چگونه محاسبه ضریب همبستگی


بیش از ده ها ابزار و مهارت های علم داده را با برنامه PG in Data Science بیاموزید و به کلاس های کارشناسی ارشد توسط دانشکده پوردو دسترسی پیدا کنید. اکنون ثبت نام کنید و یک ستاره درخشان به CV علم داده خود اضافه کنید!

چگونه محاسبه ضریب همبستگی

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

 • 02191004770
 • [email protected]
 • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / نحوه محاسبه ریسک برای به دست آوردن میزان ریسک کلی و ریسک پرتفوی

نحوه محاسبه ریسک برای به دست آوردن میزان ریسک کلی و ریسک پرتفوی

برای محاسبه ی ریسک از روش های مختلفی استفاده می شود. توجه داشته باشید که بازده یک پرتفوی میانگین وزنی بازدهی سهام مختلف در آن پرتفوی است و ریسک پرتفوی که در این مطلب مورد توجه ماست بر خلاف بازده پرتفوی می باشد و به عواملی مانند درصد سرمایه‌گذاری در هریک از اقلام پرتفوی، انحراف معیار هریک از اقلام پرتفوی، کوواریانس یا نحوه ارتباط بین نرخ بازدهی اقلام مختلف (یا ضریب همبستگی بین بازدهی اقلام مختلف) بستگی دارد.

رابطه بین ریسک و بازده

ریسک و بازده تا یک نقطه مشخص باهم رابطه مستقیم دارند یعنی با افزایش ریسک بازده نیز افزایش می یابد اما با بالا رفتن ریسک از یک سطح مشخص قدرت بازده کم می‌شود و از نقطه شکست، خط بازده دارای شیب نسبتاً افقی خواهد گردید. به نحوی که از این نقطه به بعد هرچه ریسک را بالا ببریم با بازده مورد انتظار افزوده نمی‌شود.

رابطه ریسک و بازده

رابطه ریسک و بازده

تعریف پرتفوی (سبد سرمایه‌گذاری بورس)

لغت پرتفوی به عبارت ساده به ترکیبی از دارایی ها گفته می شود که توسط یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تشکیل می شود که هر کدام ریسک و بازده متفاوتی دارند.

از نظر تکنیکی یک پرتفولیو در برگیرنده مجموعه ای از دارایی های واقعی و مالی سرمایه گذاری شده یک سرمایه گذار است اما تاکید ما بر روی دارایی های مالی می باشد.

بازده پرتفوی بورس اوراق بهادار

بازدهی را که انتظار میرود در یک دوره ی یک ساله قسمتِ صاحب پرتفوی از اوراق بهادار شود، بازده مورد انتظار آن پرتفوی گویند.

که برای محاسبه آن می‌توان از رابطه زیر استفاده نمود:

ریسک پرتفوی بورس اوراق بهادار

بازده یک پرتفوی میانگین وزنی بازده سهام مختلف در آن چگونه محاسبه ضریب همبستگی پرتفوی است و ریسک پرتفوی بر خلاف بازده پرتفوی می باشد و به عوامل زیر بستگی دارد:

 • درصد سرمایه‌گذاری در هریک از اقلام پرتفوی
 • انحراف معیار هریک از اقلام پرتفوی
 • کوواریانس یا نحوه ارتباط بین نرخ بازدهی اقلام مختلف (یا ضریب همبستگی بین بازدهی اقلام مختلف).

اگر دو نوع اوراق بهادار داشته باشیم، واریانس یک پرتفوی از طریق فرمول زیر به دست می آید:

واریانس پرتفوی = ( σp ۲ )
درصد سهم a از کل پرتفوی = xa
انحراف معیار سهم a برابر σa
کواریانس بازدهی سهم a و سهم b برابر (cov(a،b

مفهوم کوواریانس:

یکی از روش های محاسبه ریسک محاسبه ی کوواریانس می باشد .بطور کلی کوواریانس نشان دهنده نحوه ارتباط دو گونه از اطلاعات با هم می‌باشد.

 • اگر ۲ داده‌ دارای رابطه معکوس باشند، مقدار کوواریانس آن ها منفی میشود.
 • اگر ۲ داده از هم مستقل باشند مقدار کواریانس آن صفر خواهد بود.
 • اگر ۲ داده دارای ارتباط مستقیم باشند، مقدار کواریانس مثبت خواهد بود.

هدف تشکیل پرتفوی کاهش ریسک می باشد که برای دستیابی به آن، باید سهامی ‌را در پرتفوی قرار داد که دارای رابطه معکوس باشند و کوواریانس منفی داشته باشند تا بازدهی یک سهم کاهش و بازده سهم دیگر افزایش یافته و در نتیجه ریسک کاهش یابد.

با توجه به رابطه زیر:

مفهوم ضریب همبستگی:

ضریب همبستگی (ρ) در واقع بیانگر چگونگی ارتباط بین دو داده از نظر جهت و شدت می باشد و در فاصله [-۱ و ۱] قرار می‌گیرد:

اگر ρ بین صفر و یک باشد، دو متغیر دارای همبستگی مستقیم می‌باشند. (هرچه ρ به یک نزدیکتر باشد همبستگی دو متغیر شدیدتر خواهد بود.)
اگر ρ برابر صفر باشد، دو متغیر هیچ گونه تاثیری بر هم نداشته و تغییراتشان مستقل از یکدیگر می‌باشد.
اگر ρ بین منفی یک چگونه محاسبه ضریب همبستگی و صفر باشد، دو متغیر دارای همبستگی معکوس می‌باشند.( هرچه ρ به منفی یک نزدیکتر باشد، این همبستگی شدیدتر خواهد بود.)
با جایگذاری در فرمول واریانس خواهیم داشت:

نکته: برای محاسبه ریسک پرتفوی باید از عبارت‌های فوق جذر گرفت تا σ_p بدست آید.
نکته: وجود سهامی با ضریب همبستگی (۱) باعث می‌شود که ریسک پرتفوی حداکثر شود در حالیکه وجود سهام با ضریب همبستگی (۱-) ریسک پرتفوی را حداقل می‌نماید.

ریسک کلی دارایی مالی تابعی از چندین عامل است که به آن ها اشاره می‌کنیم:

در این بخش مطالب خلاصه ای در ارتباط با ریسک نوسان نرخ بهره، ریسک بازار، ریسک تورمی،ریسک تجاری، ریسک مالی ،ریسک نقدینگی،ریسک نرخ ارز و ریسک کشور بیان کردیم.

ریسک نوسان نرخ بهره (Interest Rate Risk)

ریسک بازار (Market Risk)

ریسک تورمی (Inflation Risk)

ریسک تورمی با ریسک نوسان نرخ بهره مرتبط می باشد، به دلیل اینکه نرخ بهره معمولاً در اثر افزایش تورم افزایش می‌یابد.

ریسک تجاری (Business Risk)

ریسک مالی (Financial Risk)

ریسک نقدینگی (Liquidity Risk)

ریسک نقدینگی، ریسک مرتبط با بازار ثانویه‌ای است که اوراق بهادار در آن معامله می‌شوند. هرچه عدم اطمینان و ابهام قیمتی در خصوص عامل زمان

ریسک نرخ ارز (Exchange Rate Risk)

ریسک کشور (Country Risk)

نام دیگر ریسک کشور،ریسک سیاسی می باشد. سرمایه‌گذارانی که در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند باید به ثبات آن کشور از نظر سیاسی و اقتصادی توجه داشته باشند. هرچه ثبات سیاسی و اقتصادی کشوری بالا باشد ریسک سیاسی در آن کشور پایین است.

انواع ریسک

منابع ریسک که دلیل تغییر و پراکندگی در بازده است به دو دسته کلی تقسیم می شود:

ریسک غیرسیستماتیک (قابل اجتناب)

ریسک سیستماتیک (غیر قابل اجتناب)

ضریب بتا (β)

شاخص ریسک سیستماتیک یا همان ضریب بتا(β) نتیجه مقایسه ی بین ریسک سیستماتیک موجود در یک سهم با ریسک سیستماتیک موجود در چگونه محاسبه ضریب همبستگی کل بازار سهام می‌باشد. بتا معیار نسبی ریسک یک سهم با توجه به پرتفوی بازار تمامی سهام ها می باشد. برای محاسبه (β) از شاخص قیمت بورس سهام استفاده می شود.

Ri = بازده مورد انتظار دارایی :منظور از بازده بدون ریسک (Rf)، حداقل بازدهی است که سرمایه‌گذار چگونه محاسبه ضریب همبستگی بدون قبول هیچ گونه ریسکی می‌تواند کسب نماید

Rf =بازده بدون ریسک :متوسط نرخ سود بدون ریسک سالانه .با توجه به اینکه خرید سهم برای سرمایه‌گذار دارای ریسک است لذا نرخ بازده مورد انتظار از سهم (Ri) به خاطر ریسک مورد نظر، نسبت به نرخ بازده بدون ریسک افزایش می‌یابد که به تفاوت آن دو صرف ریسک دارایی می‌گویند:

Rm = بازده یا شاخص بازار :نشان دهنده متوسط بازدهی ساتنه محقق شده

صرف ریسک دارایی = Ri– Rf

با توجه به توضیحات فوق به تفاوت بازده مورد انتظار بازار (Rm) و نرخ بازده بدون ریسک (Rf)، صرف ریسک بازار گفته می‌شود.

صرف ریسک بازار = Rm– Rf

به تفاوت بین شاخص بازار با بازده بدون ریسک صرف ریسک بازار گفته می شود. بنابراین ضریب بتا درجه تغییر پذیری و نوسان بازدهی سهم را نسبت به تغییرات شاخص بورس و یا میزان ریسک سیستماتیک یک سهم را نسبت به میزان ریسک سیستماتیک کل سهام موجود در بازار نشان می‌دهد. با این توضیح رابطه بتا به صورت زیر خواهد بود:

β= (سهم بازدهی تغییرات)/(بازار بازدهی تغییرات)

با توجه به موارد فوق خواهیم داشت:

اگر β>1 باشد، ریسک سیستماتیک سهم بیشتر از ریسک سیستماتیک بازار است پس تغییرات بازدهی چگونه محاسبه ضریب همبستگی سهم بیشتر از تغییرات بازده بازار و در نتیجه بازده مورد انتظار از سهم (Ri) بیشتر از بازده مورد انتظار از بازار (Rm) خواهدبود. این نوع سهام، به سهام تهاجمی شهرت داشته و در زمان رونق بازار جهت سرمایه گذاری مناسبند.
اگر β=۱ باشد، ریسک سیستماتیک سهم با ریسک سیستماتیک بازار برابر خواهد بود. بنابراین تغییرات بازدهی سهم با تغییرات بازدهی بازار برابر و در نتیجه بازده مورد انتظار از سهم (Ri) برابر بازه مورد انتظار از بازار (Rm) خواهدبود یعنی بازده مورد تملک آن سهم هماهنگ با کاهش یا افزایش نرخ بازده کل سهام تغییر می‌کند.
اگر βi) کمتر از بازده مورد انتظار از بازار (Rm) خواهد بود. این نوع سهام، به سهام تدافعی شهرت داشته و در زمان رکود بازار جهت سرمایه گذاری مناسب می‌باشند.

رابطه بین نرخ بازده مورد انتظار سهام و بتا :

فرمول بیان شده فوق به مدل CAPM شهرت داشته و بیان می‌کند که نرخ بازده مورد انتظار یک ورقه بهادار (R_i) برابر است با نرخ بازده یک قلم دارایی بدون ریسک (R_f) به اضافه صرف ریسک یا بازده اضافی ناشی از ریسک سیستماتیک آن ورقه بهادارمی‌باشد، به عبارت دیگر

نرخ بازده مورد انتظار = نرخ بازده بدون ریسک + صرف ریسک دارایی

نمودار مدل CAPM به خط SML یا خط بازار اوراق بهادار شهرت دارد و به شکل زیر است:

خط SML بیانگر رابطه ریسک سیستماتیک (β) و بازده مورد انتظار یک سهم (Ri) بوده و بیان می‌کند این دو ربطه ای مثبت با یکدیگر دارند. بطوریکه چگونه محاسبه ضریب همبستگی هرچه ریسک سیستماتیک سهم افزایش یابد، نرخ بازده مورد انتظار نیز افزایش می‌یابد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Pina & Associates Insurance
 • Payment at Contingency
 • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

چگونه محاسبه ضریب همبستگی

به عبارت دیگر اگر ۴۰٪ نمونه از روی الک شماره ۲۰# باقی ماند، یعنی ۶۰ درصد آنها قطری کمتر از قطر سوراخ های الک شماره ۲۰# دارند. ضریب یکنواختی، Cu از رابطه زیر بدست می آید:

گزارشهاي روش دانه بندی شن به وسیله الک و تعیین ضریب تطویل و .

در آیین نامه BS 882 98 ضریب تورق سنگدانه های درشت را برای شن طبیعی به 50 درصد و برای دانه های درشت کاملا و یا بخشی خرد شده به 40 درصد محدود می نماید.البته برای سطوح تحت سایش مقادیر کمتری از ضریب تورق اعمال می گردد.

آزمایش دانه بندی به روش خشک عمران فراز اکباتان

بعد از الک نمودن، مصالح هر الک را با ترازو وزن مینماییم و مقدار مانده هر الک را در جدول زیر با احتساب نسبت ذرات به جرم کل به صورت درصد % نوشته و نیز درصد عبوری هر الک را نیز محاسبه مینماییم که با توجه به آزمایش انجام شده .

آزمایش دانه بندی خاک به روش خشک

ضریب یکنواختی(Cu) در فرمول (D 10 ×D 60) ÷ Cc = D 30 2 و Cu = D 60 ÷ D 10 قرار داده که نتایج حاصله به قرار زیر می باشند . 1با توجه به در صد عبوری، از الک شماره # 4 مشخص میگردد که عبوری از الک # 4 کمتر از 50 % بوده .

آزمایش دانه بندی شن به وسيله الک | سنگدانه | گروه مهندس پلاس

روش دانه بندی شن به وسيله الک بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 302 و دت 206 و ASTM C 136848 هدف: تعیین اندازه بزرگترین دانه شن و نحوه توزیع دانه های سنگی در اندازه های گوناگون جهت مقایسه و تطبیق با منحنی استاندارد.

تحلیل ضریب همبستگی اسپیرمن در SPSS — از صفر تا صد | مجله .

تصویر ۱: «چارلز اسپیرمن» ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ترتیبی یا برای داده های پیوسته قابل محاسبه است. البته اغلب زمانی از این ضریب همبستگی استفاده می شود که شرایط و فرضیه های لازم برای محاسبه «ضریب همبستگی پیرسون .

شرح کامل آزمایش هیدرومتری خاک با نحوه محاسبات سایت تخصصی .

1 برای انجام آزمایش هیدرومتری خاک مقداری خاک را روی الک استاندارد شماره 10 ریخته و الک می کنیم سپس 50 گرم از خاک عبوری از الک شماره 10 را توسط ترازوی دیجیتالی (با دقت گرم) وزن کرده و کنار می گذاریم.

الک آزمایشگاهی | تیر ۱۳۹۲

سپس اعداد فوق را برای بدست آوردن ضریب منحنی (Cc) و ضریب یکنواختی(Cu) در فرمول (D 10 ×D 60) . مانده بر روی هر الک را وزن نموده و بعد از آن دصد وزنی خاک رد شده از الک ها محاسبه می گردد.

بررسی مولفه‌های جریان الکتریکی در نیمه‌هادی‌ها جریان هدایتی و .

منظور از جریان انتشاری در نیمه هادی ها چیست؟ این جریان ناشی از عدم یکنواختی تراکم حامل های بار الکتریکی در نیمه هادی بوده و بدون وجود میدان الکتریکی خارجی می تواند برقرار شود.

کتاب اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دکتر سیف/از فصل 11 تا 16

برای محاسبه واریانس سؤال از فرمول =واریانس سئوال ، استفاده می شود. یک سئوال زمانی دارای حداقل واریانس است که ضریب دشواری آن 0 یا 1 باشد. سئوالاتی بهترند که ضریب دشواری آنها از 1 کمتر و از .

دانه‌بندی خاک ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برای محاسبه ضریب های یکنواختی و انحنا، باید قطر دانه های خاک را نیز داشته باشیم. قطر دانه ها را می توان با داشتن درصد خاکی که از هر الک عبور می کند بدست آورد.

مشاهده مقاله | بررسی روش‌های موجود برای پایداری نانوسیالات و .

برخی از بررسی ها نشان می دهد خوشه ای شدن و تجمع ذرات یکی از علل کلیدی افزایش غیرعادی ضریب هدایت حرارتی است، اگرچه این تئوری ممکن است فقط برای نانوذرات با نسبت ابعادی بالا، مانند نانوتیوب های تک جداره، صادق باشد [۱۲].

نمایش موارد بر اساس برچسب: الک

اطلاعات حاصل از این آزمایش را می توان برای تصمیم رابطه بین تخلخل و تراکم نیز مورد استفاده قرار داد. برای مصالح ریز تر از 75 میکرون (الک شماره 200 ) نمی توان تنها به کمک این روش و استفاده از الک

مکانیک خاک ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

معمول است که برای بدست آوردن توزیع اندازه دانه های شن و ماسه از آزمایش الک استفاده شود. روند این کار در ASTM C 136 توضیح داده شده است. برای این کار از دسته ای از الک ها که سوراخ های کف آن ها دارای اندازه دقیق و مشخص است و این .

ضریب ثابت جهانی گرانشی (g) نخستین بار توسط چه کسی محاصبه شد؟

ضریب ثابت جهانی گرانشی (g) نخستین بار توسط چه کسی محاصبه شد؟ اطلاعات بیشتر : ضریب ثابت جهانی گرانشی (g) نخستین بار توسط چه کسی محاصبه شد,خلاصه کارش را می خواستم. هنری کاوندیش قانون گرانش را از طریق تجربی و به کمک یک ترازوی .

در مسیر جاده ؛ همراه با روشنایی

برای محاسبه ضریب درخشندگی سطح، محاسبه درخشندگی الزامی است. طرح روشنایی، مبتنی بر حداکثر ضریب درخشندگی سطح، از سال ۱۹۸۳ میلادی مورد استفاده قرار گرفته است.

بیضی سنجی (Ellipsometry) چه داده هایی می دهد؟ تحلیل داده های .

بیضی سنجی (Ellipsometry) و داده ها بیضی سنجی (Ellipsometry) روشی نوری است که برای مطالعه و بررسی لایه های نازک، ویژگی های نوری (ضریب شکست، ضریب جذب و توابع دی الکتریک) سطوح و فصل مشترک مواد استفاده می شود. . می توان با استفاده از این روش .

محاسبه تعداد لامپ مورد نیاز | نگین آریا

محاسبه نور مورد نیاز برای فضای داخلی، مقدار نوردهی، تبدیل لوکس به لومن، تبدیل وات به لومن و . از ویژگی های این برنامه می باشد. این نرم افزار بر روی اندروید ۲.۳ به بالا قابل اجراست.

دانه‌بندی خاک

محاسبه ضریب های یکنواختی و انحنا برای محاسبه ضریب های یکنواختی و انحنا، باید قطر دانه های خاک را نیز داشته باشیم. قطر دانه ها را می توان با داشتن درصد خاکی که از هر الک عبور می کند بدست آورد.

آزمایش دانه بندی خاک به روش خشک

بعد از الک نمودن، مصالح هر الک را با ترازو وزن مینماییم و مقدار مانده هر الک را در جدول زیر با احتساب نسبت ذرات به جرم کل به صورت درصد % نوشته و نیز درصد عبوری هر الک را نیز محاسبه مینماییم که با توجه به آزمایش انجام شده .

مقاله محاسبه نسبت پواسون با استفاده از الگوریتم همبستگی .

این ضریب از نظر تئوری ۰/۲۵ است اما در مواد مهندسی متداول بین ۰ ./۲۵ تا ۰٫/۳۵ گزارش شده اسـت.حـال آنچنـان کـه اشـاره شــده در ایـن تحقیـق هــدف بدســت آوردن ضــریب پواســون بــا استفاده از روش پردازش تصویر و به طور مشخص .

آزمایش مکانیک خاک

11 همچنین ضریب یکنواختی (c u) و ضریب انحنا (c c)را با استفاده از فرمولهای زیر محاسبه می شود . برای انجام این آزمایش ابتدا مقداری از مصالح موجود در محل پروژه را از الک شماره 4 عبور داده .

میزان نیاز آبی محصول در گلخانه ; مقدار آب مورد نیاز گلخانه

معادله پنمنمانتیس برای محاسبه تبخیر و تعرق مرجع ETD استفاده می شود که از یک معادله تعادل انرژی مشتق شده است در این روش، گیاه مرجع یک پوشش چمن فرضی است که ارتفاع آن 12 سانتیمتر و ضریب آلبیدو در آن 23درصد است و به صورت زیر .

شرح کامل آزمایش هیدرومتری خاک با نحوه محاسبات سایت تخصصی .

1 برای انجام آزمایش هیدرومتری خاک مقداری خاک را روی الک استاندارد شماره 10 ریخته و الک می کنیم سپس 50 گرم از خاک عبوری از الک شماره 10 را توسط ترازوی دیجیتالی (با دقت گرم) وزن کرده و کنار می گذاریم.

ضریب همبستگی دورشته ای نقطه ای

ضریب همبستگی دورشته ای نقطه ای

زمانی که می خواهیم ضریب همبستگی دو متغیر رابدست آوریم که یکی از آنها متغیر پیوسته ودیگری دو ارزشی باشد ازضریب همبستگی دو رشته ای نقطه ای استفاده می کنیم. منظور از دو ارزشی آن است که تنها یکی از دو مقدار صفر یا یک را شامل شود مانند: بله-نه ؛ زن-مرد، برای انجام محاسبات به یکی از نمرات ۱ وبه دیگری نمره ۰(صفر) داده می شود. فرمول محاسبه ی ضریب همبستگی دو رشته ای به شرح زیر است:

p=میانگین نمرات متغیر پیوسته برای همه آزمون شوندگانی که در آزمون دو ارزشی نمره ۱ گرفته اند.

t=میانگین نمرات برای همه آزمون شوندگان در متغیر پیوسته

t=انحراف معیار همه نمرات در متغیر پیوسته

P=نسبت همه ی آزمون شوندگانی که در متغیر دو ارزشی نمره۱ گرفته اند.

q=نسبت آزمون شوندگانی که در آزمون دو ارزشی نمره ۰ گرفته اند.

جهت مشاهده آزمون های همبستگی کلیک کنید .

برای استفاده از فرمول بالا،داده های جدول زیر را مورد استفاده قرار می دهیم. داده های این جدول این گونه بدست آمده است که پژوهشگری فرض کرده است تعداد برگ های جریمه ای که یک راننده دریافت می کند از روی عملکرد او در نخستین آزمایش آیین نامه رانندگی که به صورت قبول (۱) یا رد(۰) نمره گذاری می شود قابل پیش بینی است.

این جدول عملکرد راننده ها در آزمون آیین نامه رانندگی و برگهای جریمه ای که پس از گرفتن گواهینامه ی رانندگی دریافت کرده اند

تعداد برگهای xجریمه رانندگی آزمون آیین نامه yرانندگی شماره راننده
۵ ۱ ۰۱
۳ ۰ ۰۲
۱ ۱ ۰۳
۴ ۱ ۰۴
۷ ۱ ۰۵
۰ ۰ ۰۶
۱ ۱ ۰۷
۶ ۱ ۰۸
۵ ۰ ۰۹
۲ ۱ ۱۰
۶ ۱ ۱۱
۳ ۰ ۱۲
۱ ۰ ۱۳
۴ ۱ ۱۴
۲ ۱ ۱۵
۵۰=∑ ۱۰=∑

براساس داده های موجود در جدول بالا:

براساس ضریب بدست آمده ،یعنی ۰.۳۱ ،می گوییم کسانی که در نخستین آزمایش آیین نامه رانندگی خود موفق بوده اند از کسانی که در این آزمون موفق نبوده اند بیشتر جرائم رانندگی مرتکب شده اند. با این حال، ضریب همبستگی آن آنقدر زیاد نیست که بتوان با اطمینان آن را مورد استفاده قرار داد.

یکی از ویژگیهای مهم ضریب همبستگی دو رشته ای نقطه ای این است که حداکثر ممکن آن تابع نسبتهای p و q در توزیع دو ارزشی است. حتی در مواردی که p و q برابرند باز هم حداکثر مقدار این ضریب کمتر از۱ است، و به نسبتی که تفاوت بین p و q بیشتر می شود، حداکثر ممکن این ضریب کاهش می یابد.

ضریب همبستگی دو رشته‌ای نقطه‌ای (point- biserial correlation coefficient)

ضریب همبستگی دو رشته‌ای نقطه‌ای مورد خاصی از پیرسون است و مشابه با r پیرسون تفسیر می‌شود. ضریب همبستگی دو رشته‌ای نقطه‌ای رابطه خطی بین دو متغیر که در آن یک متغیر کمی (فاصله‌ای یا نسبی) و متغیر دیگر اسمی یا دوارزشی واقعی است، را بررسی می‌کند. مانند رابطه بین جنسیت و پیشرفت در زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم. منظور از متغیر دوارزشی متغیری است که تنها یکی از دو مقدار صفر یا یک را شامل می‌شود. مانند زن / مرد، بله / خیر، رد / قبول، حاضر / غائب و … .

فرمول محاسبه ضریب همبستگی دو رشته‌ای نقطه‌ای

مقالعه ای که در بالا آن را مطالعه فرمودید مربوط به بحث ضریب همبستگی دورشته ای نقطه ای است ،که تیم تحلیلی یونی تحلیل آن را برای شما عزیزان و پژوهشگران گرد آوری کرده است.

راهنمای قطعی برای درک تفاوت بین کوواریانس و همبستگی [Updated] – مجله آموزشی کلاس تو

SOCIAL MEDIA MARKETING TRENDS | SOCIAL MEDIA MARKETING 2022 | DIGITAL MARKETING TRENDS 2022

کوواریانس و همبستگی دو عبارت متضاد هستند و هر دو در آمار و تحلیل رگرسیون استفاده می شوند. کوواریانس به شما نشان می دهد که چگونه دو متغیر متفاوت هستند، در حالی که همبستگی به شما نشان می دهد که چگونه دو متغیر با هم مرتبط هستند. در اینجا در این آموزش، کوواریانس و همبستگی را بررسی خواهید کرد، که به شما کمک می کند تفاوت بین کوواریانس و همبستگی را درک کنید.

برنامه تحصیلات تکمیلی علوم داده

بلیت نهایی مشاغل برتر علم داده دوره را کاوش کنید

کوواریانس چیست؟

کوواریانس یک اصطلاح آماری است که به رابطه سیستماتیک بین دو متغیر تصادفی اشاره دارد که در آن تغییر در دیگری منعکس کننده تغییر در یک متغیر است.

مقدار کوواریانس می تواند از -∞ تا +∞ متغیر باشد که یک مقدار منفی نشان دهنده یک رابطه منفی و یک مقدار مثبت نشان دهنده یک رابطه مثبت است.

هرچه این عدد بیشتر باشد، رابطه بیشتر وابسته است. کوواریانس مثبت نشان دهنده یک رابطه مستقیم است و با یک عدد مثبت نشان داده می شود.

از طرف دیگر یک عدد منفی نشان دهنده یک کوواریانس منفی است که نشان دهنده رابطه معکوس بین دو متغیر است. کوواریانس برای تعریف نوع رابطه عالی است، اما برای تفسیر بزرگی وحشتناک است.

فرض کنید Σ(X) و Σ(Y) مقادیر مورد انتظار متغیرها باشند، فرمول کوواریانس را می توان به صورت زیر نشان داد:

cov-1

 • xi = مقدار داده x
 • yi = مقدار داده y
 • x = میانگین x
 • ȳ = میانگین y
 • N = تعداد مقادیر داده.

اعمال کوواریانس

در اینجا رایج ترین کاربردهای کوواریانس آورده شده است:

 • شبیه سازی سیستم ها با چندین متغیر همبسته با استفاده از تجزیه Cholesky انجام می شود. ماتریس کوواریانس تعیین تجزیه کولسکی را ممکن می‌سازد زیرا نیمه معین مثبت است. ماتریس توسط حاصلضرب ماتریس پایین و جابجایی آن تجزیه می شود.
 • برای کاهش ابعاد مجموعه داده های بزرگ، از تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده می شود. برای انجام تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی، یک تجزیه مناسب برای ماتریس کوواریانس اعمال می شود

همبستگی چیست؟

در آمار، همبستگی معیاری است که میزان حرکت دو یا چند متغیر تصادفی را به ترتیب تعیین می کند. هنگامی که حرکت معادل یک متغیر دیگر به عقب و جلو حرکت یک متغیر را به یک طریق در هنگام مطالعه دو متغیر انجام می دهد، متغیرها به هم مرتبط هستند. فرمول همبستگی این است:

cov-2.

var(X) = انحراف استاندارد X

var(Y) = انحراف استاندارد Y

همبستگی مثبت زمانی رخ می دهد که دو متغیر در یک جهت حرکت کنند. وقتی متغیرها در جهت مخالف حرکت می کنند، گفته می شود که همبستگی منفی دارند.

همبستگی سه نوع است:

 1. همبستگی ساده: در همبستگی ساده، یک عدد واحد میزان ارتباط دو متغیر را بیان می کند.
 2. همبستگی جزئی: هنگامی که اثرات یک متغیر حذف شود، همبستگی بین دو متغیر تا حدی همبسته است.
 3. همبستگی چندگانه: تکنیک آماری که از دو یا چند متغیر برای پیش بینی مقدار یک متغیر استفاده می کند.

دوره رایگان علوم داده با پایتون

استاد علوم داده با Python Now شروع به یادگیری کنید

روش های محاسبه همبستگی

روش های مختلفی برای محاسبه ضریب همبستگی وجود دارد. در اینجا برخی از رایج ترین آنها آورده شده است:

ضریب همبستگی

این رایج ترین روش برای تعیین ضریب همبستگی دو متغیر است. از تقسیم کوواریانس دو متغیر بر حاصل ضرب انحراف معیار آنها چگونه محاسبه ضریب همبستگی به دست می آید.

ضریب همبستگی رتبه

ضریب همبستگی رتبه ای میزان شباهت بین دو متغیر را اندازه گیری می کند و می تواند برای ارزیابی قدرت رابطه بین آنها استفاده شود. این اندازه گیری می کند که چقدر، وقتی یک متغیر افزایش می یابد، دیگری کاهش می یابد.

رتبه

ρ = ضریب رابطه رتبه

D = تفاوت بین رتبه های زوجی

N = تعداد عناصر طبقه بندی شده

ضریب انحرافات همزمان

ضریب انحرافات همزمان زمانی استفاده می شود که بخواهید همبستگی را خیلی غیررسمی مطالعه کنید و واقعاً برای رسیدن به دقت لازم نیست.

rc = ضریب انحرافات همزمان

n = تعداد جفت های شکاف

ما به یادگیری خود در مورد تفاوت های کوواریانس در مقابل همبستگی با این کاربردهای ماتریس همبستگی ادامه خواهیم داد.

کاربردهای همبستگی

یک ماتریس همبستگی به سه دلیل اصلی محاسبه می شود:

 • هدف در برخورد با حجم زیاد داده، یافتن الگوهاست. بر این اساس، از یک ماتریس همبستگی برای جستجوی الگویی در داده ها و تعیین اینکه آیا متغیرها به شدت همبستگی دارند یا خیر، استفاده می شود.
 • برای استفاده در سایر آنالیزها هنگام حذف مقادیر جفت از دست رفته، ماتریس های همبستگی معمولاً به عنوان ورودی برای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی، مدل های معادلات ساختاری و رگرسیون خطی استفاده می شوند.
 • هنگام بررسی اسکن های دیگر، مانند تشخیص. برای مثال، با رگرسیون خطی، تعداد زیادی از همبستگی ها نشان می دهد که تخمین های رگرسیون خطی قابل اعتماد نیستند.

برنامه کارشناسی ارشد در علوم داده

با همکاری IBM دوره را کاوش کنید

همبستگی در مقابل کوواریانس

اکنون تفاوت بین کوواریانس و همبستگی را خواهید دید.

مبنای مقایسه

کوواریانس

همبستگی

تعریف

کوواریانس نشان دهنده میزان وابستگی دو متغیر تصادفی به یکدیگر است. عدد بالاتر نشان دهنده وابستگی بیشتر است.

همبستگی یک معیار آماری است که نشان می دهد دو متغیر چقدر به هم مرتبط هستند.

ارزش های

مقدار کوواریانس بین -∞ و +∞ است.

همبستگی به مقادیر بین -1 و +1 محدود می شود

تغییر مقیاس

کوواریانس را تحت تأثیر قرار می دهد

بر همبستگی تأثیر نمی گذارد

اندازه گیری بدون واحد

شباهت ها: کوواریانس در مقابل همبستگی

همبستگی و کوواریانس هر دو فقط روابط خطی بین دو متغیر را اندازه گیری می کنند. این بدان معناست که وقتی ضریب همبستگی صفر است، کوواریانس نیز صفر است. معیارهای همبستگی و کوواریانس نیز تحت تأثیر تغییر مکان قرار نمی گیرند.

با این حال، وقتی صحبت از انتخاب بین کوواریانس و همبستگی برای اندازه گیری رابطه بین متغیرها می شود، همبستگی بر کوواریانس ترجیح داده می شود زیرا تحت تأثیر تغییر مقیاس قرار نمی گیرد.

دوره رایگان: مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل داده ها

مفاهیم، ​​ابزارها و مهارت های تجزیه و تحلیل داده ها را بیاموزید شروع به یادگیری کنید

مثال در پایتون

حالا کوواریانس و همبستگی را در پایتون محاسبه و درک کنید. در چگونه محاسبه ضریب همبستگی اینجا شما دو متغیر X و Y را می گیرید.

cov4

ماتریس در اینجا 2X2 است. بیایید کوواریانس برای cov(a,b) را محاسبه کنیم.

cov-5.

اکنون همبستگی بین (a,b) را محاسبه کنید.

cov-6

بیش از ده ها ابزار و مهارت های علم داده را با برنامه PG in Data Science بیاموزید و به کلاس های کارشناسی ارشد توسط دانشکده پوردو دسترسی پیدا کنید. اکنون ثبت نام کنید و یک ستاره درخشان به CV علم داده خود اضافه کنید!

در اینجا کاری است که می توانید در مرحله بعد انجام دهید

درک کامل مفاهیم ریاضی برای ایجاد یک شغل موفق در علم داده ضروری است. این تضمین می کند که می توانید به سازمان کمک کنید تا مسائل را به سرعت حل کند، مهم نیست در چه صنعتی هستید. برنامه فارغ التحصیل علوم داده Simplilearn و برنامه کارشناسی ارشد علوم داده با همکاری IBM به شما کمک می کند تا حرفه علم داده خود را تسریع کنید و آن را به سطح بعدی ببرید. این دوره شما را با یادگیری ترکیبی یکپارچه فناوری های کلیدی از جمله علم داده با R، Python، Hadoop، Spark و غیره آشنا می کند. همچنین شامل پروژه‌های واقعی مبتنی بر صنعت در زمینه‌های مختلف می‌شود تا به شما در تسلط بر مفاهیم علم داده و داده‌های بزرگ کمک کند.

فیلم آموزش بررسی ارتباط و همبستگی (Correlation) ژن ها با یکدیگر به زبان فارسی

در این بخش نحوه محاسبه ارتباط و همبستگی (Correlation) ژن ها با یکدیگر با استفاده از نرم افزار گرافپد پریسم به صورت کامل ارائه شده است نتایج این بررسی برای ترسیم شبکه های بیان ژنها کاربرد دارد.

فیلم آموزش بررسی ارتباط و همبستگی (Correlation) ژن ها با یکدیگر به زبان فارسی

بررسی ارتباط و همبستگی ژن ها

محاسبه ضریب همبستگی یا Correlation روش آماری برای تعیین نوع و درجهٔ رابطهٔ یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر مانند بیان ژنها با یکدیگر است. Correlation یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر می باشد.

ضریب همبستگی شدت یک رابطه مانند ارتباط بیان ژن ها با یکدیگر و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد.

ضریب همبستگی یا Correlation بین ۱- و ۱ تغییر می‌کند. اگر میزان همبستگی برابر چگونه محاسبه ضریب همبستگی با 1 باشد بیانگر رابطهٔ مستقیم کامل بین دو متغیر باشد، رابطهٔ مستقیم یا مثبت به این معناست که اگر یکی از متغیرها افزایش (یا کاهش) یابد، دیگری نیز افزایش (یا کاهش) می‌یابد.

اگر میزان همبستگی برابر با 1- باشد بیانگر وجود یک رابطهٔ معکوس کامل بین دو متغیر می باشد. رابطهٔ معکوس یا منفی نشان می‌دهد که اگر یک متغیر افزایش یابد متغیر دیگر نیز کاهش می‌یابد و بالعکس.

زمانی که ضریب همبستگی برابر صفر است این نشان می‌دهد که بین دو متغیر رابطهٔ خطی وجود ندارد.

انواع ضریب همبستگی:

ضریب همبستگی پیرسون (Pearson Correlation)، روشی است برای داده‌هایی با توزیع نرمال یا تعداد داده‌های زیاد استفاده می‌شود.

ضریب همبستگی اسپیرمن ، در صورتی که تعداد داده‌ها کم و فرض نرمال بودن آنها معقول نباشد، از ضریب همبستگی اسپیرمن ( Spearman Correlation) استفاده می‌شود.

 فیلم آموزش بررسی ارتباط و همبستگی (Correlation) ژن ها با یکدیگر به زبان فارسی

بخش دانلود:

این فیلم آموزشی شامل موارد زیر می باشد:چگونه محاسبه ضریب همبستگی چگونه محاسبه ضریب همبستگی

آموزش کار با نرم افزار graphpad prism

فیلم آموزش نحوه بررسی ارتباط و همبستگی (Correlation ) ژن ها با یکدیگر

فیلم آموزش نحوه محاسبه همبستگی پیرسون Pearson Correlation با نرم افزار گراف پد پریزم به زبان فارسی

فیلم آموزش نحوه محاسبه همبستگی اسپیرمن Spearman Correlation با نرم افزار گراف پد پریزم به زبان فارسیاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.