیاتی است بیان می کنیم.

1- وجوه نقد دریافتی در ازتباط با قرارداد هایی که با هدف تجاری و عملیاتی بسته شده است.

2- وجوه نقد دریافتی از مشتریان بابت فروش کالا و ارائه خدمات

3- وجوه نقد به دست آمده از حق الزحمه، کارمزد، حق امتیاز و سایر درآمد های عملیاتی.

4- وجوه نقد دریافتی از شرکت بیمه بابت حق بیمه ها و خسارت ها

ادامه ی مطلب بالا برای دوستداران حسابداری در کرج در مقالات بعدی ارائه خواهد شد، به امید آن که مطالب گفته شده مورد استفاده ی حسابداران شاغل در فعالیت حسابداری در کرج قرار گیرد.

نظرات

نظر خود را اضافه کنید

تب ها

روند تکاملی خدمات حسابداری

تکامل خدمات حسابداری در قرن شانزدهم

سیستم اطلاعاتی حسابداری در شرکت حسابداری در کرج

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی در یک شرکت حسابداری

محیط ، اهداف و استفاده کنندگان از حسابداری مالی

برسی و شناختی از محیط ، اهداف و استفاده کنندگان حسابداری مالی

نکاتی در مورد صورت جریان وجوه نقد در حسابداری

توضیحاتی در مورد نکات مورد استفاده در صورت جریان وجوه نقد در حسابداری

حسابداری ارزیابی سرمایه گذاری های کوتاه مدت در سهام

حسابداری ارزیابی سرمایه گذاریهای کوتاه مدت در سهام در پایان دوره مالی

منظور از گزارشات مالی در حسابداری

گزارشات مالی یکی از مهمترین مواردی است که در سیستم حسابداری بسیار اهمیت دارد

کنترل و مدیریت درآمد و هزینه

چند سوال که در مورد مدیریت درآمدها و هزینه ها پیش می آید را با حسابداری در کرج همراه هستیم

هزینه سربار در حسابداری

یکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده در حسابداری سربار ساخت می باشد

صورت جریان وجوه نقد Cash flow statement

یکی از مهارت‌های لازم برای فعالیت در بازار بورس، تسلط به روش‌های تحلیل بنیادی است. در تحلیل بنیادی، صورت‌های مالی به ۴ بخش کلی تقسیم می‌شوند. ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد، انواع صورت‌های مالی هستند که تحلیل آن‌ها تاثیر قابل توجه‌ای در نتیجه‌ی سرمایه گذاری شما دارد. صورت جریان وجوه نقد بر اساس اطلاعات موجود در ترازنامه و سود و زیان محاسبه‌می‌شود. تغییرات میزان وجه نقد، در صورت جریان وجوه نقد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صورت جریان وجوه نقد (Cash flow statement) چیست؟

صورت جریان وجوه نقد (cash flow statement)، یکی از صورت‌های مالی است که اطلاعات مربوط به همه‌ی جریان‌های نقدی و تراکنش‌ها را بررسی و ارائه می‌کند. همچنین صورت مالی جریان وجوه نقد، همه‌ی جریان‌های خروجی که برای فعالیت¬ های تجاری و سرمایه¬ گذاری در یک دوره معین پرداخت و در اصطلاح خرج می‌شوند را نیز شامل می‌شود. بررسی و تحلیل صورت جریان وجوه نقد ( (Cash flow statement از اهمیت بسیاری برای تحلیلگران، فعالان بازار بورس و مدیران شرکت‌های فعال در بازار بورس برخوردار است. با تحلیل صورت جریان وجوه نقد، قادر خواهید بود که مشخصا متوجه‌ی این شوید که شرکت برای چه و در چه حوزه‌هایی، سرمایه¬ گذاری بیشتری می‌کند.

نحوه‌ ایجاد صورت جریان وجوه نقد

تا به اینجا به اهمیت بررسی و تحلیل صورت جریان وجوه نقد پی بردید. مانند هر صورت حسابی در تحلیل بنیادی، محاسبات صورت جریان وجوه نقد نیز روش‌های متفاوتی دارد. صورت جریان وجوه نقد به ۲ روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می‌شود.

صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم

در این روش از محاسبات صورت جریان وجوه نقد وجوه، جریان فعالیت‎‌های عملیاتی مکتوب و در انتها جریان پول خرج شده از پول دریافتی، کم می¬شود. به عبارت دیگر، باید چگونگی ایجاد جریان‌های نقدی و همچنین نحوه مصرف و پرداخت وجوه نقدی را فهرست کنید و سپس اختلاف بین جریان وجوه نقدی دریافتی و خرج شده، صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم می‌باشد. در این روش اصول و فرمول‌هایی وجود دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

  • وجوه نقد حاصل از فروش = (حساب‌های دریافتنی پایان دوره – حساب‌های دریافتنی در آغاز دوره) + فروش
  • وجوه نقد حاصل از ارائه خدمات = (حساب‌های دریافتنی پایان دوره – حساب‌ها دریافتنی ابتدای دوره) + درآمد خدمات
  • وجوه نقد پرداختی بابت مواد اولیه = (موجودی پایان دوره – موجودی ابتدای دوره) + هزینه مواد اولیه
  • وجوه نقد پرداختی برای حقوق و دستمزد = (حقوق پرداختنی پایان دوره – حقوق پرداختنی ابتدای دوره) + هزینه حقوق

صورت جریان وجوه نقد به روش غیر مستقیم

در روش غیر مستقیم، اطلاعاتی همچون گردش پول درآمد خالص برای محاسبات فعالیت‌های عملیاتی مورد نیاز است. در این روش محاسبه‌ی صورت جریان وجوه نقد، درآمد خالص، عامل بسیار مهمی می‌باشد. این روش پیچیدگی خاصی دارد اما می‌توانید از نرم افزارهای محاسباتی QuickBooks کمک بگیرید و صورت جریان وجوه نقد به روش غیر مستقیم را ساده‌تر محاسبه کنید.

اهمیت و هدف صورت جریان وجوه نقد چیست؟

با بررسی صورت جریان وجوه نقد شرکت‌های فعال در بازار بورس، می‌توانید از میزان وجوه نقد مصرف شده در طی یک سال مالی مطلع شوید. از صورت جریان وجوه نقد، می‌توان به اطلاعاتی همچون بدهی‌ها هم پی برد که در تصمیم گیری نهایی برای انتخاب سهم مناسب برای سرمایه‌ گذاری، تاثیر چشمگیری دارد. به طور کلی اهمیت و هدف صورت جریان وجوه نقد در ۵ فاکتور مورد بررسی قرار می‌گیرد:

• اطلاع از گردش مالی شرکت و بررسی انعطاف‌پذیری مالی شرکت

• برنامه‌ریزی جریان‌های نقدی

• شناخت منابع تأمین مالی و کنترل جریان آن‌ها

• ارزیابی قدرت پرداخت بدهی‌ها

• ارزیابی تأثیر رویدادها بر گردش مالی شرکت

ساختار و اجزای صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد بر اساس ماهیت جریان¬های ورودی و خروجی ( تراکنش‌ها ) به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شود. جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی (CFO) ، جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری (CFI) و جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های تامین مالی (CFF)از اصلی‌ترین تقسیم بندی ساختار صورت جریان وجوه نقد هستند.

جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی (CFO)

مواردی که در صورت سود و زیان گزارش می شوند شامل جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی هستند. همان طور که اسم‌شان مشخص است شامل مواردی می‌شوند که به صورت نقدی دریافت یا پرداخت شده باشند. برای مثال در این نوع از صورت مالی، فقط درآمدهایی که به ‌صورت نقدی از مشتری دریافت شده باشند یا فقط هزینه‌هایی که نقداً آن ها را پرداخت کرده باشند، گزارش می شوند. تفاوت این دسته از صورت جریان ها با صورت سود و زیان این است که فقط مواردی را شامل می‌شوند، که پول نقد برای آن تراکنش جابه‌جا شده باشد.

جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری (CFI)

تراکنش ‌هایی که به دارایی های غیر جاری (ثابت) مرتبط می‌شوند، در دسته فعالیت‌های سرمایه‌گذاری جای می‌گیرند. خرید ماشین آلات، ساختمان، زمین، تجهیزات و حتی سرمایه‌ گذاری در شرکت‌های دیگر همه و همه در صورت جریان وجوه نقد از نوع فعالیت‌های سرمایه گذاری هستند.

جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های تامین مالی (CFF)

جریان‌های نقدی مربوط به فعالیت های تامین مالی، آخرین دسته است. در این صورت مالی تنها تراکنش‌هایی گزارش می‌شوند که جریان‌های نقدی مربوط به تامین مالی شرکت هستند. وجوه دریافتی و پرداختی شرکت وجه نقد مورد نیازشان را از منابع خارج از شرکت تامین می‌کند. افزایش سرمایه از آورده ی نقدی، وجوه دریافتی از انتشار سهام و وجوه دریافتی و پرداختی مرتبط به وام بانکی یا اوراق بدهی همه و همه از جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های تامین مالی به شمار می‌روند.

جمع‌بندی

یکی از صورت های مالی اساسی که توسط تحلیلگران بنیادی به شدت مورد استفاده قرار می‌گیرند، صورت جریان وجوه نقد است. طبق اصل شفافیت فعالیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، ملزم به اطلاع رسانی عمومی صورت جریان وجوه نقد شرکت‌ها اجباری می‌باشد این صورت مالی نشان‌گر میزان وجود وجوه نقد در شرکت است و این‌که از وجوه نقد از چه منابعی به شرکت تزریق می‌شوند و در چه حوزه‌هایی خرج می‌شوند.

صورت جریان وجوه نقد در حسابداری بیست و شش/مرداد

صورت جریان وجوه نقد و طبقه بندی آن در حسابداری در کرج

افرادی که نیازمند به استفاده از اطلاعات صورت های مالی هستند باید بتوانند با توجه به نیازهای متفاوت خود از این اطلاعات به خوبی استفاده کنند که یکی از مهمترین نیازها نحوه ی ایجاد وجوه نقد و نحوه ی خرج شدن وجه نقد توسط شرکت ها می باشد. از طرفی ترازنامه و صورت سود و زیان قادر به برطرف نمودن این نیاز نیستند پس تهیه ی یک صورت مالی اساسی دیگر به نام صورت جریان وجوه نقد به کمک استفاده کنندگان صورت های مالی اساسی می آید که تمامی حسابداران امین حسابداری در کرج به خوبی در مورد اهمیت این صورت مالی مطلع هستند.

اهداف اصلی تعیین صورت جریان وجوه نقد

1- ارائه اطلاعات مفید به سرمایه گذاران، بستانکاران و تمامی ذینفعان در تصمیم گیری در مورد :

- بررسی نتایج عملکرد گذشته در تولید ، برنامه ریزی و کنترل وجوه نقد

- بررسی احتمالی جریان ورود و خروج وجوه نقد در آینده

2- تهیه ی گزارشی از تمامی دریافت ها و پرداخت هایی که به صورت نقد در طی دوره ی مالی شرکت انجام شده است.

انواع اقلام در صورت جریان وجوه نقد و طبقه بندی آن ها

بر اساس استاندارد صورت جریان وجوه نقد موارد سازنده ی صورت جریان وجوه نقد به پنج طبقه تقسیم می شوند که به ترتیب از بالا به پایین توسط حسابداران حسابداری در کرج برای شما علاقه مندان به حسابداری در کرج نام برده شده است.

1- فعالیت های عملیاتی

2- بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

3- مالیات بر درآمد

4- فعالیت های سرمایه گذاری

5- فعالیت های تامین مالی

در این جا برای علاقه مندان به حسابداری در کرج توضیحات مختصری خواهیم داد.

فعالیت های عملیاتی

فعالیت های اصلی و همیشگی که باعث ایجاد درآمد برای واحد تجاری می شود را در خدمات حسابداری فعالیت عملیاتی گویند که شامل تولید( در واحد های تولیدی ) ، فروش کالا( واحد های تولیدی و بازرگانی ) و ارائه خدمات ( واحد های خدماتی ) است که در نتیجه این فعالیت ها هزینه ها و درآمد هایی به وجود می آید که به عنوان هزینه ها و درآمد های عملیاتی به صورت سود و زیان منتقل می شوند.

برای علاقه مندان حسابداری در کرج نمونه هایی از جریان های نقدی ورودی را که مرتبط با فعالیت های عملیاتی است بیان می کنیم.

1- وجوه نقد دریافتی در ازتباط با قرارداد هایی که با هدف تجاری و عملیاتی بسته شده است.

2- وجوه نقد دریافتی از مشتریان بابت فروش کالا و ارائه خدمات

3- وجوه نقد به دست آمده از حق الزحمه، کارمزد، حق امتیاز و سایر درآمد های عملیاتی.

4- وجوه نقد دریافتی از شرکت بیمه بابت حق بیمه ها و خسارت ها

ادامه ی مطلب بالا برای دوستداران حسابداری در کرج در مقالات بعدی ارائه خواهد شد، به امید آن که مطالب گفته شده مورد استفاده ی حسابداران شاغل در فعالیت حسابداری در کرج قرار گیرد.

نظرات

نظر خود را اضافه کنید

تب ها

روند تکاملی خدمات حسابداری

تکامل خدمات حسابداری در قرن شانزدهم

سیستم اطلاعاتی حسابداری در شرکت حسابداری در کرج

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی در یک شرکت حسابداری

محیط ، اهداف و استفاده کنندگان از حسابداری مالی

برسی و شناختی از محیط ، اهداف و استفاده کنندگان حسابداری مالی

نکاتی در مورد صورت جریان وجوه نقد در حسابداری

توضیحاتی در مورد نکات مورد استفاده در صورت جریان وجوه نقد در حسابداری

حسابداری ارزیابی سرمایه گذاری های کوتاه مدت در سهام

حسابداری ارزیابی سرمایه گذاریهای کوتاه مدت در سهام در پایان دوره مالی

منظور از گزارشات مالی در حسابداری

گزارشات مالی یکی از مهمترین مواردی است که در سیستم حسابداری بسیار اهمیت دارد

کنترل و مدیریت درآمد و هزینه

چند سوال که در مورد مدیریت درآمدها و هزینه ها پیش می آید را با حسابداری در کرج همراه هستیم

هزینه سربار در حسابداری

یکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده در حسابداری سربار ساخت می باشد

آشنایی با صورت جریان وجوه نقد Cash Flow

صورت جریان وجوه نقد | گروه مالی شریف | آشنایی با صورت جریان وجوه نقد Cash Flow

صورت جریان وجوه نقد و اطلاعات تاریخی مربوط به آن می‌تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان‌های وجوه نقد آتی به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی کمک کند. این اطلاعات، بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و درنتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. علاوه بر این، تحلیلگران و دیگر استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی اغلب به طور رسمی یا غیر رسمی مدل‌هایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریان‌های وجه نقد آتی واحدهای تجاری به کار می‌برند.

اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می‌تواند جهت کنترل میزان دقت ارزیابی‌های گذشته مفید واقع شود و رابطه بین فعالیت‌های واحد تجاری و دریافت‌ها و پرداخت‌های آن را نشان دهد. هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی دقیق شرکت‌کنندگان با صورت جریان وجوه نقد و مسایل مرتبط با آن می‌باشد.

صورت جریان وجوه نقد

طبق استاندارد حسابداری شماره یک ایران (نحوه ارائه صورتهای مالی )مجموعه‌ کامل‌ صورتهای‌ مالی‌ شامل‌ اجزای‌ زیر است‌ :

الف‌. صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ :

۲ .صورت‌ سود و زیان‌،

۳ .صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌، و

۴ .صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد .

ب .یادداشتهای‌ توضیحی‌.

همانطور که مشاهده می شود صورت جریان وجوه نقد یکی از اجزای صورتهای مالی اساسی می باشد.

تعاریف طبق استاندارد حسابداری شماره ۲ ایران

صورت جریان وجوه نقد :

پابلو فرناندز اعتقاد دارد یک اصل حسابداری و مالی وجود دارد که اگر چه نمی‌توان آن را به‌طور مطلق صحیح دانست، اما می‌توان آن را به‌عنوان دیدگاهی خوب به شمار آورد. آن اصل، این است ‌که سود خالص فقط یک عقیده، اما جریان وجوه نقد یک واقعیت است .

جریان وجوه نقد (cash flow) درواقع انتقال منابع مالی (پول نقد) به درون سازمان یا پروژه یا خروج آن اطلاق می شود. جریان وجوه نقد در صورتهای مالی تحت عنوان صورت جریان وجوه نقد منعکس می شود . جریان وجوه نقد بر خلاف صورت سود وزیان و ترازنامه که بر مبنای تعهدی تهیه می شوند، بر اساس مبنای نقدی تهیه می شود . صورت جریان وجوه نقد ( cash flow statement ) در حسابداری مالی به یک صورت مالی که حاوی گزارش جریان نقدینگی در فعالیت‌های عملیاتی، مالی و سرمایه‌گذاری یک شرکت است، اطلاق می‌گردد . صورت‌ جریان‌ وجوه نقد باید منعکس‌ کننده‌ جریانهای‌ نقدی‌ طی‌ دوره‌ تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌ زیر باشد:

ـ فعالیتهای‌ عملیاتی‌ : فعالیتهای‌ عملیاتی‌ عبارت‌ از انواع جریان وجوه نقد فعالیتهای‌ اصلی‌ مولد درآمد عملیاتی‌ واحد تجاری‌ است‌. فعالیتهای‌ مزبور متضمن‌ تولید و فروش‌ کالا و ارائـه‌ خدمات‌ است‌ و هزینه‌ها و درآمدهای‌ مرتبط‌ با آن‌ در تعیین‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ درصورت‌ سود و زیان‌ منظور می‌شود.

ـ بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌ : کلیه‌ مبالغ‌ دریافتی‌ و پرداختی‌ در رابطه‌ با سود سهام‌، درآمد سرمایه‌گذاری‌ و سود و کارمزد تأمین‌ مالی‌.

ـ مالیات‌ بر درآمد : تنها منحصر به‌ پرداختها یا علی‌الحسابهای‌ پرداختی‌ از بابت‌ مالیات‌ بر درآمد و یا استرداد مبالغ‌ پرداختی‌ از همین‌ بابت‌ است‌ و در برگیرنده‌ جریانهای‌ نقدی‌ مربوط‌ به‌ سایر انواع‌ مالیاتها از قبیل‌ مالیاتهای‌ تکلیفی نمی‌شود.

ـ فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌ : جریانهای‌ مرتبط‌ با تحصیل‌ و فروش‌ سرمایه‌گذاریهای‌ کوتاه‌مدت‌، سرمایه‌گذاریهای‌ بلندمدت‌ و داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و داراییهای‌ نامشهود و نیز پرداخت‌ و وصول‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ به‌ اشخاص‌ مستقل‌ از واحد تجاری‌ بجز کارکنان‌ می‌باشد .

ـ فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ : جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ شامل‌ دریافتهای‌ نقدی‌ از تأمین‌ کنندگان‌ منابع‌ مالی‌ خارج‌ از واحد تجاری‌ (شامل‌ صاحبان‌ سرمایه‌) و بازپرداخت‌ اصل‌ آن‌ است‌.

*.این نکته حایز اهمیت است که در کشورهای اروپا و آمریکا صورت جریان وجوه نقد مشتمل بر ۳ طبقه می باشد ولی در ایران مشتمل بر ۵ طبقه است .

وجه نقد‌ :

عبارت‌ است‌ از موجودی‌ نقد و سپرده‌های‌ نزد بانکها و مؤسسات‌ مالی‌ اعم از ریالی‌ و ارزی‌ (شامل‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ کوتاه‌مدت‌ بدون‌ سررسید)

جریـان‌ وجه نقد‌ :

عبارت‌ است‌ از افزایش‌ یـا کاهش‌ در مبلـغ‌ وجه نقد ناشی از معاملات‌ با اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ مستقل‌ از شخصیت‌ حقوقی‌ واحـد تجـاری‌ و ناشی از سایـر رویدادها.

فعالیتهای‌ عملیاتی‌ :

عبارت ‌از فعالیتهای اصلی‌ و مستمر مولد درآمد عملیاتی‌ واحد تجاری‌ است‌.

فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌‌ :

عبارت‌ است‌ از تحصیل‌ یا واگذاری‌ سرمایه‌گذاریهای‌ کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌، داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و داراییهای‌ نامشهود و نیز پرداخت‌ و وصول‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ به‌ اشخاص‌ مستقل‌ از واحد تجاری‌ غیر از کارکنان‌ .

فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ :

عبارت‌ از فعالیتهایی‌ است‌ که‌ منجر به‌ تغییرات‌ در میزان‌ و ترکیب‌ سرمایه‌ و استقراضهای‌ واحد تجاری‌ گردد.

معادل‌ وجه نقد :

بنابر تعریف‌ رایج‌ عبارت‌ از سرمایه‌گذاریهای‌ کوتاه‌مدت‌ سریع‌التبدیل‌ به‌ وجه نقد است‌ که‌ احتمال‌ خطر کاهش‌ در ارزش‌ آن‌ ناچیز بوده‌ و به‌ آسانی‌ و بدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ قابل‌ تبدیل‌ به‌ مبلغ‌ معینی‌ وجه نقد باشد و موعد آن‌ در زمان‌ تحصیل‌ تا سررسید حداکثر سه‌ ماه‌ باشد منهای وامها و قرض‌الحسنه‌های‌ دریافتی‌ از بانکها و سایر اشخاص‌ که‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ تحصیل‌ قابل‌ بازپرداخت‌ است‌

انواع صورت جریان وجوه نقد

واحدهای‌ تجاری‌ باید جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ را با بکارگیری‌ یکی‌ از انواع جریان وجوه نقد روشهای‌ زیر گزارش‌ کنند:

الف ‌. روش‌ مستقیم‌ که‌ به موجب‌ آن‌ ناخالص‌ وجوه نقد دریافتی‌ و پرداختی‌ بر حسب‌ طبقات‌ عمده‌ افشا می‌شود. مزیت‌ اصلی‌ روش‌ مستقیم‌ این‌ است‌ که‌ دریافتها و پرداختهای‌ نقدی‌ عملیاتی‌ را نشان‌ می‌دهد.

ب . روش‌ غیرمستقیم‌ که‌ به موجب‌ آن‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ با انجام‌ تعدیلات‌ زیر به‌ خالص‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ تبدیل‌ می‌شود:

اثر معاملات و رویداد هایی که دارای ماهیت غیر نقدی است (هزینه استهلاک ، ذخیره بازخرید پایان خدمت کارکنان … ) و اثر اقلامی‌ که‌ در محاسبه‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ دوره‌ جاری‌ منظور شده‌ باشد، لیکن‌ جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با آنها در دوره‌های‌ قبل‌ حادث‌ شده‌ یا در دوره‌های‌ آینده‌ حادث‌ خواهد شد و بالعکس‌. مزیت‌ اصلی‌ روش‌ غیرمستقیم‌ این‌ است‌ که‌ تفاوت‌ بین‌ سود عملیاتی‌ و جریان‌ وجه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ به‌ گونه‌ برجسته‌ای‌ نشان‌ داده‌ می‌شود.

روش تهیه صورت جریان وجه نقد در ایران

وجوه نقد حاصل از فروش = حسابهای دریافتنی پایان دوره – حسابهای دریافتنی ابتدای دوره + فروش

وجوه نقد حاصل از ارایه خدمات = حسابهای دریافتنی پایان دوره – حسابهای دریافتنی ابتدای دوره + درآمد خدمات

وجوه نقد پرداختی بابت مواد اولیه = موجودی پایان دوره – موجودی ابتدای دوره + هزینه مواد اولیه

وجوه نقد پرداختی بابت حقوق و دستمزد = حقوق پرداختنی پایان دوره – حقوق پرداختنی ابتدای دوره + هزینه حقوق

(برای تمامی درآمد ها و هزینه های عملیاتی) از جمله پرداختی بابت حق امتیاز ، اجاره عملیاتی و هزینه های تجدید ساختار و هرنوع پرداختی به کارکنان از جمله وام و خسارت دریافتی از بیمه از بابت حتی اقلام سرمایه ای .

۲٫ روش غیر مستقیم

(تهیه صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان وجوه نقد حاصل از عملیات (

تعیین سود عملیاتی(صورت سود و زیان (

تعدیل هزینه های غیر نقدی

ب) مزایای پایان خدمت

تعدیل از بابت اقلام عملیاتی ترازنامه

الف) افزایش و کاهش در داراییهای مرتبط با عملیات

ب) افزایش و کاهش در بدهیهای مرتبط با عملیات

تعدیل از بابت درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

** مواردی که در هیچ سرفصل دیگری قرار نمیگیرند(حمل موردی مواد اولیه)

تعدیلات سنواتی موثر بر اقلام جاری

بدهکار = خروج وجه نقد

بستانکار= ورود وجه نقد

الف) اگر نقدی باشد ، ورودی یا خروجی وجه نقد

ب) در غیر این صورت اثر آن به این وسیله خنثی میشود .

در مواقعی که حسابهای عملیاتی با سایر سرفصلها درگیر شود

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :

سود سهام دریافتی = سود سهام دریافتنی ابتدای دوره + در آمد مربوط به سود سهام – سود سهام دریافتنی پایان دوره

از بابت بکارگیری روش ارزش ویژه میبایست تعدیلات لازم صورت گیرد .

سود سهام پرداختی=سود سهام پرداختنی ابتدای دوره + سود سهام تصویب شده –سود سهام پرداختنی پایان دوره

بهره دریافتی=بهره دریافتنی ابتدای دوره + درآمد بهره –بهره دریافتنی پایان دوره

بهره پرداختی=بهره پرداختنی ابتدای دوره +بهره منظور شده به دارایی+ هزینه بهره – بهره پرداختنی پایان دوره

تعدیلات سنواتی موثر بر این سرفصل(دریافتنی یا پرداختنی)

مالیا ت بر درآمد :

کلیه وجوه نقدی که واحد تجاری از بابت عملکرد پرداخت کرده است .

حتی از بابت سنوات قبل (تعدیلات سنواتی)

مالیات پردرآمد پرداختی

مالیات پردرآمد پرداختی = ذخیره مالیات ابتدای دوره +پیش پرداخت مالیات پایان دوره+ مالیات دوره جاری –ذخیره مالیات انتهای دوره – پیش پرداخت مالیات اول دوره+ تعدیلات سنواتی موثر – تعدیلات سنواتی غیر موثر

فعالیتهای سرمایه گذاری

وجوه مرتبط با داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود

وجوه پرداختی بابت تحصیل=حسابهای پرداختنی مرتبط در ابتدای دوره + افزایش در دارایی ثابت – حسابهای پرداختنی مرتبط در پایان دوره

وجوه دریافتی بابت فروش=سود (- زیان)حاصل از واگذاری+ کاهش در دارایی ثابت(ارزش دفتری) +حسابهای دریافتنی مرتبط در ابتدای دوره – حسابهای دریافتنی مرتبط در پایان دوره

اعمال تعدیلات از بابت تعدیلات سنواتی موثر

اعمال تعدیلات از بابت تغییر طبقه بندی و تعدیلات جاری که بر افزایش و کاهش داراییها موثر است .

** در صورتیکه بتوان به طور مستقیم از طریق اطلاعات مالی دریافتها و پرداختهای مرتبط با تحصیل یا واگذاری داراییها را مشخص کرد فرمولهای فوق میتواند کنترل کننده مناسبی باشد .

وجوه مرتبط با سرمایه گذاریها(سهام ، سپرده بانکی یا اوراق مشارکت (

** دقیقاً شبیه ردیف داراییهای ثابت مشهود عمل میشود اما حتماً باید اثرات ناشی از بکارگیری روشهای سرمایه گذاری (ارزش ویژه یا ارزش بازار و …..) مد نظر قرار کیرد .

فعالیتهای تأمین مالی :

وجوه مرتبط با افزایش و کاهش سرمایه

** صرفاً مبالغ نقدی ، (شامل علی الحساب افزایش سرمایه) مد نظر قرار میگیرد .

فعالیتهای تأمین مالی :

دریافت تسهیلات مالی و بازپرداخت اصل تسهیلات مالی و حصه اصل اقساط پرداختی اجاره به شرط تملیک .

باز پرداخت اصل تسهیلات مالی=مانده اصل در ابتدای دوره + اصل تسهیلات مالی دریافتی–مانده اصل در پایان دوره

*** تسعیر ارز از این بابت بابد تعدیل شود. یعنی منهای سود تسعیر و به اضافه زیان تسعیر ارز

*** تسهیلات مالی دریافتی با سررسید کمتر از سه ماه را میتوان بطور خالص و جداگانه نمایش داد .

اعمال تعدیلات از بابت تعدیلات سنواتی موثر

مبادلات غیر نقدی

معاملاتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست نباید در صورت جریان وجوه نقد انعکاس یابد .

این معاملات ، به استثنای معاملات مربوط به فعالیتهای عملیاتی ، در صورت با اهمیت بودن بایددر یادداشتهای توضیحی به نحو ی مناسب افشا شود .

نمونه غیر نقدیهایی که باید در یاداشتها افشاء شوند :

تحصیل‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود در قبال‌ تسهیلات‌ مالی‌

تحصیل‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود در قبال‌ صدور سهام‌

مبادله‌ موجودی‌ مواد اولیه‌ یا موجودی‌ کالای‌ ساخته‌ شده‌ با دارایی‌ ثابت‌ مشهود

افزایش‌ سرمایه‌ از محل‌ مطالبات‌ حال شده‌ بستانکاران

جایگزینی‌ وامهای‌ بلند مدت‌ با وامهای‌ بلند مدت‌ دیگر

تغییرات‌ در چارچوب‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ که‌ مبین‌ طبقه‌بندی‌ مجدد حسابهای‌ تشکیل‌ دهنده‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ است‌ از قبیل‌ افزایش‌ سرمایه‌ از محل‌ اندوخته‌ها و تخصیص‌ اندوخته‌ از محل‌ سود انباشته‌، در زمره‌ معاملات‌ غیر نقدی‌ مستلزم‌ افشا تلقی‌ نمی‌شود .

هرگاه بخشی از سود یا زیان ناشی از تسعیر معاملات عملیاتی تسویه شده و یا مانده های عملیاتی تسویه نشده به موجب استانداردهای حسابداری یا قوانین آمره به سود و زیان عملیاتی دوره منظور نشده باشد .

هرگاه سود یا زیان ناشی از تسعیر معاملات غیرعملیاتی تسویه شده یا مانده های غیرعملیاتی تسویه نشده در محاسبه سود عملیاتی دوره منظور شده باشد .

در موارد فوق ، تعدیلات انجام شده در محاسبه جریانهای نقدی در سرفصلهای اصلی مربوط منظور می شود .

هرگاه سود یا زیان ناشی از تسعیر وجه نقد (صرفاً وجه نقد)در محاسبه سود یا زیان عملیاتی دوره منظور شده باشد .

** مورد فوق به عنوان یکی از عوامل تطبیق بین مانده اول دوره و پایان دوره وجه نقد درصورت جریان وجوه نقد ارائه می شود .

مانده وجه نقد ابتدا و پایان دوره

** مانده وجه نقد ابتدا و پایان دوره در ذیل صورت جریان وجوه نقد درج میگردد .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.