مزایای اجرای آنی معاملات


مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد

ثبت الکترونیکی اسناد
پایان نامه در مورد ثبت اسناد
مزایا ثبت الکترونیکی اسناد
جنبه های حقوقی ثبت الکترونیکی
چالش های ثبت الکترونیکی اسناد
پایان نامه در مورد ثبت الکترونیکی اسناد
مزایای ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی

این پایان نامه در مورد ثبت الکترونیکی اسناد و با عنوان بررسی مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد می باشد.دراعتراض به کاستی ها ومشکلاتی که سردفتران اسنادرسمی در اجرای ثبت آنی با آن مواجه شده بودندجمعی ازآنان مقابل کانون سردفتران درتهران تجمع کردندوخواهان رسیدگی به مشکلات شدند.مشکلاتی نظیرقطعی اینترنت ‚کندی سرعت سیستم ‚پیش بینی نشدن فرم تنظیم سنددربرخی مواردو….

جهت بررسی مسائل ومشکلات فراروی ثبت آنی اعضای کمسیون حقوقی وقضائی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتندبه ماجراورودکرده وموضوع رابررسی کنند.طبق اظهارات نایب رئیس کمسیون حقوقی مجلس‚دراین راستا هیأتی مشخص شدتامسؤل بررسی موضوع درکمسیون شود.سپس جلسه ای نیزباحضوراعضای هیأت ونمایندگان کانون سردفتران ورئیس سازمان ثبت اسنادواملاک کشورتشکیل وحرفهای طرفین شنیده شد.

پیروجلسه فوق الذکر‚بنابه تقاضای کمسیون حقوقی وقضائی مجلس ‚چالش های ثبت آنی موردبررسی قرار گرفت وتوسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشرگردید.گزارش مذکوربه شرح ذیل ارائه می گرددوبه موازات آن نقطه نظرات نگارنده دراین خصوص نیزعنوان می شود. براساس گزارش مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی‚بررسی ها حاکی ازآن است که برخی ازاشکالات فعلی سامانه ثبت آنی معاملات‚قابل توجه هستندوغالبأازعدم تخصیص بودجه مناسب به این پروژه نشأت می گیرند.درکناراین اشکالات‚اشکالات جزئی دیگری نیزوجودداردکه درمدت زمان کوتاهی بااصلاحات فرآیندی واجرایی درسیستم قابل رفع هستند.در گزارش فوق الذکر‚چالش هایی راکه ثبت آنی باآن مواجه می باشد‚درچهاربخش تحت بررسی قرارگرفته است.

فصل اول:دولت الکترونیک 6
مبحث اول:طرح مطلب 7
گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک 9
گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک 11
مبحث دوم : ثبت الکترونیکی 12
گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی 12
بند اول :دکترین 12
بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا 12
گفتاردوم : ماهیت ثبت الکترونیکی 13
فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد 13
مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور 14
گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک 15
گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی 18
بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک 19
الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر 19
الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی 19
الف -2) تاریخچه کاداستر 20
الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است 21
الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی 22
الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت 22
الف-6) مزایای سیستم کاداستر 23
ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 23
بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه 23
مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی 24
گفتار اول : طرح مطلب 24
گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی 27
گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی 29
بند اول : طرح های حوزه مزایای اجرای آنی معاملات زیرساخت 29
طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. 29
بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک 29
الف)بررسی حوزه اموراملاک 29
الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی 30
الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی 31
ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله 31
ج) سامانه بازداشت ورفع بازداشت 32
بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد 32
بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی 32
مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد 32
فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد 36
مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی 36
گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی 36
گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی 37
مبحث دوم : چالش های ثبت آنی 42
گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی 43
گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی 46
گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه 47
گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه 47
بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی 47
الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه 48
ب) ریزبودن فونت برنامه 48
ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین 48
د) جایگزینی عبارت 48
بند دوم : اشکالات فنی سامانه 49
منابع : 53

تشکیل پوشش فسفات در فلزات و بررسی شتاب دهنده ها در آن مكانیسم‌های واكنش پوشش فسفات در فلزات شتاب دهنده ها عناصر شیمیایی تشکیل پوشش فسفات در فلزات و بررسی شتاب دهنده ها در آن دانلود پایان مزایای اجرای آنی معاملات نامه پوشش فسفات…

بررسی عوامل موثر بر افت ولتاژها و ارزیابی ویژگیهای آنها افت ولتاژ اتصالات ترانسفورماتور ویژگیهای افت ولتاژها مدلسازی ترانسفورماتور بررسی عوامل موثر بر افت ولتاژها و ارزیابی ویژگیهای آنها دانلود پایان نامه برق دانلود پایان نامه مهندسی برق رفتن به…

نقش ایران در منطقه‌گرایی و ایجاد ثبات در خاورمیانه منطقه گرایی جهانی شدن روابط بین‌الملل نقش ایران در ایجاد ثبات در خاورمیانه نقش ایران در منطقه‌گرایی نقش ایران در منطقه‌گرایی و ایجاد ثبات در خاورمیانه دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم…

بررسی ابعاد نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان کلمات کلیدی : پایان نامه اسرائيل سياست خارجي اسرائيل اهداف آذربايجان از گسترش روابط با اسرائيل چارچوب همكاريهاي اسرائيل و جمهوري آذربايجان اهداف و انگيزه‌هاي اسرائيل در قفقاز جنوبي اهداف و ابزار اسرائيل…

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM:2013 کلمات کلیدی : پاورپوینت آشنایی با مفاهیم تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM:2013 تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM:2013 مدل EFQM:2013 تعاریف و تاریخچه تعالی سازمانی کلیات مدل و مفاهيم…

پاورپوینت تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی جهت رشته اقتصاد در قالب 73 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش رشد چشمگیر فعالیت…

پاورپوينت حسابداری پیشرفته 2 پاورپوينت حسابداری پاورپوينت حسابداری پیشرفته 2 پاورپوينت در مورد حسابداری دانلود پاورپوينت حسابداری پیشرفته 2 رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت حسابداری پیشرفته 2 جهت رشته حسابداری در قالب 315 اسلايد و با فرمت pptx بصورت…

بررسی و تشریح دیدگاه های متفاوت درمورد سلامت روان و عوامل موثر بر آن سلامت روانی نظریه های سلامت روانی عوامل تاثیر گذار بر سلامت روانی بررسی مفاهیم مشابه سلامت روانی دیدگاه های مختلف درباره سلامت روان عوامل تاثیر گذار…

پاورپوینت درس مدیریت مالی 1 قسمت 2 رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت درس مدیریت مالی 1 قسمت 2 جهت رشته حسابداری در قالب 82 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر فصل دوم پایان نامه گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر مبانی نظری گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر پیشینه تحقیق گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر پیشینه پژوهش گروه…

پاورپوینت تحقیق علت ضعیفی چشم و کار عینک پاورپوینت ضعیفی چشم و سرگیجه پاورپوینت ضعیفی چشم و سردرد پاورپوینت ضعیفی چشم آستیگمات پاورپوینت ضعیفی چشم بعد از عمل prk رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تحقیق علت ضعیفی چشم و…

دانلود پاورپوینت درس ششم بيمه و مقابله با حوادث پایه ششم دانلود پاورپوینت درس ششم بيمه ومقابله با حوادث پایه ششم پاورپوینت درس ششم بيمه ومقابله با حوادث پایه ششم دانلود پاورپوینت بيمه ومقابله با حوادث پایه ششم دانلود پاورپوینت…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشنودی شغلی کارکنان 43 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه خشنودی شغلی کارکنان مبانی نظری خشنودی شغلی کارکنان پیشینه تحقیق خشنودی شغلی کارکنان پیشینه داخلی خشنودی شغلی کارکنان پیشینه خارجی خشنودی شغلی کارکنان…

دانلود پاورپوینت گردشگری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت گردشگری جهت رشته گردشگری در 35 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش گردشگری، سیاحت یا توریسم به طور کلی به عنوان…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی 7 مبانی نظری داده کاوی دانلود مبانی نظری داده کاوی پیشینه تحقیق در مورد داده کاوی مبانی نظری در مورد داده کاوی دانلود پیشینه تحقیق داده کاوی ادبیات نظری داده کاوی پیشینه داده…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات تجاری مبانی نظری تبلیغات تجاری دانلود مبانی نظری تبلیغات تجاری پیشینه تحقیق تبلیغات تجاری ادبیات نظری تبلیغات تجاری فصل دوم پایان نامه تبلیغات تجاری مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات تجاری ادبیات و مبانی…

پرسشنامه سبک های یادگیری و شناختی همگرا و واگرا کلب کلمات کلیدی : پرسشنامه سبک یادگیری پرسشنامه سبک های یادگیری کلب پرسشنامه سبک های شناختی پرسشنامه سبک های شناختی کلب روایی و پایایی پرسشنامه سبک های یادگیری کلب پرسشنامه یادگیری…

پروپوزال و طرح تفصیلی ارائه مدلی مناسب جهت مدیریت کیفیت خدمات در سازمان مدیریت کیفیت جامع مدیریت ارتباط با شهروندان کیفیت خدمات الکترونیک مدیریت کیفیت در سازمانهای دولتی مدیریت کیفیت در سازمانها مدل مناسب کیفیت خدمات ابعاد و مولفه های…

دانلود پاورپوینت راهنمای ساخت وبلاگ دانلود پاورپوینت راهنمای ساخت وبلاگ دانلود پاورپوینت درمورد راهنمای ساخت وبلاگ رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت راهنمای ساخت وبلاگ جهت رشته مهندسی کامپیوتر و IT در قالب 34 اسلاید و با فرمت pptx به…

پاورپوینت مديريت نوآوري پاورپوینت دوره عمر سازمان ppt پاورپوینت پدوره عمر سازمان pdf پاورپوینت چهار مرحله چرخه حیات سازمانها پاورپوینت کتاب دوره عمر سازمان ایساک ادیزس رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مديريت نوآوريجهت رشته مدیریت در قالب 10 اسلاید…

پاورپوینت جامعه شناسي سلامت پاورپوینت جامعه شناسي سلامت جامعه شناسي سلامت تحقیق جامعه شناسي سلامت مقاله جامعه شناسي سلامت بررسی جامعه شناسي سلامت نظریه های جامعه شناسی و ارتقاء سلامت فرهنگ و تأثیر آن در ارتقاء سلامت تعیین کنندهای اجتماعی…

دانلود پاورپوینت فصل چهارم ریاضی هشتم با عنوان جبر و معادله پاورپوینت فصل چهارم ریاضی هشتم با عنوان جبر و معادله پاورپوینت جبر و معادله هشتم پاورپوینت جبر و معادله ریاضی هشتم پاورپوینت درس جبر و معادله هشتم رفتن به…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق زیرساختهای ضروری و عوامل موفقیت مدیریت دانش 98 صفحه کلمات کلیدی : دانلود مبانی نظری مدیریت دانش مبانی نظری استقرار مدیریت دانش پیشینه تحقیق مدیریت دانش پیشینه خارجی مدیریت دانش پیشینه پژوهش مدیریت دانش پیشینه…

پاورپوینت بررسی بورس اوراق بهادار از دریچه ورود شرکتها به بورس های منطقه ای رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی بورس اوراق بهادار از دریچه ورود شرکتها به بورس های منطقه ای جهت رشته حسابداری در قالب 24 اسلاید…

پاورپوینت پردازش تصویر به کمک پردازنده اصلی سیستم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پردازش تصویر به کمک پردازنده اصلی سیستم جهت رشته کامپیوتر در قالب 18 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

دانلود پاورپوینت باغ های ایران رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت باغ های ایران جهت رشته معماری در 43 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش باغ ايراني باز توليد طبيعت…

ریشه های خود تنظیمی و شکل گیری آن و بررسی ویژگی های یادگیرنده خودتنظیم مولفه های خودتنظیمی ویژگی های یادگیرنده خودتنظیم نظریه های یادگیری خودتنظیمی دیدگاه های یادگیری خودتنظیمی مقاله و تحقیق در مورد یادگیری خودتنظیمی تاثیر خودتنظیمی بر پیشرفت…

عوامل موثر بر درک عدالت در سازمان و نتایج حاصل از آن ابعاد عدالت سازمانی پایان نامه عدالت سازمانی پایان نامه در مورد عدالت سازمانی نظریه های مربوط به عدالت سازمانی عوامل موثر بر عدالت سازمانی بررسی عوامل موثر بر…

پاورپوینت نظریه ی تئوری محدودیت پاورپوینت تئوری محدودیت چیست پاورپوینت تئوری محدودیتها پاورپوینت تئوری محدودیت ها در مدیریت پروژه پاورپوینت تئوری محدودیت ها پاورپوینت تئوری محدودیت ها+ppt رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت نظریه ی تئوری محدودیت جهت رشته مدیریت در…

مبانی نظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک منابع انسانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان ناجا مبانی نظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی مبانی نظری مدیریت…

پاورپوینت آشنایی با کتابخانه ملی چین مزایای اجرای آنی معاملات پاورپوینت آشنایی با کتابخانه ملی چین پاورپوینت کتابخانه ملی چین کتابخانه ملی چین تاريخچه کتابخانه ملی چین ساختمان کتابخانه ملی چین ساختمان جديد کتابخانه ملی چین بخش های کتابخانه ملی چین رفتن به سایت…

پاورپوینت آموزش نرم افزار SPSS رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش نرم افزار SPSS جهت رشته آمار در قالب 151 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش واژه هاى…

شناسایی رابطه احزاب با توسعه سیاسی و امنیت ملی امنیت ملی احزاب سیاسی توسعه سیاسی نقش احزاب در امنیت ملی نقش احزاب در توسعه سیاسی شناسایی رابطه احزاب با توسعه سیاسی و امنیت ملی رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله…

مقاله ترجمه شده با عنوان نقش حسابرسین در قرار داد های مالی: بر اساس مدارک بدست آمده از ‏SFAS 141(R)‎ مالکیت حسابرسین قرار داد های مالی درآمد حاصل از بدهی مقاله ترجمه شده با عنوان نقش حسابرسین در قرار داد…

ارائه مدلی برای شناسایی عوامل موثر در احتمال به بار آوردن خسارت یک مشتری با داده کاوی بیمه شخص ثالث خودرو دانلود پایان نامه ارشدداده کاوی دانلود پایان نامه داده کاوی کاربرد داده کاوی در بیمه تشخیص خسارت بیمه با…

مزایای اجرای آنی معاملات

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تنظیم بیش از 550 هزار سند در سامانه ثبت الکترونیک اسناد طی 10 روز کاری آغاز این طرح در کشور خبر داد و گفت: قریب به 420 هزار مورد آن با اخذ شناسه «یکتا» نهایی شده است.

به گزارش مرآت؛احمد تویسرکانی با اشاره به اجرای طرح ثبت الکترونیکی اسناد رسمی از اواخر شهریورماه در سطح بیش از 7000 دفترخانه اسناد رسمی در کشور، گفت: طی 10 روز ابتدایی اجرای این طرح تعداد 557 هزار و 209 سند در سامانه تنظیم شده که 419 هزار و 610 سند با اخذ شناسه یکتا نهایی شده است.

وی در تشریح اقدامات متعددی که از اوایل سال 90 برای استقرار این سامانه در کشور در ابعاد گوناگون انجام شده است، گفت: کارگروه ثبت الکترونیک اسناد و طراحی بنای این کار بزرگ از شهریورماه سال 90 به منظور شناخت و تحلیل فرایندهای دفاتر اسناد رسمی و مباحث حقوقی و فنی در اولین گام تشکیل و طی جلسات متعدد کارکردها، معماری فرایندها و تعریف فرم‌های سامانه و نحوه اجرای آزمایشی و نهایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تویسرکانی با اشاره به این که اجرای این طرح عظیم به عنوان یک تکلیف قانونی بر اساس مواد 46 و 211 قانون برنامه پنجم توسعه و بند ج ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، بررسی تمام جوانب حقوقی و تخصصی مشترک و مجزای حوزه دفاتر اسناد رسمی را در کنار فراهم سازی بسترهای اولیه آموزش در گام اول نیاز داشت، گفت: این مباحث در کارگروه مشترک حوزه‌های فناوری اطلاعات، امور اسناد و املاک، بازرسی و دفتر حقوقی سازمان و کانون سردفتران اسناد رسمی متشکل از رییس و تعدادی از سردفتران مجرب و مورد اعتماد کانون در تهران به نحو مستمر مطرح و از جوانب مختلف بررسی شد.

تویسرکانی تهیه برنامه راهبردی، تدوین تعاریف و مفاهیم، پیش بینی پاسخگویی به ابهامات و سؤالات و طراحی بنای عظیم ثبت الکترونیکی اسناد با لحاظ شناخت، تحلیل و مدلسازی وضعیت موجود دفاتر اسناد رسمی را از جمله اقدامات کارگروه مذکور برشمرد.

وی به طراحی و تولید نرم‌افزار ثبت الکترونیک اسناد بر اساس مصوبات و تحلیل پیش بینی شده در جلسات کارگروه به همت کارشناسان فن آوری اطلاعات سازمان و همراهی مشاورین برون سازمانی اشاره کرد و گفت: این نرم افزار در مراحل مختلف مورد ارزیابی و آزمایشهای فنی قرار گرفت و از نیمه دوم سال 91 به صورت آزمایشی در 11 دفترخانه اسناد رسمی تهران راه اندازی شد و با لحاظ نظرات اصلاحی سردفتران و کاربران سامانه در این دفاتر، تغییرات ایجابی اعمال و نسخه دوم این نرم افزار تولید شد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ویژگی‌های مهم نرم افزار ثبت آنی معاملات خاطرنشان کرد: یکپارچگی و تمرکز اطلاعات پایه ورودی مورد نیاز دفاتر اسناد رسمی و سازمان، ارتباط برخط با پایگاه اطلاعات سردفتران به منظور استفاده از اطلاعات روزانه وضعیت فعالیت و نوع تصدی سردفتر اعم از اصیل یا کفیل، ارتباط برخط با پایگاه هویتی اشخاص حقیقی و کنترل صحت اطلاعات هویتی اشخاص متعامل و اطمینان از حیات یا ممات آنها به اقتضای نوع سند از ویژگی‌های این سامانه است.

تویسرکانی به موارد دیگری از محاسن و مزایای این نرم‌افزاز اشاره کرد و افزود: در این نرم افزار ارتباط برخط دفترخانه با پایگاه شناسه ملی اشخاص حقیقی به منظور کنترل صحت اطلاعات شرکت و مؤسسات غیرتجاری و سایر اشخاص حقیقی و همچنین پایگاه اطلاعات بخشنامه های ثبتی در خصوص افراد ممنوع المعامله، محجورین و اسناد مزایای اجرای آنی معاملات فاقد اعتبار نیز پیش بینی شده که در جای خود هر کدام دارای اهمیت و اعتباربخشی خاصی است.

وی به محاسبه خودکار هزینه های سند رسمی بر اساس تعرفه های مصوب و مقررات جاری نیز به عنوان یکی دیگر از مزایای این نرم افزار اشاره کرد و گفت: این امر ضمن این که از هر گونه اشتباه و خدشه مالی به روند تنظیم سند خودداری می نماید، با لحاظ حق و حقوق اشخاص و دولت از هرگونه سوء استفاده و دریافت وجوه بلاوجه نیز جلوگیری می‌کند.

تویسرکانی سهولت در نسخه‌گذاری سامانه به صورت متمرکز و عدم نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مختلف در کشور را از نقاط قوت و مزایای دیگر این نرم افزار برشمرد و از امکان نظارت برخط بر روند صدور اسناد در دفاتر و دستیابی سریع و بلاواسطه به آمار و اطلاعات مرتبط با این حوزه جهت بهره برداری‌های سازمانی و ارائه به مبادی مختلف خبر داد.

معاون قوه قضائیه خاطرنشان کرد: صدور گواهی امضای الکترونیکی برای سردفتران از جمله پیش نیازهای اساسی اجرای طرح ثبت آنی معاملات بود که طی هماهنگی با مرکز توسعه تجارت و مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضائیه، مرکز میانی صدور گواهی امضای الکترونیکی از ابتدای سال جاری در سازمان راه اندازی شد.

وی به اهم اقدامات انجام شده در این راستا اشاره کرد و گفت: راه اندازی آزمایشی اجرای امضاء الکترونیکی در استان قزوین، تفاهم با کانون سردفتران و دفتریاران برای مدیریت صدور گواهی توسط دفاتر منتخب، راه اندازی یکصد و پنج مرکز ثبت نام امضای الکترونیکی در یکصد و پنج دفتر اسناد رسمی در سطح کشور و صدور 6989 گواهی امضای الکترونیک در سطح دفاتر اسناد رسمی از جمله این اقدامات است.

تویسرکانی از بیش از 18 هزار نفر ساعت آموزش کار با سامانه با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران برای فراگیری سریع و آسان این طرح در سطح دفاتر اسناد رسمی خبر داد.

وی به اجرای آزمایشی این طرح طی بیش از یک ماه در سطح تعداد 5200 دفترخانه در کشور نیز اشاره کرد و گفت: طی این مدت بیش از 29 هزار سند آزمایشی در سامانه تنظیم شد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک از صدور دستورالعمل اجرایی این طرح بعد از طی فرایندهای فوق و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی در شهریورماه سال جاری خبر داد و گفت: کارگروه راهبردی و نظارت بر اجرای این طرح نیز همزمان با اجرای آن در سطح کشور تشکیل و جمعی از کارشناسان حقوقی و فناوری اطلاعات به صورت مستمر آماده پاسخگویی و رفع مشکلات احتمالی در روند اجرایی این طرح است.

قانون جدید چک چیست و چه مزایایی دارد؟

چک یکی از اسناد مالی مهم در دنیای امروز به شماره می‌رود و به عنوان ابزاری کاربردی در معاملات تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به اهمیت ویژه‌ای که چک در معاملات اقتصادی دارد و در راستای افزایش اعتبار به معاملاتی که با آن انجام می‌شود، از سال ۹۷ اصلاحاتی برای قوانین این حوزه در نظر گرفته شد که از اول آذر ماه سال جاری اجرایی شده است. البته برخی از این موارد که نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت، پس از ابلاغ قانون در تاریخ آبان ۱۳۹۷ توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک‌ها عملیاتی شدند.

با توجه به این مساله که در فرآیند صدور چک مبتنی بر لاشه کاغذی، اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به‌ طور متمرکز و نظام‌مند ثبت و پشتیبان‌گیری نمی‌شود و به صورت لحظه‌ای نظارت و کنترلی بر فرآیند صدور چک انجام نمی‌شود، امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش‌سوزی وجود دارد که منجر به شکل‌گیری دعاوی حقوقی و کیفری متعددی می‌شود.

به همین دلیل از سال ۹۷ اصلاحاتی برای قوانین این حوزه در نظر گرفته شد که از اول آذر ماه سال جاری اجرایی شده است.

بررسی جزئیات قانون جدید چک

۱- اصلاح قانون صدور دسته چک

با اصلاح قانون چک، صدور دسته چک از حیطه اختیار بانک‌های تجاری خارج شده و بانک می‌بایست برای ارایه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نماید. سامانه صیاد نیز نسبت به استعلام از سامانه مزایای اجرای آنی معاملات مزایای اجرای آنی معاملات نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و نسبت به صحت مشخصات متقاضی و نداشتن ممنوعیت قانونی برای دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. به این صورت افراد بدحساب و کلاه‌بردار امکان تبانی با بانک‌ها جهت دریافت دسته‌چک را نخواهند داشت.

۲- اعتبار صدور چک با ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه بانک مرکزی

در قانون جدید اعتبار صدور چک منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی می‌باشد. بر این اساس، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی ایجاد کند که هنگام صدور هر برگه چک، مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر باشد.

با اجرای این قانون، اعتبار چک متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود. زیرا با ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌ یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل زلزله و … وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل ‌توجهی کاهش خواهد یافت.

با ثبت چک سرقتی/ مفقودی خود در سامانه ساد ۲۴ از نقل و انتقال آن در بازار جلوگیری کنید.

۳- استعلام آنی اعتبار صادرکننده چک در زمان صدور

در شرایط فعلی زمانی‌که که چک صادر می‌شود تا زمانی که دریافت‌کننده، چک را به بانک نبرد، از امکان نقدشوندگی چک مطلع نمی‌شود. اما براساس قانون جدید چک، اعتبار صادرکننده چک از زمان صدور چک کنترل شده و برای صادرکننده چک، سقف اعتباری در نظر گرفته می‌شود.

طبق ماده ۸ قانون جدید چک، بانک مرکزی کشور مکلف است دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساخت‌های موجود تمهیداتی را ایجاد نماید تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل: سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده برای دریافت‌کننده به‌صورت آنی انجام شود. بنابراین گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد صادرکننده چک را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کلاه‌بردار از چک به میزان قابل‌ توجهی کاهش یافته و از صدور چک‌هایی که احتمال برگشت خوردن آن‌ها بالاست نیز جلوگیری به عمل می‌آید.

استعلام چک‌های صیادی از طریق سامانه بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir و یا اپلیکیشن ساد ۲۴ امکان‌پذیر می‌باشد. بر این اساس مشتریان می‌توانند شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی را در بخش استعلام چک صیادی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند.

۴- ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی

بر اساس قانون جدید، دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه و تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم‌ پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کد رهگیری» روی گواهی‌نامه مذکور آن را می‌کند و سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی که در متن قانون ذکر شده‌ در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر می‌کند. از لحظه صدور اجرائیه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.

مزایای قانون جدید چک

 1. ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه بانک مرکزی در هنگام صدور چک
 2. استعلام آنی اعتبار صادرکننده چک در زمان صدور و پیشگیری از صدور چک بی‌محل
 3. حذف ظهر نویسی چک و انجام نقل و انتقالات تنها از طریق سامانه صیاد
 4. ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم
 5. ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده

مواردی که ذکر شد باعث می‌شود ریسک وصول نشدن چک به ‌شدت کاهش یابد. برخی از این موارد که نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت، پس از ابلاغ قانون در تاریخ آبان ۱۳۹۷ توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک‌ها عملیاتی شد. بر همین اساس نیز نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای از ۱۵.۴ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ ( سال پیش از تصویب قانون چک) به ۹.۲ درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ رسیده است. پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن تمام موارد قانون جدید چک از ابتدای آذر، شاهد کاهش بیش از پیش نسبت چک‌های برگشتی باشیم و اعتماد به این ابزار مالی در کشور افزایش یابد.


ساد۲۴، معاملات امنی را برای شما رقم می‌زند.
با ثبت چک سرقتی/ مفقودی خود در ساد ۲۴ از نقل و انتقال آن در بازار جلوگیری کنید.

هر آنچه که باید درباره معاملات مارجین و معاملات فیوچرز بدانید

هر آنچه که باید درباره معاملات مارجین و معاملات فیوچرز بدانید

نکات کلیدی

 • مارجین تریدینگ امکان دسترسی به جفت ارزهای مختلف مثل ADA/ETH یا BTC/ETH را برای کاربران فراهم می‌کند. به این ترتیب کاربران می‌توانند درباره عملکرد دو ارز دیجیتال مختلف نسبت به هم گمانه زنی کنند.
 • مارجین تریدینگ هزینه‌های روزانه خاصی دارد که به مرور زمان انباشته می‌شود. در عین حال قراردادهای آتی فصلی کارمزدی ندارند و برای هولدرهای طولانی مدت ایده آل هستند.
 • قیمت جفت ارزهای معاملات مارجین با قیمت‌های آنی برابر است اما قیمت‌های آتی متشکل از یک نرخ مبنای مشخص نیز هستند که ممکن است با توجه به تغییرات عرضه و تقاضا تغییر کند و به این ترتیب فرصت آربیتراژ را فراهم می‌کند.

با ادامه نوسان بازار کریپتو و گمانه زنی‌های افراد درباره قیمت اتریوم، بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال، قابلیت اجرای معاملاتی فراتر از بازارهای آنی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

سیستم معاملات آتی بایننس امکان اجرای معاملاتی به سبک متفاوت در قالب قراردادهای مشتق کریپتو و مارجین را فراهم می‌کند. هر دوی این ابزارها به تریدرها امکان می‌دهند که سودشان را در بازارهای خرسی یا گاوی چند برابر کنند اما همیشه سود بیشتر با ریسک بیشتر همراه است و ممکن است هزینه‌های زیادی برای کاربران در پی داشته باشد.

با ما همراه باشید تا با این سبک‌های معاملاتی و تفاوت بین مارجین تریدینگ و معاملات آتی آشنا شوید.

تعریف مارجین تریدینگ

مارجین تریدینگ نوعی سیستم معاملاتی است که کاملاً بر اساس گمانه زنی درباره عملکرد یک دارایی انجام می‌شود. چنین معاملاتی شبیه معاملات آنی هستند از این جهت که شامل معامله یک ارز دیجیتال مثل بیت‌کوین یا BNB هستند. با این تفاوت که معاملات مارجین بر اساس سرمایه قرض گرفته شده انجام می‌شود تا با استفاده از همین پول، روی تغییرات قیمت آینده ارز مربوطه سرمایه گذاری شود.

تفاوت اول اکانت‌های مارجین با حساب‌های آنی این است که کاربران این حساب‌ها امکان قرض گرفتن وجه را دارند. استفاده از مبالغ قرض گرفته شده، امکان اجرای معاملات بزرگتر را به کاربران می‌دهد که به آن استفاده از لوریج گفته می‌شود. وام دهنده بر اساس نرخی که طبق تقاضای موجود در بازار محاسبه می‌شود، از وام گیرنده بهره دریافت می‌کند.

برای باز کردن یک معامله مارجین اول باید به اندازه مبلغ معامله وثیقه ثبت کنید. به این وثیقه مارجین گفته می‌شود. سپس تریدر می‌تواند لوریجی که مایل است با آن معامله کند را انتخاب کند.

مثلاً اگر نسبت لوریج 10 به 1 باشد، در این صورت تریدر می‌تواند با پرداخت هزار دلار به عنوان وثیقه، یک پوزیشن مارجین 10 هزار دلاری باز کند.

یکی دیگر از جنبه‌های کلیدی مارجین تریدینگ، امکان اجرای معاملات دائم است. یعنی پوزیشن مارجین تا زمانی که تریدر مایل باشد باز می‌ماند به این شرکت که تریدر سرمایه لازم برای در جریان نگه داشتن پوزیشن‌ها را داشته باشد. اما زمانی که معامله مارجین بر خلاف میل تریدر پیش برود، مارجین کال برای او فعال می‌شود که در این صورت تریدر باید برای پیشگیری از تسویه پوزیشن خودش، وثیقه بیشتری به پوزیشنش اضافه کند یا اینکه لوریج را افزایش دهد.

می توان از معاملات مارجین به عنوان پوششی در برابر ریسک تغییر قیمت و همچنین سرمایه گذاری روی پورتفولیو استفاده کرد. در رابطه با حفاظت از پورتفولیو از طریق پوشش ریسک با مارجین، تریدرها می‌توانند یک پوزیشن long یا short باز کنند. اگر انتظار می‌رود که قیمت افزایش پیدا کند، تریدرها گزینه long (خرید) را انتخاب می‌کند و اگر پیش بینی می‌کنند که قیمت‌ها ریزش می‌کند، حالت short (فروش) را انتخاب می‌کنند.

تعریف معاملات آتی

معاملات آتی شبیه معاملات مارجین هستند اما چند تفاوت کلیدی با هم دارند. اول اینکه تریدرها وقتی معامله آتی انجام می‌دهند قراردادهایی را خرید یا فروش می‌کنند که معادل با قیمت یک ارز دیجیتال خاص هستند. یعنی بر خلاف معاملات مارجین تریدر خود ارز دیجیتال مورد نظر را ندارد بلکه قراردادی را معامله می‌کند که قیمت خرید یا فروش آن ارز در تاریخ مشخصی در آینده را تعیین می‌کنند.

معمولاً از قراردادهای آتی کریپتو برای پوشش در برابر نوسان بازار و تغییر قیمت نامطلوب یک ارز استفاده می‌شود. قراردادهای آتی هم مثل مارجین تریدینگ به سرمایه گذاران امکان می‌دهند که برای حفاظت از پورتفولیوی خودشان، به سرمایه قابل توجه دست پیدا کنند. تریدرها با این پوشش نیازی ندارند که دارایی‌های کریپتوی خودشان را به خطر بیندازند یا آنها را با قیمت نامطلوب معامله کنند.

از آنجایی که با قراردادهای آتی مستقیماً یک دارایی معامله نمی‌شود، نوسان قیمت امکان سودآوری را حتی در صورت ریزش بازار فراهم می‌کند. بنابراین تریدرهای آتی می‌توانند طبق صلاح‌دید خودشان و با وجود آنچه که ممکن در پرایس اکشن رخ دهد، روی نوسان بازار سرمایه گذاری کنند.

یکی از جنبه‌های مهم قراردادهای آتی این است که قابلیت‌های حفاظتی خاصی برای محافظت از تریدرها، وام دهنده‌ها و اکسچنج‌ها دارند. سیستم معاملات آتی بایننس مکانیزم‌های مدیریت ریسکی مثل صندوق بیمه دارد که از نقدینگی و سرمایه‌های موجود در آن حفاظت می‌کند.

تفاوت معاملات مارجین و معاملات آتی

 • جفت ارزهای معاملاتی: مارجین تریدینگ امکان دسترسی به جفت ارزهای نامتعارف را فراهم می‌کنند. در سیستم معاملات مارجین سنتی جفت ارز نامتعارف متشکل از دو ارز بین المللی است که با یکدیگر جفت شده اند مثل دلار استرالیا و فرانک سوئیس. تریدر به جای خرید یا فروش خود ارزها، درباره عملکرد این دو نسبت به هم گمانه زنی می‌کند. این شرایط درباره ارزهای دیجیتال هم صدق می‌کند و به جای دلار استرالیا و فرانک سوئیس، ارزهایی مثل بیت‌کوین و اتر در این بازار وجود دارد. در این حالت شما عملکرد بیت‌کوین و اتریوم را نسبت به هم پیش بینی می‌کنید. نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که هر چقدر یک ارز نوسان بیشتری داشته باشد، به طور کلی بازار آن نقدینگی کمتری را حفظ می‌کند. در عین حال، قراردادهای آتی جفت ارزهایی مثل قراردادهای مارجین ندارند بلکه این قراردادها فقط بر حسب قیمت یک ارز دیجیتال یا ارز فیات خاص (مثل BUSD، USDT یا دلار) مشخص می‌شوند.
 • پرداخت بهره روزانه: هنگام اجرای معامله با قراردادهای آتی دائمی یا مارجین که در Binance Futures موجود هستند، تریدرها باید یک هزینه روزانه را پرداخت کنند. برای همه معاملات در هر روز کارمزد تأمین سرمایه و پرداخت بهره در نظر گرفته می‌شود. ممکن است خیلی زود در صورت حفظ پوزیشن برای مدتی طولانی این هزینه‌ها روی هم انباشته شوند. در صورت اجرای معاملات آتی فصلی می‌توان این کارمزدها و بهره‌ها را حذف کرد. قراردادهای فصلی در Binance Futures شامل هیچ کارمزد یا هزینه بهره روزانه‌ای نیستند و همین ویژگی آنها را برای بلندمدت ایده آل کرده است.
 • انقضا: همانطور که قبلاً اشاره شد، معاملات مارجین نیاز به دقت و توجه بیشتری از سمت تریدر دارند به این دلیل که می‌توان آنها را به صورت پیوسته یا دائم اجرا کرد. با قراردادهای آتی و به ویژه قراردادهای آتی فصلی تریدرها باید به بازه زمانی مشخص شده در قرارداد پایبند بمانند.
 • قیمت‌ها: هنگام اجرای معامله با مارجین، قیمت جفت ارزها با قیمت موجود در بازار آنی یکسان است. اما قیمت‌های آتی مبتنی بر قیمت آنی بعلاوه هزینه‌های انتقال پیش از تحویل هستند که به آن نرخ مبنا گفته می‌شود. ممکن است به دلیل تغییر عرضه و تقاضا قیمت مبنا هم تغییر کند و همین مسئله باعث اختلاف موقت قیمت آن با نرخ‌های آنی می‌شود. چنین شرایطی فرصت آربیتراتژ بین معاملات مارجین و قراردادهای آتی را فراهم می‌کند. مثلاً اگر فاندینگ ریت یک قرارداد آتی منفی است می‌توان با ورود به پوزیشن Short در معاملات مارجین و Long در قراردادهای آتی دائمی از این اختلاف قیمت استفاده کرد.

از کدام گزینه استفاده کنیم؟

برای انتخاب بین معاملات مارجین و آتی باید به تجربیات خودتان و میزان سرمایه‌ای که در اختیار دارید توجه داشته باشید.

طراحی قراردادهای آتی در Binance Futures به صورتی است که استفاده از آن بسیار راحت و قابل درک است در نتیجه برای کاربران مبتدی بسیار مناسب است. یکی از مزایای مهم قراردادهای آتی به خصوص قراردادهایی با مارجین USDT این است که می‌توان به سرعت بازده آنها را بر حسب فیات محاسبه کرد.

مثلاً وقتی 500 USDT سود داشته باشید می‌توانید به راحتی محاسبه کنید که این سود تقریباً 500 دلار ارزش دارد مزایای اجرای آنی معاملات - چون هر یک USDT تقریباً معادل یک دلار است. بعلاوه تریدرهای آتی نیاز به نگرانی برای قرض گرفتن و بازپرداخت وام‌ها برای تأمین وجه پوزیشن خودشان ندارند. بلکه می‌توانند وثیقه لازم را واریز کنند تا یک پوزیشن آتی باز کنند در نتیجه اجرای معامله برای آنها بسیار راحت و ساده خواهد بود.

مارجین تریدینگ هم مزایای خاص خود را دارد. در این سیستم تریدر اغلب آزادی عمل بیشتری برای انتخاب زمان و محل پیاده سازی استراتژی خودش خواهد داشت. مثلاً اگر تریدری پیش بینی می‌کند که در بلندمدت اتریوم از کاردانو بهتر عمل می‌کند، ورود به پوزیشن Short روی جفت ارز مارجین ADA/ETH با لوریج منطقی به نظر می‌رسد.

در قراردادهای آتی امکان اجرای معامله روی جفت ارزها مثل ADA/ETH وجود ندارد و همین قابلیت جزء ویژگی‌های بسیار مفید معاملات مارجین است. یکی از مزایای واضح معامله با مارجین این است که می‌توانید به سرعت ارز دیجیتال دلخواهتان را خرید و فروش کنید.

هر دو نوع معامله انتخاب‌های بسیار خوبی هستند و می‌توانند شما را به موفقیت چشمگیری برسانند اما باید قدرت مدیریت ریسک آنها را داشته باشید. اگر تازه وارد دنیای معاملات شدید، بهتر است اول با طرز کار بازار مورد نظر آشنا شوید و اطلاعات بیشتری درباره شرایط بازار و مفاهیم و استراتژی‌های معاملاتی کسب کنید.

وام آنی (Flash Loan) چیست؟ آشنایی با وام آنی ارزدیجیتال

وام آنی ارزدیجیتال

وام‌ آنی (Flash Loan) یکی از امکاناتی است که حوزه دیفای برای کاربران خود فراهم کرده است. هر چند در ابتدا افراد در برخورد با وام کریپتو با تردید رفتار می‌کردند اما در حال حاضر با محبوبیت بسیار زیادی مواجه شده است. با توجه به این که ابهامات زیادی در ارتباط با این موضوع وجود دارد در این مقاله به این سوال پاسخ خواهیم داد که Flash Loan چیست و در مورد مزایا و آینده پیش روی آن صحبت خواهیم کرد.

وام آنی یا وام فوری در دیفای

وام آنی، مبتنی بر قرارداد هوشمند است که می‌توان گفت انقلابی در فرآیند وام گرفتن به وجود آورده است. مفهوم وام فلش اولین بار درسال ۲۰۱۸ توسط پروتکل ماربل (Marble) معرفی شد. کاربران ارزهای دیجیتال در سریع‌ترین زمان ممکن می‌توانند وام مورد نظر خود را دریافت کنند. البته که این ویژگی به دلیل ماهیت تایید تراکنش‌های بلاک چین است.

فرایند وام کاملا به صورت غیرمتمرکز انجام می‌شود و به همین دلیل برخلاف سیستم وام دهی سنتی نیازی به مدارک و اسناد خاصی نیست. بازپرداخت وام مانند وام‌های سنتی است و فردی که وام را گرفته است باید طبق قرارداد عمل کند.

با توجه به این که بخش اصلی وام‌های آنی را قراردادهای هوشمند تشکیل می‌دهند در صورتی که وام گیرنده در اجرای قرارداد تخطی کند و بازپرداخت خود را انجام ندهد شرایط تعیین‌شده در قرارداد هوشمند باطل و تراکنش بازگردانده می‌شود. یکی از تفاوت‌های مهم وام آنی با وام سنتی این است که بازپرداخت در قالب یک تراکنش واحد جای می‌گیرد و تنها در چند ثانیه انجام می‌شود.

مزایای وام آنی

گرفتن وام‌های سنتی پروسه‌ای طولانی دارد که در اغلب موارد، افراد به دلیل مشکلات بوجود آمده از گرفتن وام صرف‌نظر می‌کنند. در حالی که وام‌گیرنده می‌تواند بدون داشتن سرمایه اولیه لازم از طریق وام رمز ارز ، وام‌های کلان دریافت کند. این به دلیل مبتنی بودن وام بر قرارداد هوشمند است.

یکی دیگر از مهم‌ترین تفاوت‌های وام آنی با وام سنتی عدم نیاز به وثیقه است. در حالی که وثیقه بانکی یکی از مهمترین اسناد برای توثیق و تضمین تعهدات بانکی است، وام گیرنده در این روش نیازی به ارائه وثیقه برای جلب اطمینان وام دهنده در راستای عمل به تعهدات خود ندارد.

از دیگر مزایا این است که فرد وام گیرنده نیاز نیست تا مدت زمان طولانی منتظر نوبت برای گرفتن وام باشد. در این نوع از وام، فرد گیرنده تنها به چند ثانیه زمان نیاز دارد تا پروسه گرفتن وام خود را تکمیل کند.

مزایای وام آنی
مبتنی بر قرارداد هوشمند است
نیازی به وثیقه ندارد
نیاز به سرمایه اولیه کلان ندارد
آنی است

معایب وام آنی

وام ارز دیجیتال در کنار مزایای زیادی که دارد بدون چالش نیست. یکی از مهم‌ترین ایرادهایی که وارد است، این است که یک محصول در حال توسعه است و به همین دلیل دارای برخی نواقص مهم است و می‌تواند مشکلاتی را برای فرد وام دهنده یا وام گیرنده ایجاد کند. به عنوان مثال در برابر برخی از حملات آسیب‌پذیر هستند. در صورتی که قراردادها به درستی تنظیم نشود احتمال هک شدن آن بسیار زیاد است؛ بنابراین افراد مبتدی باید بسیار هوشیار باشند و قبل از ورود به این حوزه اطلاعات خود را تکمیل کنند.

معایب وام آنی
امکان هک پلتفرم وام دهنده وجود دارد
نیازمند دانش فنی بالایی است
در مراحل ابتدایی تکامل خود هستند

کاربردهای وام آنی

بررسی وام آنی

مهم‌ترین کاربرد زمانی است که شما نیاز به مبلغ خاصی برای انجام معاملات خود داشته باشید تا بتوانید سود قابل توجهی کسب کنید. قطعا یکی از گزینه‌های پیش روی شما، فروش دارایی‌هایتان است. اما قطعا فروش دارایی در مدت زمان کوتاهی امکان پذیر نیست و شما ممکن است که فرصت خود را برای کسب سود از دست بدهید. وام فوری در واقع برای شما این امکان را فراهم می‌کند تا بدون اینکه دارایی‌های خود را به خطر بیندازید، سرمایه مورد نیاز خود را برای کسب درآمد از طریق ارز دیجیتال تامین کنید.

یکی دیگر از کاربردهای وام رمز ارزی در انجام معاملات آربیتراژ است. آربیتراژ به کسب سود از تفاوت قیمت همزمان یک دارایی در دو صرافی مختلف گفته می‌شود.

نحوه کار وام آنی

مثال برای کسب سود از آربیتراژ با کمک وام سریع:

یک ارز دیجیتال ممکن است در یک صرافی قیمتی معادل چهار دلار داشته باشد و همین ارز در یک صرافی دیگر با قیمت هشت دلار معامله شود. این اختلاف قیمت یک فرصت مناسب برای کسب سود است. اگر شما سرمایه کافی برای انجام این معامله را ندارید می‌توانید در عرض چند ثانیه وام آنی دریافت کنید و با خرید و فروش ارز دیجیتال در دو صرافی مختلف به سود قابل توجهی دست پیدا کنید.

برای آگاهی بیشتر می‌توانید مقاله تامین مالی جمعی چیست را مطالعه کنید.

حمله وام سریع (Flash Loan Attack) چیست؟

حملات وام سریع

پلتفرم‌های کریپتو در یک سال اخیر بارها با مشکلات امنیتی روبرو شده‌اند و شاید مسئله امنیت را بتوان مهم‌ترین چالش حوزه کریپتو در حال حاضر دانست. با توجه به اینکه زمان زیادی از ظهور وام‌های سریع نمی‌گذرد، بدون تردید دچار چالش‌های امنیتی بیشتری است. حملات Flash Loan Attack را می‌توان یکی از مهم‌ترین تهدیدهای وام فلش بشمار آورد. این حملات توسط شرکت‌کنندگانی انجام می‌شود که قصد کلاهبرداری دارند. همین حملات یکی از نقاط ضعف مهم وام‌های آنی بشمار می‌روند. به یک نمونه از این حملات در ادامه اشاره می‌کنیم.

توضیح حمله وام آنی

مثال برای حملات Flash Loan Attack:

فرد مهاجم با دستکاری در قرارداد، پروتکل را از بازپرداخت وام مطمئن می‌کند. این در حالی است که در واقعیت هیچ بازپرداختی صورت نگرفته است و تمام وجوه توسط فرد مهاجم به سرقت رفته است.

تاکنون حملات زیادی رخ داده است که معروف‌ترین آن‌ها عبارتند از: Cream Finance، Alpha Homora، dYdX، PancakeBunny

علت حملات وام‌های سریع

یکی از مهم‌ترین دلایلی که حمله‌های وام فلش در دیفای رایج هستند به این موضوع برمی‌گردد که وام‌های فلش ارزان هستند. حملاتی مانند حملات ۵۱ درصد نیاز به منابع مالی عظیمی دارند که عملا فراهم کردن آن غیرممکن است. اما فرد مهاجم برای پیاده سازی حملات وام سریع تنها نیاز به یک دستگاه رایانه و اینترنت دارد. البته باید برای طراحی این حملات نیز از هوش و ذکاوت کافی برخوردار باشد. از طرف دیگر فرد مهاجم برای اجرای این حملات تنها به چند دقیقه زمان نیاز دارد.

یکی دیگر از علت‌هایی که حملات سریع توسط مهاجمین به عنوان روشی برای کلاهبرداری انتخاب می‌شود این است که وام‌های سریع ریسک بسیار پایینی دارند. متاسفانه در سال‌های اخیر هکرها به خوبی متوجه شده‌اند دزدی از پروتکل‌های دیفای بسیار آسان است و به راحتی می‌توانند از پیامدهای آن قسر در بروند!

چگونه در دیفای وام آنی بگیریم؟

وام گرفتن در دیفای

در حال حاضر بهترین راه برای گرفتن وام آنی، نوشتن یک قرارداد هوشمند مبتنی بر اتریوم با استفاده از زبان سالیدیتی است. از بهترین پلتفرم‌‌های وام دهی و وام گرفتن ارز دیجیتال در دیفای می‌توان به سه مورد زیر اشاره کرد:

آوی (Aave)

این پروتکل در سال ۲۰۲۰ برای اولین بار راه‌اندازی شد و در حال حاضر یکی از پروتکل‌های متن باز حوزه دیفای به شمار می‌رود. وام‌دهندگان در این پلتفرم این امکان را دارند تا با واریز رمزارزهای خود به یک استخر، مقدار معادل آن aToken دریافت کنند. نرخ سود در آوی متناسب با میزان عرضه و تقاضا تنظیم می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت که کاربران هر چقدر aToken‌های بیشتری نگهداری کنند به همان اندازه مقدار سودآوری نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

کامپاند (Compound)

یکی دیگر از پلتفرم‌های محبوب برای وام‌دهی و وام‌گیری کامپاند است. این پلتفرم هدف خود را ارائه جهانی برنامه‌های مالی آزاد اعلام کرده است و می‌توان گفت گام‌های بسیار مثبتی نیز در راستا برداشته است. کاربران در این پلتفرم می‌توانند با واریز ارزهای دیجیتال خود وام دریافت کنند. همچنین کامپاند دارای یک توکن حاکمیتی به نام COMP است. مهم‌ترین کاربرد این توکن برای هولدرها، حق رای‌دهی برای به‌روزرسانی‌ها پروتکل‌ها است.

مانند آوی، این پلتفرم نیز توکن محلی خود به نام cToken را دارد. مهم‌ترین کاربرد این توکن برای ردیابی واریزها است.

فروکامبو (Frucombo)

یکی دیگر از پلتفرم‌هایی که برای وام آنی می‌توان از آن استفاده کرد، فروکامبواست. یکی از مزیت‌های این پلتفرم عدم نیاز به دانش کد نویسی است. اغلب افرادی که آشنایی کافی با کدنویسی ندارند به جای پلتفرم‌های فوق به سراغ فروکامبو می‌روند، زیرا بدون هیچ‌گونه کد نویسی می‌توانند وام سریع دریافت کنند. البته اگر فردی تازه‌کار هستید نباید این تصور را داشته باشید که کار با فروکامبو آسان و بدون دردسر است. باید بدانید که این پلتفرم نیز پیچیدگی‌های خود را دارد و دسترسی به پروتکل‌ها و ارزهای دیجیتال محدودتری را خواهید داشت.

ایمنی وام آنی

امنیت در وام آنی

یکی از سوالات مهمی که در ارتباط با وام فلش مطرح است این است که تا چه اندازه ایمن است؟ حملات Flash Loan یکی از تهدیدهای جدی این وام‌ها به شمار می‌رود. مهارت هکرها نیز در انجام این حملات روز به روز افزایش پیدا می‌کند.

یکی از دلایلی که وام‌های فلش برای مهاجمان بسیار جذاب است، عدم نیاز به سرمایه زیاد برای حمله است. هرگونه نقص در تنظیم قراردادهای هوشمند در واقع یک فرصت برای افراد کلاهبردار است. هر چند فعالان حوزه ارزهای دیجیتال معتقد هستند که ایمنی وام ارزدیجیتال با گذشت زمان و پیشرفت فناوری ارتقا پیدا خواهد کرد، اما بسیاری نیز باور دارند که این حملات یکی از تهدیدهای همیشگی برای Flash Loan خواهد بود.

امنیت وام‌ آنی شاید در حال حاضر پیچیده به نظر برسد اما معامله‌گران حرفه‌ای با کسب مهارت در این حوزه ریسک‌های موجود را به حداقل می‌رسانند. در حال حاضر نیز پلتفرم‌های دیفای با استفاده از برخی ابزارها این امکان را دارند تا فعالیت‌های غیرقانونی و خرابکارانه را شناسایی کنند. بازبینی مداوم قراردادهای هوشمند و بررسی ممیزی‌های امنیتی از این موارد است.

توجه به این مورد هم ضروری است که طراحی و پیاده‌سازی یک پلتفرم کاملا بدون خطر و امن در تمام حوزه‌ها یک چالش مهم است.

آینده پیش روی وام آنی

همان طور که در این مقاله بررسی کردیم وام‌های آنی هر چند دارای برخی مزایای مهم هستند اما بدون چالش نیز نیستند. همین موضوع اغلب افراد را در استفاده از این وام‌ها دچار تردید می‌کند.

اما باید توجه داشته باشید که یکی از ویژگی‌های حوزه دیفای، تکامل سریع آن و رفع چالش‌های موجود است. بنابراین دور از انتظار نیست که در آینده‌ای نه چندان دور بیشتر معایب وام‌های آنی برطرف شود.

از طرف دیگر با وجود حملاتی که علیه Flash Loan وجود دارد؛ همچنان افرادی زیادی به گرفتن وام‌های آنی علاقه‌مند هستند و بسیاری دیگر نیز منتظر فرصتی برای ورود به این حوزه مانده‌اند. بنابراین پر واضح است که این وام‌ها در آینده دیفای نقش مهمی خواهند داشت.

اگر شما نیز تا به امروز در مورد وام‌های آنی دچار تردید هستید توصیه می‌کنیم که حداقل دانش خود را در این زمینه افزایش دهید و آموزش‌های پایه در ارتباط با این موضوع را دریافت کنید. زیرا گرفتن وام‎‌های آنی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و برای معامله‌گران مبتدی می‌تواند پیچیده باشد. در بخش نظرات مشتاقیم که دیدگاه‌های شما را بخوانیم.

مهم‌ترین مزیت وام آنی عدم نیاز به وثیقه است. از طرف دیگر کل فرآیند وام گرفتن و وام دادن در چند ثانیه انجام می‌شود و فرد وام گیرنده برای دریافت وام، نیازی به داشتن سرمایه کلان اولیه ندارد.مزایای اجرای آنی معاملات

بله. تنها شما باید آشنا به قراردادهای هوشمند باشید و از خطرات احتمالی این نوع از وام‌ها آشنایی داشته باشید. زیرا فرایند وام‌های آنی پیچیده است و ممکن است مورد حمله هکرها قرار بگیرید.

وام‌های آنی مانند تمام فناوری‌های جدید حوزه کریپتو دارای برخی ریسک‌ها هستند. به عنوان مثال حمله وام سریع (Flash Loan Attack) یکی از این خطرات است. اما با افزایش دانش در این حوزه می‌توان این خطرات را به حداقل رساند.

یکی از ویژگی‌های حوزه دیفای، تکامل سریع آن و رفع چالش‌های موجود است. بنابراین دور از انتظار نیست که در آینده‌ای نه چندان دور بیشتر معایب وام‌های آنی برطرف شود و محبوبیت آن افزایش پیدا کند.

وام‌های فوری در برخی از پلتفرم‌های وام دهی Aave و Compound قابل دریافت هستند. یکی دیگر از پلتفرم‌هایی که برای وام آنی می‌توان از آن استفاده کرد، فروکامبو است. یکی از مزیت‌های این پلتفرم عدم نیاز به دانش کد نویسی است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.