شکاف وتحلیل شکاف


در واقع، انتقال باید در هر دو زنجیره اثبات سهام و اثبات کار انجام شود. اگر تراکنش فقط در یک شبکه انجام شود، مهاجم می‌تواند با بازپخش آن در شبکه دیگر، حمله را دقیقاً به همان روش اجرا کند.

شکاف عجیب درآمدی فقیر و غنی شکاف وتحلیل شکاف شکاف وتحلیل شکاف در ایران+ نمودار

شکاف عجیب درآمدی فقیر و غنی در ایران+ نمودار

سهم دهک دهم از هزینه کل کشور در سال گذشته ۳۰.۴۱ درصد برآورد شده، به بیان ساده تر یک دهم جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ نزدیک به یک سوم کل مخارج صورت گرفته را انجام داده اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از اکو ایران ، بنا به آخرین داده های رسمی منتشر شده، سهم دهک دهم که ثروتمندترین دهک جامعه محسوب می شود از هزینه کل حدود ۳۰.۵ درصد برآورد شده ، این در حالیست که سهم دهک اول به عنوان فقیر ترین دهک جامعه از هزینه کل تنها کمی بیشتر از ۲ درصد است. همچنین دهک نهم و دهم روی یکدیگر حدود ۴۷ درصد هزینه کل کشور را انجام داده اند، به بیان ساده تر بیست درصد ثروتمند ایران نزدیک به نیمی ار مخارج کل را در اختیار دارند.

اکوایران در این باره نوشت: آمارها نشان می‌دهد از نظر درآمد و هزینه، دهک دهم با سایر دهک ها فاصله قابل توجهی دارد، به عنوان مثال دهک پنج که به عنوان یک دهک میانی از نظر درآمدی به حساب می آید، سهمی معادل ۶.۸ درصد از هزینه کل کشور در سال گذشته داشته است. می توان گفت که سهم دهک های یک تا نهم از هزینه کل به نسبت مشخص و منطقی نسبت به دهک قبلی بیشتر شده، اما به یکباره سهم دهک دهم نسبت به دهک نهم جهش بژقابل توجهی داشته است. این امر نشان دهده شکاف درآمدی در ایران بین یک اقلیت جمعیتی و اکثریت است.

البته بررسی روند ها نشان می دهد طی سال گذشته کمی این شکاف بهبود یافته و سهم دهک دهم کمتر شده است، در این گزارش به بررسی روند سهم دهک دهم (به عنوان دهک ثروتمند)، دهک نخست (دهک فقیر) و دهک پنجم (دهک میانی) از هزینه کل و همچنین بیست درصد فقیر و غنی از این شاخص در دهه گذشته پرداخته شده است.

کاهش ضریب جینی و نابرابری درآمدی

ضریب جینی شاخصی است که از آن به عنوان سنجشی برای وضعیت توزیع درآمد در جامعه استفاده می شود، این ضریب عددی بین صفر و یک است. به بیان ساده تر هرچه ضریب جینی به صفر نزدیک تر باشد به معنی مطلوب بودن وضعیت توزیع درآمد در جامعه و هرچه به یک نزدیک تر باشد به معنای نابرابری بیشتر درآمدی است. ضریب جینی در سال گذشته ۰.۳۹۳۸ برآورد شده که نسبت به سال ۹۹ کاهش جزئی داشته است. البته با توجه به این کاهش جزئی نمی توان بیان کرد که در سال ۱۴۰۰ نابرابری درآمدی نسبت به سال ۹۹ بهتر شده، بلکه می توان اظهار داشت کرد حداقل وضعیت توزیع درآمد بدتر نشده است. توجه به این نکته ضروری است که تغییرات ضریب جینی لزوما به معنی کاهش یا افزایش فقر در جامعه نیست، بلکه این ضریب در وهله نخست شکاف درآمدی و هزینه ای موجود بین جامعه را نشان می دهد.

در این گزارش از شاخص سهم دهک ها از هزینه کل برای نشان دادن شکاف درآمدی جامعه استفاده شده است. در اقتصاد هزینه تابع هزینه بوده و ارتبط این دو متغیر با یکدیگر مستقیم است، به بیان ساده تر با بالا رفتن درآمد هزینه نیز بالاتر می رود، بر این اساس از طریق شکاف هزینه ای موجود می توان به شکاف درآمدی دهک ها پی برد.

هرچه به سمت دهک های ثروتمندتر می رویم نسبت پس انداز از درآمد نیز افزایش میابد، همچنین نظریات مصرف در اقتصاد کلان عنوان می کند که دهک های بالاتر متوسط مصرف پایین تری را دارند، به عبارت دیگر دهک های پردرآمد از نظر عدد مطلق نسبت به دهک های فقیر بیشتر هزینه می کنند، اما از این نظر که چه نسبتی از درآمد مصرف و هزینه می شود، دهک های فقیر جلوتر هستند. بر این اساس می توان بیان کرد که شکاف درآمدی که بین دهک های ثروتمند وجود دارد یقینا از شکاف هزینه ای بین آن ها بیشتر است. به عنوان مثال در سال گذشته دهک دهم به عنوان ثروتمند ترین دهک حدود ۱۱ برابر بیش از دهک اول هزینه کرده، بر اساس توضیحات فوق به احتمال زیاد درآمد دهک دهم بیش از ۱۱ برابر درآمد دهک اول بوده است.

سهم فقیر و غنی از هزینه و درآمد کل

سهم دهک دهم از هزینه کل کشور در سال گذشته ۳۰.۴۱ درصد برآورد شده، به بیان ساده تر یک دهم جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ نزدیک به یک سوم کل مخارج صورت گرفته را انجام داده اند. بررسی ها نشان می دهد بالاترین سهم دهک دهم از هزینه کل در چند سال گذشته مربوط به سال ۹۷ می شود، در این سال این شاخص ۳۲.۵ درصد به ثبت رسیده است. همچنین می توان گفت که این شاخص در ابتدای دهه ۹۰ زیر ۳۰ درصد بوده، در حالی که در سال دهه ۸۰ نزدیک به ۳۴ درصد بوده است.

عمده ترین علت این رخداد سیاست هدفمندی یارانه هاست که در اواخر دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ اجرا شد. این سیاست موجب شد تا تنفسی مصنوعی به اقشار کم درآمد جامعه از نظر درآمدی داده شود، مبلغ یارانه از نظر نسبی تأثیر بسزایی در رشد درآمد خانوار فقیر دارد، به عنوان مثال چنانچه این یارانه نقدی درآمد دهک های پایین را ۲۰ درصد افزایش داده باشد، اثرش بر رشد درآمد دهک های بالایی ناچیز است. با توجه به همین تنفس یارانه ای توزیع درآمد در جامعه تغییر کرد که به دنبال آن ضریب جینی نیز در ابتدای دهه ۹۰ کاهش یافت. البته به مرور زمان با توجه به تورم، اثر یارانه نقدی در درآمد خانوار کم شد و به مرور شاخص های نابرابری به حالت های گذشته خود نزدیک شدند.

photo_2022-09-06_13-54-56

سهم فقیر ترین دهک؛ تنها ۲ درصد

سهم دهک اول که فقیر ترین گروه جامعه محسوب می شوند نیز در سال گذشته تنها ۲.۲۶ درصد بوده است. به طور کلی می توان گفت که سهم دهک فقیر از هزینه کل در طول یک دهه گذشته تغییر محسوسی نکرده، به گونه ای که در سال ۹۰ این شاخص ۲.۶ درصد به ثبت رسیده است. اما روند ها نشان می دهد سیاست یارانه نقدی بر این سهم در ابتدای دهه اثر گذار بوده و این شاخص را از ۱.۹ در سال ۸۵ به ۲.۶ در سال ۹۰ رسانده است.

بر این اساس می توان عنوان کرد در سال ۱۴۰۰، یک دهم فقیر جمعیت ایران تنها کمی بیشتر از یک پنجاهم مصرف کشور را کرده و یک دهم ثروتمند چامعه نزدیک به یک سوم مخارج کل کشور را انجام داده اند. همچنین هزینه دهک دهم حدود ۱۱ برابر هزینه دهک نخست در سال گذشته بوده است.

سهم ۲۰ درصد فقیر و ۲۰ درصد ثروتمند

آمار ها نشان می دهد سهم دهک های اول و دوم روی هم از هزینه کل در سال گذشته ۵.۸۸ درصد بوده، به بیان دیگر سهم بیست درصد فقیر جامعه از درآمد و هزینه کل به ۶ درصد نیز نمی رسد. این در حالیست که سهم دهک نهم و دهم به عنوان پر درآمدترین اقشار جامعه از هزینه کل در سال گذشته ۴۶.۷ درصد بوده است.

بررسی ها گویای این است که سهم دو دهک فقیردر چند سال اخیر تغییر چندانی نکرده و بیشترین تغییر آن در ۶ سال اخیر ۰.۲ درصد هم نمی شود، اما این سهم نسبت به سال ۹۰ تغییر تقربا محسوسی را تجربه کرده است. همچنین سهم دو دهک ثروتمند در چند سال اخیر کاهشی بوده و این کاهش بیشتر به علت کاهش سهم دهک دهم ار مخارج کل رخ داده چرا که سهم دهک نهم تقریبا در این چند سال صعودی بوده است.

افشاگری شبکه خبری آمریکایی درباره نگرانی جدید واشنگتن

اقتصادنیوز: سی‌ان‌ان در گزارشی اعلام کرد ایالات‌متحده نگران است که بحران انرژی به شکاف در کشورهای اروپایی منجر شود.

افشاگری شبکه خبری آمریکایی درباره نگرانی جدید واشنگتن

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داد که آمریکا نگران است که بحران انرژی باعث ایجاد شکاف در اروپا شود.

بر اساس گزارش این شبکه خبری، واشنگتن بیمناک است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممکن است که در بحبوحه بحران انرژی، موضع خود در قبال روسیه در جنگ اوکراین شکاف وتحلیل شکاف را تغییر دهند که این موضع می‌تواند به شکاف میان آمریکا و قاره اروپا شود.

در مقاله سی‌ان‌ان آمده است: «خطر شکال در اروپا واقعی است. شهروندان در اروپا ممکن است که علیه راهبرد غرب در خصوص انزوای اقتصادی روسیه شورش کنند».

مقام‌های آمریکایی طی روزهای اخیر از نزدیک اعتراض‌ها و تظاهرات در کشورهای اروپایی را دنبال می‌کنند.

چند روز پیش بود که هزاران نفر از مردم جمهوری چک با حضور در خیابان‌ها به دولت این کشور، اتحادیه اروپا و ناتو اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری «رویترز» حدود ۷۰ هزار نفر روز شنبه در شهر «پراگ» پایتخت جمهوری چک علیه دولت تظاهرات کردند و از ائتلاف حاکم خواستند اقدامات بیشتری برای کنترل افزایش قیمت انرژی انجام دهد. تظاهرکنندگان همچنین مخالفت خود را با اتحادیه اروپا و ناتو اعلام کردند.

این تظاهرات از سوی گروه راست افراطی و گروه‌های سیاسی دیگر از جمله حزب کمونیست سازماندهی شده بود و پلیس نیز ناظر این رویداد بود. این گروه‌ها در بیانیه‌ای اعلام کردند که جمهوری چک باید از نظر نظامی بی‌طرف باشد و از قراردادهای مستقیم با تامین کنندگان گاز از جمله روسیه اطمینان حاصل کند.

چگونه NFT ها آینده املاک و مستغلات را متحول می‌کند؟

املاک و مستغلات با استفاده از فضای وب ۳، NFT‌ ها این قدرت را دارند که صنعت املاک و مستغلات را در طول زمان شفاف‌تر، سود آورتر و فراگیرتر کنند. از سوی دیگر، صنعت املاک و مستغلات می‌تواند به وب ۳ اعتبار و ثباتی را ارائه ‌دهد که به طور جدی این نوآوری توسط جریان‌های اصلی مورد استفاده قرار گیرد و فقط به عنوان یک مد گذرا دیده نشود.

چگونه NFT ها آینده املاک و مستغلات را متحول می‌کند؟

  • سهولت در معاملات
  • توزیع ثروت
  • ساخت جوامع املاک و مستغلات

اقتصاد آنلاین – حسین قطبی؛ در نگاه اول، صنعت املاک و مستغلات و بازار NFT (توکن‌های غیرقابل تعویض) خیلی متفاوت و دور از هم ظاهر می‌شوند. املاک و مستغلات یکی از قدیمی ترین و با ثبات ترین صنایع در تاریخ است، در حالی که NFT ها کمتر از یک دهه پیش سرچشمه گرفته‌اند و مملو از کلاهبرداری، هک، سرقت و نوسانات هستند. بنابراین، پر کردن شکاف بین دنیای NFT و املاک و مستغلات ممکن است در نگاه اول و در حال حاضر دور و عجیب به نظر برسد، اما واقعیت این است که پیش‌ نیاز‌های آن از قبل شروع شده است و این شکاف را کمرنگ شده است.

اگر وب ۳ بتواند از سرمایه گذاران خود در برابر هکرها و کلاهبرداران، بهتر محافظت کند، NFT‌ ها این قدرت را دارند که صنعت املاک و مستغلات را در طول زمان شفاف‌تر، سود آورتر و فراگیرتر کنند. در حال حاضر، یک ناراحتی بزرگ در دنیای سرمایه گذاری املاک و مستغلات، عدم شفافیت و سرعت در تلاش برای سندیکا‌ها است. (سندیکا، تشکیلاتی خودگردان از افراد، بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌ها یا افراد حقوقی است که برای این متشکل می‌شوند تا منافعی که در آن سهیم هستند را ارتقاء دهند. در اکثر موارد هدف این تشکل‌ها این است که سود اقتصادی خود را به حداکثر برسانند). با فناوری فعلی، تجزیه و تحلیل معاملات املاک و مستغلات می‎تواند وقت گیر و نا امید کننده باشد، اما بلاکچین‌ها شفافیتی را در عملکرد داخلی معاملات املاک به ارمغان می‌آورند که بی‌سابقه است.

ارز دیجیتال

به عنوان مثال، اگر یک ساختمان آپارتمانی سندیکایی شود و توسط گروهی از سرمایه گذاران به عنوان یک NFT پویا روی یک بلاکچین قرار گیرد، عملکرد آن ساختمان بر روی بلاکچین ردیابی می‌شود. این به سرمایه گذاران بالقوه نگاهی درونی به جریان نقدی ساختمان، ارزش گذاری‌ها و نقدینگی می‌دهد، بنابراین آنها می‌توانند با سرعت و دقت بیشتری تصمیم بگیرند که آیا بازگشت سرمایه‌ای که امیدوارند قابل اجرا است یا خیر. این نه تنها به نفع کسانی است که به دنبال سرمایه گذاری در املاک و مستغلات هستند، بلکه با گذشت زمان، مجموعه‌ای دقیق را نیز در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد و اعتبار آنها را در فضای املاک و مستغلات افزایش می‌دهد.

سهولت در معاملات

معاملات NFT نیز بسیار ساده‌تر و کارآمدتر از معاملات سنتی املاک و مستغلات هستند. به طوری که فرد می‌تواند فوراً با هر ارز دیجیتال تراکنش انجام دهد و یک قرارداد NFT بخرد، سپس به آن فرد حق ویژه‌ای برای ساختمانی می‌دهد که مبلغی را در بلاکچین به جریان می‌اندازد. این مقدار زیادی نقدینگی را در اطراف املاک و مستغلات فراهم می‌کند، در حالی که زمان معاملات را از هفته‌ها و ماه‌ها تا عملاً آنی افزایش می‌دهد.

ارز دیجیتال

توزیع ثروت

املاک و مستغلات و NFT ها واقعاً یک رابطه سودمند متقابل خواهند داشت. علاوه بر ایجاد شفافیت و کارایی بیشتر در فضای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، NFT ها توزیع برخی از مقادیر انبوه ثروتی را که در فضای رمزنگاری ایجاد شده و هنوز در محصولات فیزیکی مستقر نشده‌اند، تشویق می‌کند. ایمن سازی دارایی‌های سخت، در برابر سودهایی که سرمایه گذاران در کریپتو به دست می‌آورند، برای کسانی که مایل به پوشش موقعیت خود هستند، بسیار سودآور خواهد بود. هر چه تعداد دارایی‌های کریپتو پر نوسان بیشتر و بیشتر شکاف وتحلیل شکاف به املاک و مستغلات گره بخورد، نوسان هر دو بازار کمتر می‌شود.

ساخت جوامع املاک و مستغلات

در حالی که همه این مزایای فنی NFTها و املاک و مستغلات در کنار هم عالی هستند، NFTها فراتر از فناوری هستند. بسته به نوع پروژه، برخی از NFT ها جوامع خرد را در اختیار افراد قرار می‌دهند که بسیار پر اهمیت است. این جوامع متشکل از گروه‌هایی از افراد از سراسر جهان هستند که به صورت آنلاین و حتی در رویدادها و ملاقات‌های حضوری با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. بنابراین با این موارد، جوامع NFT به تقسیم املاک و مستغلات کمک می‎کنند و سرمایه گذاران کوچکتری را که به طور معمول نمی‌توانند پروژه‌های بزرگ املاک و مستغلات را شریک شوند، گرد هم می‌آورند.

ارز دیجیتال

با این شرایط، این جوامع قدرت خرید بالایی خواهند داشت که افراد سرمایه خود را در کنار هم جمع می‌کنند و با رهبری صحیح می‌توانند، بازده قابل توجهی را برای جامعه به ارمغان بیاورند. همچنین افراد در جوامع می‌توانند ثروت بیشتری جمع کنند و در عین حال نقدینگی را در پروژه‌های املاک و مستغلات که در غیر این صورت برای مدت محدودی در بازار می‌ماندند، فراهم می‌کنند و زیبایی و فضاهای قابل سکونت بیشتری را به بازارهای سراسر جهان می‌آورند.NFT ها کارایی و شفافیتی را ارائه می‌دهند که فضای املاک و مستغلات سال‌ها به شدت به آن نیاز داشت. فن‌آوری‌های بلاکچین و جوامع فوق‌العاده پرسود و هدایت‌شده که از آن‌ها حمایت می‌کنند، این پتانسیل را دارند که ابزارهایی را برای سرمایه‌گذاران املاک و مستغلات با تمام سطوح تجربه فراهم کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد معاملات بگیرند، ثروت بیشتری تولید کنند و به سرمایه‌گذاری در املاک ادامه دهند.

ارز دیجیتال

از سوی دیگر، املاک و مستغلات به وب ۳ اعتبار و ثباتی را ارائه می‌دهد که به طور جدی توسط جریان‌های اصلی مورد استفاده قرار گیرد و فقط به عنوان یک مد گذرا دیده نشود. سرمایه افزایش یافته‌ای که از طریق املاک و مستغلات در وب ۳ مستقر می‌شود، می‌تواند برای ایمن سازی سیستم‌های این نوآوری و محافظت از سرمایه گذاران آن در برابر هکرها و کلاهبرداران استفاده شود. با بسته شدن شکاف بین وب ۳ و املاک و مستغلات، هر دو طرف سود زیادی خواهند برد، زیرا ثروت بیشتری تولید می‌کنند و فرصت‌های جدیدی را ایجاد می‌کنند که شیوه تجارت مردم را در سراسر جهان تغییر می‌دهد.

سلب مسئولیت: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و سایر عرضه‌ اولیه‌های آن‌ها (ICO) بسیار پرخطر و گمانه زنی است و این مقاله توصیه‌ای از طرف اقتصاد آنلاین یا نویسنده به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش رمزارزها تلقی نمی‌شود. از آنجایی که موقعیت هر فردی منحصر به فرد است، همیشه باید قبل از تصمیم گیری مالی با یک متخصص واجد شرایط مشورت شود.

نقدها و نمرات فیلم «بلوند»؛ مصائب زندگی پرهیاهوی مرلین مونرو (جشنواره ونیز ۲۰۲۲)

نقد فیلم بلوند

فیلم سینمایی «بلوند» (Blonde) یک درام تاریخی روانشناختی به کارگردانی اندرو دامینیک، برداشتی داستانی از زندگی مریلین مونرو را به تصویر می‌کشد و یکی از آثار بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی ونیز ۲۰۲۲ است.

«بلوند» که از رمانی به همین نام نوشته جویس کارول اوتس اقتباس شده با حضور ستاره‌هایی چون آنا د آرماس و آدرین برودی همراه است؛ آنا د آرماس شکاف وتحلیل شکاف نقش مونرو را برعهده دارد. این فیلم سینمایی هم مثل چندین اثر دیگر بخش مسابقه طی سال میلادی جاری از شبکه نتفلیکس پخش خواهد شد.

فیلم بلوند

جدیدترین اثر اندرو دامینیک با زندگی یکی از جسورترین چهره‌های ماندگار هالیوود سروکار دارد؛ از دوران کودکی پرنوسان او تا رسیدن به روزهای شهرت و درگیری در روابط عاشقانه. فیلم تلاش کرده تا حد ممکن خطوط میان واقعیت و داستان را محو کند تا بتواند به کاوشی درون شکاف گسترده میان مریلین مونروی فضای خصوصی و مونرو به عنوان چهره شناخته‌شده عمومی، بپردازد.

اندرو دامینیک پیش از ساخت این اثر ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه‌ای، آثاری چون «قتل جسی جیمز به‌دست رابرت فورد بزدل» و «کشتار با لطافت» را کارگردانی کرده بود. دامینیک در عرصه آثار تلویزیونی هم سابقه کارگردانی چند قسمت از سریال «شکارچی ذهن» را در کارنامه دارد.

نگاه منتقدان به فیلم «بلوند» رضایت‌بخش بوده گرچه فیلم را با بالاترین نمرات ممکن بدرقه نکرده‌اند. بلوند در وبسایت راتن تومیتوز از مجموع ۲۶ نقد رضایت ۷۷ درصدی منتقدان را به دست آورده و از ۱۶ نقد وبسایت متاکریتیک، نمره متای ۶۴ از ۱۰۰ را دریافت کرده است؛ این نمره محصول ۸ نقد مثبت و ۸ نقد میانه است.

نقد فیلم بلوند

نقد فیلم «بلوند»

ورایتی – اوون گلایبرمن
امتیاز: ۸۰ از ۱۰۰

یک فیلم زندگی‌نامه‌ای خوب مخاطب را دعوت می‌کند تا با نگاهی از درون به بیرون درک کند که سوژه فیلم واقعا چه کسی بوده است. فیلم «بلوند» اندرو دومینیک درباره مریلین مونرو طی زمان بیشتر از ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه‌ای خود در چنین سطحی عمل می‌کند. این فیلم که بر اساس رمان سال ۲۰۰۰ جویس کارول اوتس ساخته شده، یک درام روانشناختی آرام و شناور است که به صورت رنگی و سیاه و سفید فیلمبرداری شده و تلفیقی از واقعیت و تخیل را ارائه می دهد. اما می‌توان گفت سهم بخش بیشتر فیلم، از مسیر واقعیت جدا شده است.

در فیلم «بلوند»، نگاهی کوتاه به دوران کودکی فاجعه‌بار مونرو می‌اندازیم، صحنه‌های کلیدی فیلم‌هایش را تماشا می‌کنیم یا از چشم تماشاگران اولین نمایش این آثار در هالیوود بهشان خیره می‌شویم (وقتی فلش‌های دوربین فرش قرمز صدایی مانند شلیک اسلحه داشتند). او را در حال چرخش و تکان‌های معروف و پراحساس مرلینی‌اش می‌بینیم، او را در گردابی از مواد مخدر، شایعات، نفرت از خود، و قراردادهای استودیویی ناعادلانه گرفتار می‌بینیم و تماشا می‌کنیم که چطور بارداری و افتادن بچه‌ها یکی پس از دیگری او را آب می‌کند. بیشتر از این‌ها، روابط مرلین را با مردانی (جو دی‌ماجیو، آرتور میلر، جی‌اف‌کی) را دزدکی تماشا می‌کنیم که برای او زنجیره ناکارآمدی از ماه عسل‌هایی بودند که به کابوس تبدیل شدند.

هالیوود ریپورتر – دیوید رونی
امتیاز: ۶۰ از ۱۰۰

اندرو دامینیک در اولین فیلم داستانی خود پس از یک دهه، سبک بصری سکرآور و نگاهی چشم‌چرانانه‌‌ را به رمان داستانی زندگی‌نامه‌ای ۷۰۰ صفحه‌ای جویس کارول اوتس پیوند زده است. یک داستان افسانه‌ای درباره مریلین مونرو به عنوان کودکی ناخواسته که میلیون‌ها نفر خواهانش شدند، زنی که میان مردان در مسیر خودویرانگری به دنبال یک چهره‌ی پدرمانند می‌گشت، شرحی درباره یک سلبریتی و یک نماد جنسی که نه تنها واقعیت را با فانتزی می‌آمیزد بلکه همدلی را هم با سودجویی تلفیق می‌کند. با وجود این‌ها یا شاید اصلا به دلیل وجود این‌ها، دیدن این اثر سینمایی ضروری است.

نقد فیلم بلوند

گاردین – لزلی فلپرین
امتیاز: ۶۰ از ۱۰۰

این برداشت خیالی از زندگی ستاره سینما مریلین مونرو، با نشاندن تقریبا ۳ ساعتی مخاطبان روی صندلی، همان بلایی را که رمان ۷۳۸ صفحه‌ای جویس کارول اوتس سر مچ خوانندگان آورد، سر کمر مخاطبان می‌آورد. این فیلم که به ترتیب جذاب، تکان‌دهنده و آزاردهنده است در تحلیل نهایی تا حدی از هر نظر زیاده‌روی دارد.

اندرو دامینیک، نویسنده و کارگردان (که بیشتر بابت داستان‌های خشن مردانه مانند «چاپر» و «قتل جسی جیمز به‌دست رابرت فورد بزدل» شهرت دارد) داستان مونرو را به اپرایی در مقیاس واگنری تبدیل کرده است با این تفاوت که آوازخواندنی در کار نیست.

فیلم پرتره‌ای از مونرو است که رنج و اندوه او را برجسته می‌کند و به یک قدیس فمینیست بدلش می‌سازد که بخاطر گناهان چشم‌چرانانه‌ی ما مرده است تا بتوانیم از زیبایی و استعدادش لذت ببریم. شاید چنین چیزی یک اپرا هم نیست، بلکه شبیه نوعی آیین مذهبی برای عصر مدرن است. بازدید از نقاطی که مونرو آنجا صلیب به دوش کشیده است؛ مصائب مرلین.

اسکرین‌دیلی – فیونوالا هالیگان
امتیاز: ۴۰ از ۱۰۰

در فیلم «بلوند» اندرو دامینیک که مخاطبان مدت‌ها انتظارش را می‌کشیدند، زندگی دشوار منجر به کاری دشوار شده است. جویس کارول اوتس که فیلم براساس اثر داستانی‌اش اقتباس شده کمترین تلاش را برای پوشاندن نقاط تاریک زندگی مونرو به خرج داده است و آثار این بازیگر را اطراف این وقایع پیچ و تاب داده است تا داستان و واقعیت در هم آمیخته شوند.

فیلم از نظر فنی ماهرانه ساخته شده، بازی‌های خوبی دارد و به شکل مرگباری هم طولانی است. سخت است که بلوند را همچون یک وقایع‌نگاری از سودجویی و سواستفاده ]از یک بازیگر[ در نظر نگیریم که خودش هم به شکلی سرخوشانه و با بی‌خیالی به همین سنت ادامه می‌دهد؛ حسی که با بازی تند و تلخ آنا د آرماس در نقش مرلین تقویت می‌شود.

قبل از فروش توکن‌های فورک احتمالی اثبات کار اتریوم، یک نکته مهم را در نظر بگیرید!

قبل از فروش توکن‌های فورک احتمالی اثبات کار اتریوم، یک نکته مهم را در نظر بگیرید!

راه‌اندازی هاردفورک اثبات کار اتریوم پس از انجام موقیت‌آمیز مرج در روز پنجشنبه ۲۴ شهریور می‌تواند با یک مشکل بزرگ همراه باشد. خطر حمله بازپخش و سرقت دارایی‌های سرمایه‌گذارانی که قصد فروش توکن‌های اتریوم اثبات کار خود را دارند. با این حال،‌ برای محافظت در برابر این حملات ناخواسته راه‌حل‌هایی نیز وجود دارد.

به گزارش بی‌این‌کریپتو،‌ تقسیم بلاک چین که اغلب به‌دلیل وجود دیدگاه‌های متفاوت میان اعضای جامعه یک ارز دیجیتال رخ می‌دهند، با نام هاردفورک شناخته می‌شود. برخی از استخراج‌کنندگان اتریوم که تمایلی به کنار‌گذاشتن مکانیسم اثبات کار نداشتند،‌ برنامه‌ خود را برای راه‌اندازی هاردفورک اثبات کار ۲۴ ساعت پس از ادغام اعلام کرده‌اند.

هاردفورک اثبات کار اتریوم

یک استراتژیست حوزه دیفای با نام مستعار اولیمپیو (Olimpio) در توییتر خود نوشت:

بلاک چین [به ۲ بخش] تقسیم خواهد شد. اتریوم مسیر اثبات سهام را ادامه خواهد داد، ماینر‌ها نیز آن را فورک کرده و اتریوم اثبات کار را ایجاد خواهند کرد.

او توضیح داد که این بدان معناست که از کل بلاک چین اتریوم دو نمونه یکسان وجود خواهد داشت. در حقیقت، از تمامی اتریوم‌ها، توکن‌های ERC-20، تراکنش‌ها و وضعیت (فعلی)‌ برنامه‌های دیفای دو نسخه اثبات سهام و اثبات کار ایجاد خواهد شد.

کاربرانی که پیش از انجام ادغام، توکن اتریوم داشته‌اند؛ احتمالاً توکن‌های هاردفورک جدید اثبات کار را به‌طور خودکار در کیف پول‌های خود دریافت خواهند کرد. با این حال، فرایند مطالبه و دریافت این توکن‌ها بسته به هر بلاک چین متفاوت خواهد بود.

اگر صرافی‌های متمرکز مانند بایننس،‌ کوین بیس و پولونیکس تصمیم به فهرست‌کردن این توکن بگیرند، کاربران‌ آنها احتمالاً بدون هیچ مشکلی توکن اثبات کار اتریوم (ETHW) را دریافت خواهند کرد.

اولیمپیو هشدار داد اگرچه توکن‌های هاردفورک قابل‌ خرید یا فروش هستند، فروش آن‌ها کاری غیرضروری خواهد بود که احتمالاً سودی نخواهد داشت.

او انتظار دارد فورک‌های اثبات کار اتریوم بلافاصله پس از ادغام از بین بروند؛ زیرا استخراج‌کنندگانی که این هاردفورک را تبلیغ می‌کنند چندان با صلاحیت به نظر نمی‌رسند.

با این حال، اولیمپیو می‌گوید اگر قصد فروش این توکن‌ها را داشته باشید، ممکن است ناخواسته قربانی حملات بازپخش شوید.

حمله بازپخش چیست؟

حمله بازپخش (Replay Attack) زمانی رخ می‌دهد که مهاجم مخفیانه به یک اتصال ایمن شبکه دسترسی پیدا کرده و آن را شنود کند. این کار به مهاجم اجازه می‌دهد با به‌تأخیرانداختن یا ارسال مجدد داده‌های تراکش در سمت گیرنده خراب‌کاری کند (در این حمله،‌ مهاجم حمله خود را به‌جای فرستنده گذاشته و از کانال ارتباطی ایجاد‌شده استفاده می‌کند).

انجام حملات بازپخش پس از ادغام امکان‌پذیر می‌شود. شرکت امنیتی وب ۳.۰ کوانت‌استمپ لبز (Quantstamp Labs) در یک پست بلاگ نوشت: «تراکنش‌های امضا‌شده و ارسال‌شده به زنجیره‌های اثبات سهام و اثبات کار یکسان بوده و در هر دو شبکه قابل اجرا هستند».

این حملات می‌توانند عواقب متعددی به‌همراه داشته باشند و اساساً هر تراکنش روی شبکه اتریوم را تحت‌تأثیر قرار دهند. ممکن است کاربران در صرافی‌های غیرمتمرکز ناخواسته تراکنشی را امضا کنند که اجازه دسترسی به توکن‌های ERC-20 یا NFTها را برای مهاجم فراهم می‌کند.

به‌عنوان مثال فرض کنید ۱۰۰ اتریوم اثبات کار برای فروش به صرافی بایننس ارسال می‌کنید. در این شرایط، یک ربات نیز می‌تواند ۱۰۰ اتریوم اثبات سهام شما را در شبکه اصلی اتریوم به همان آدرس بایننس بفرستد.

در این مثال خاص،‌ ممکن است دارایی‌های شما برای همیشه از بین نرود و بتوانید آنها را بازیابی کنید؛ زیرا صرافی همه کلید‌های خصوصی را در اختیار دارد. این درست است؛ اما به احتمال زیاد هرج‌ومرج و بی‌اعتمادی رخ خواهد داد که هدف آن، دور کردن توجهات از دستاورد واقعی، ملموس و مهمی است که در روز ادغام به‌دست خواهد آمد.

با این حال، مهاجمان پس از ادغام نمی‌توانند آزادانه دارایی‌ها را از حساب‌های کاربران برداشت کنند، مگر آنکه کاربران شرایط مناسب را برای آنها شکاف وتحلیل شکاف فراهم کنند.

کوانت‌استمپ گفت این مسئله در پروتکل اتریوم رخ می‌دهد؛ صرف‌نظر از اینکه آیا کلیدهای خصوصی حساب شما در یک کیف پول گرم، کیف پول سخت‌افزاری یا کیف پول حضانتی نگه‌داری می‌شود یا نه.

آیا می‌توانیم از حملات بازپخش جلوگیری کنیم؟

اولیمپیو گفت صددرصد از اتریوم اثبات کار پشتیبانی نخواهد کرد. با این حال، برای آن دسته از کاربرانی که اصرار به استفاده از توکن‌های اثبات کار اتریوم دارند، راه‌هایی برای جلوگیری از حملات بازپخش ناخواسته وجود دارد.

باید مطمئن شوید که تراکنش‌های امضا‌شده شما در یک یک زنجیره (اثبات سهام یا اثبات کار) در صورت ارسال مجدد در زنجیره دیگر به‌طور طبیعی شکست می‌خورند.

برای انجام این کار، کوانت‌استمپ لبز پیشنهاد کرده است که تمام دارایی‌های خود را در هر دو زنجیره به حساب‌هایی منتقل کنید که مختص آن شبکه‌ها باشد. اولیمپیو می‌گوید این مؤثرترین رویکرد برای پیشگیری از حملات بازپخش است.

چگونه این کار را انجام دهیم؟

پس از ادغام، اتریوم اثبات سهام را از کیف پول اصلی خود به کیف پول دومی ارسال کنید که تحت اختیار خودتان است. سپس می‌توانید اتریوم‌های اثبات کار خود را برای فروش به صرافی ارسال کنید. حال اگر مهاجم تلاش کند از داده‌های تراکنش شما در شبکه اثبات سهام استفاده کند، شکست خواهد خورد؛ زیرا قبلاً اتریوم‌های خود را به کیف پول دوم منتقل کرده‌اید.

این شرکت امنیتی اضافه کرد:

در واقع، انتقال باید در هر دو زنجیره اثبات سهام و اثبات کار انجام شود. اگر تراکنش فقط در یک شبکه انجام شود، مهاجم می‌تواند با بازپخش آن در شبکه دیگر، حمله را دقیقاً به همان روش اجرا کند.

برای کاهش شدت حملات پازپخش می‌توان از نانس به‌عنوان یک راه‌حل مؤثر استفاده کرد. نانس (Nonce) یک عدد تصادفی در دنباله تراکنش‌هایی است که از یک کیف پول از طریق شبکه اتریوم ارسال شده است. اولین تراکنش ارسالی از هر کیف پول عدد نانس برابر با صفر دارد و هر تراکنش بعد از آن نانس را یک عدد افزایش می‌دهد. این بدان معناست که هیچ شکافی میان اعداد نانس وجود ندارد.شکاف وتحلیل شکاف

طرفداران واگرایی میان نانس‌ها (در دو شبکه) استدلال می‌کنند که اگر یک بلاک چین در استفاده از نانس برای یک حساب پیشی بگیرد،‌ توالی تراکنش‌ها در بلاک چین دیگر عقب خواهد افتاد. بنابراین، تلاش برای بازپخش تراکنش‌ها به‌دلیل وجود شکاف در توالی نانس‌ها میان دو شبکه شکست خواهد خورد.

با این حال، اگر مهاجم بتواند تراکنش‌ها را در زنجیره دیگر انجام داده و نانس حساب‌ها را با یکدیگر مطابقت دهد، امکان انجام حمله بازپخش وجود خواهد داشت.

فورک اتریوم بر پروتکل‌های لایه دوم تأثیر خواهد گذاشت؟

اولیمپیو در پاسخ به این سؤال تأکید می‌کند که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. همه این پروتکل‌ها امن خواهند بود و تحت‌تأثیر هاردفورک قرار نخواهند گرفت.

هر پروتکل لایه دوم، یک بلاک چین مجزاست که شبکه اتریوم را گسترش می‌دهد. این پروتکل‌ها،‌ راه‌حل‌هایی هستند که با بهبود سرعت پردازش تراکنش‌ها و کاهش هزینه‌ کارمزد به مقیاس‌پذیری بیشتر بلاک چین اتریوم کمک می‌کنند.

طبق داده‌های وب‌سایت بنیاد اتریوم، در مجموع بیش از ۵.۱میلیارد دلار اتریوم بر روی پروتکل‌های لایه دوم قفل شده‌اند.

برایان پاسفیلد (Brian Pasfield)، مدیر ارشد فناوری فرینج فایننس در گفت‌وگو با بی‌این‌کرپیتو گفت: «بیشتر پروتکل‌های لایه دوم، اجزای متمرکزی در خود دارند.»

فکر نمی‌کنم بسیاری از افراد به خطراتی توجه کنند که حرکت اتریوم به اثبات سهام ایجاد خواهد کرد. این اتفاق با گسترش سطح حمله برای مقامات (قانون‌گذاران) می‌تواند دست آنها را در سانسور تراکنش‌های اتریوم با استفاده از راه‌حل‌های لایه دوم بازتر کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.