ارزش واقعی دلار


قیمت دلار در بازار سیاه

آخرین قیمت انواع طلا و ارز در پایان معاملات روز گذشته اعلام شد.

اقتصاد قیمت دلار امروز سه‌شنبه ۲۹ شهریور+ جدول نرخ ارز

نرخ انواع ارزهای شاخص همچون دلار، یورو و پوند در شروع معاملات امروز بازار آزاد تغییراتی را تجربه کرده است.

اقتصاد آخرین قیمت طلا، سکه و دلار تا پیش از امروز ۲۹ شهریورماه

آخرین قیمت انواع طلا و ارز در پایان معاملات روز گذشته اعلام شد.

اقتصاد قیمت دلار امروز دوشنبه ۲۸ شهریور+ جدول نرخ ارز

نرخ انواع ارزهای شاخص همچون دلار، یورو و پوند در شروع معاملات امروز بازار آزاد تغییراتی را تجربه کرده است.

اقتصاد آخرین قیمت طلا، سکه و دلار تا پیش از امروز ۲۸ شهریورماه

آخرین قیمت انواع طلا و ارز در پایان معاملات روز گذشته اعلام شد.

اقتصاد قیمت دلار امروز یکشنبه ۲۷ شهریور+ جدول نرخ ارز

نرخ انواع ارزهای شاخص همچون دلار، یورو و پوند در شروع معاملات امروز بازار آزاد تغییراتی را تجربه کرده است.

اقتصاد آخرین قیمت طلا، سکه و دلار تا پیش از امروز ۲۷ شهریورماه

آخرین قیمت انواع طلا و ارز در پایان معاملات روز گذشته اعلام شد.

اقتصاد آخرین قیمت طلا، سکه و دلار تا پیش از امروز ۲۶ شهریورماه

آخرین قیمت انواع طلا و ارز در پایان معاملات روز گذشته اعلام شد.

اقتصاد آخرین قیمت طلا، سکه و دلار تا پیش از امروز ۲۵ شهریورماه

آخرین قیمت انواع طلا و ارز در پایان معاملات روز گذشته اعلام شد.

اقتصاد قیمت دلار امروز پنجشنبه ۲۴ شهریور+ جدول نرخ ارز

نرخ انواع ارزهای شاخص همچون دلار، یورو و پوند در شروع معاملات امروز بازار آزاد تغییراتی را تجربه کرده است.

اقتصاد آخرین قیمت طلا، سکه و دلار تا پیش از امروز ۲۴ شهریورماه

آخرین قیمت انواع طلا و ارز در پایان معاملات روز گذشته اعلام شد.

اقتصاد قیمت دلار امروز چهارشنبه ۲۳ شهریور+ جدول نرخ ارز ارزش واقعی دلار

نرخ انواع ارزهای شاخص همچون دلار، یورو و پوند در شروع معاملات امروز بازار آزاد تغییراتی را تجربه کرده است.

اقتصاد آخرین قیمت طلا، سکه و دلار تا پیش از امروز ۲۳ شهریورماه

آخرین قیمت انواع طلا و ارز در پایان معاملات روز گذشته اعلام شد.

اقتصاد قیمت دلار امروز سه‌شنبه ۲۲ شهریور+ جدول نرخ ارز

نرخ انواع ارزهای شاخص همچون ارزش واقعی دلار دلار، یورو و پوند در شروع معاملات امروز بازار آزاد تغییراتی را تجربه کرده است.

رئیس اتحادیه طلاوجواهر تهران:

اقتصاد بازار طلا درگیر نوسانات دلار است

رئیس اتحادیه طلاوجواهر تهران با بیان اینکه نوسانات قیمت ارز تأثیر مستقیم بر بازار طلا و جواهر دارد، گفت: انس جهانی طلا نیز نوساناتی دارد که کمتر…

اقتصاد آخرین قیمت طلا، سکه و دلار تا پیش از امروز ۲۲ شهریورماه

آخرین قیمت انواع طلا و ارز در پایان معاملات روز گذشته اعلام شد.

اقتصاد آخرین قیمت طلا، سکه و دلار تا پیش از امروز ۲۱ شهریورماه

آخرین قیمت انواع طلا و ارز در پایان معاملات روز گذشته اعلام شد.

اقتصاد قیمت دلار امروز یکشنبه ۲۰ شهریور+ جدول نرخ ارز

نرخ انواع ارزهای شاخص همچون دلار، یورو و پوند در شروع معاملات امروز بازار آزاد تغییراتی را تجربه کرده است.

اقتصاد آخرین قیمت طلا، سکه و دلار تا پیش از امروز ۲۰ شهریورماه

آخرین قیمت انواع طلا و ارز در پایان معاملات روز گذشته اعلام شد.

اقتصاد قیمت دلار امروز شنبه ۱۹ شهریور+ جدول نرخ ارز

نرخ انواع ارزهای شاخص همچون دلار، یورو و پوند در شروع معاملات امروز ارزش واقعی دلار بازار آزاد تغییراتی را تجربه کرده است.

اقتصاد آخرین قیمت طلا، سکه و دلار تا پیش از امروز ۱۹ شهریورماه

آخرین قیمت انواع طلا و ارز در پایان معاملات روز گذشته اعلام شد.

اقتصاد آخرین قیمت طلا، سکه و دلار تا پیش از امروز ۱۸ شهریورماه

آخرین قیمت انواع طلا و ارز در پایان معاملات روز گذشته اعلام شد.

اقتصاد قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۷ شهریور+ جدول نرخ ارز

نرخ انواع ارزهای شاخص همچون دلار، یورو و پوند در شروع معاملات امروز بازار آزاد تغییراتی را تجربه کرده است.

اقتصاد آخرین قیمت طلا، سکه و دلار تا پیش از امروز ۱۷ شهریورماه

آخرین قیمت انواع طلا و ارز در پایان معاملات روز گذشته اعلام شد.

اقتصاد قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۶ شهریور+ جدول نرخ ارز

نرخ انواع ارزهای شاخص همچون دلار، یورو و پوند در شروع معاملات امروز بازار آزاد تغییراتی را تجربه کرده است.

اقتصاد آخرین قیمت طلا، سکه و دلار تا پیش از امروز ۱۶ شهریورماه

آخرین قیمت انواع طلا و ارز در پایان معاملات روز گذشته اعلام شد.

اقتصاد قیمت دلار امروز سه‌شنبه ۱۵ شهریور+ جدول نرخ ارز

نرخ انواع ارزهای شاخص همچون دلار، یورو و پوند در شروع معاملات امروز بازار آزاد تغییراتی را تجربه کرده است.

اقتصاد آخرین قیمت طلا، سکه و دلار تا پیش از امروز ۱۵ شهریورماه

آخرین قیمت انواع طلا و ارز در پایان معاملات روز گذشته اعلام شد.

اقتصاد قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴ شهریور+ جدول نرخ ارز

نرخ انواع ارزهای شاخص همچون دلار، یورو ارزش واقعی دلار و پوند در شروع معاملات امروز بازار آزاد تغییراتی را تجربه کرده است.

نرم افزار حسابداری قیاس

تاثير قيمت نفت روی نرخ ارز موثر دلار دلايل چندي وجود دارد كه معتقدند قيمت نفت مي تواند بر نرخ هاي ارز علي الخصوص دلار تاثير بگذارد. تفسيرهاي متعددي وجود دارد كه بيان مي دارند كه كشورهاي صاد

بررسی رابطه قيمت نفت خام و ارزش واقعی دلار آمريكا(قسمت دوم)

تاثير قيمت نفت روی نرخ ارز موثر دلار

دلايل چندي وجود دارد كه معتقدند قيمت نفت مي تواند بر نرخ هاي ارز علي الخصوص دلار تاثير بگذارد . تفسيرهاي متعددي وجود دارد كه بيان مي دارند كه كشورهاي صادركننده نفت علاقه مند به سرمايه گذاري هاي مالي به دلار هستند. در اين چارچوب، افزايش قيمت نفت ثروت كشورهاي توليد كننده را افزايش مي دهد و به تبع آن تقاضا براي دارايي هاي دلاري را افزايش مي دهد . تعبيرهاي ديگري نيز مي تواند در مدل هاي نرخ ارز فرم خلاصه شده يافت شود همانند فروج يا به شكل كلي تر (نرخ ارز تعادلي رفتاري) كه كلارك و مك دونالد در اين كار پيشقدم بودند در اين رويكرد، دو متغير مستقل دائما جهت توضيح نرخ ارز مورد استفاده قرار مي گيرند كه عبارتند از رابطه مبادله و خالص دارايي هاي خارجي . حال، قيمت نفت بطور مشخص اين دو متغير را تحت تاثير قرار مي دهد و از اين طريق تاثيرشان روي نرخ ارز تاييد مي شود.

در نگاه اول چنين بنظر مي رسد كه بين قيمت نفت و نرخ ارز دلار يك رابطه منفي وجود دارد، يعني در واقع افزايش قيمت نفت بايد رابطه مبادله آمريكا را بدتر كند و سپس منجر به كاهش ارزش دلار شود . علاوه براين، افزايش قيمت نفت مي تواند اثرات همانندي روي كسري حساب جاري آمريكا، كه بيشتر شده است، داشته باشد كه اين نيز منجر به كاهش خالص دارايي هاي خارجي آمريكا شود.( حتي اگر درآمدهاي نفتي به دلار برگردانده شوند) در اين زمان، كاهش ارزش دلار بايستي رخ دهد تا وضعيت خارجي آمريكا و قدرت رقابت وي را در سطح جهان تثبيت گردد. به هرحال، دلايل و مطالعات قبلي كامل نبودند و ماهيت چند جانبه نرخ ارز را ناديده گرفته است يا بطور خيلي سطحي برخورد كرده است .

استدلال كاملتري كه بتواند اين امكان را به ما بدهد تا در نگاه اول چنين بنظر مي رسد كه بين قيمت نفت و نرخ ارز دلار يك رابطه منفي وجود دارد، يعني در واقع افزايش قيمت نفت بايد رابطه مبادله آمريكا را بدتر كند و سپس منجر به كاهش ارزش دلار شود . علاوه براين، افزايش قيمت نفت مي تواند اثرات همانندي روي كسري حساب جاري آمريكا، كه بيشتر شده است، داشته باشد كه اين نيز منجر به كاهش خالص دارايي هاي خارجي آمريكا شود. ( حتي اگر درآمدهاي نفتي به دلار برگردانده شوند) در اين زمان، كاهش ارزش دلار بايستي رخ دهد تا وضعيت خارجي آمريكا و قدرت رقابت وي را در سطح جهان تثبيت گردد . بهرحال، دلايل و مطالعات قبلي كامل نبودند و ماهيت چند جانبه نرخ ارز را ناديده گرفته است يا بطور خيلي سطحي برخورد كرده است . استدلال كاملتري كه بتواند اين امكان را به ما بدهد تا روابط مثبت را توضيح بدهيم، معمولا در ادبياتي يافت مي شود كه آثار نسبي تغييرات بر آمريكا را با شركاي تجاري آن مقايسه مي كند . اگر آمريكا يك وارد كننده مهم ارزش واقعی دلار نفت باشد، افزايش قيمت نفت مي تواند وضعيتش را بدتر كند . به هر حال، اگر آمريكا كمتر از كشورهاي اصلي ديگر همانند كشورهاي حوزه يورو و يا ژاپن واردكننده نفت باشد، وضعيت نسبي اش ممكن است در مقايسه را با آنها بهبود يابد . بنابراين يك افزايش در قيمت نفت مي تواند منجر به افزايش ارزش دلار نسبت به يورو و ين شود و ارزش واقعی دلار در نهايت ارزش موثر دلار افزايش يابد .

نتيجه گيری

اين مقاله " بررسی رابطه قيمت نفت خام و ارزش واقعی دلارآمریکا " به دنبال جوابگويي به سه سؤال زير بوده است :

۱) آيا بين قيمت واقعی نفت خام و ارزش واقعي دلار رابطه بلند مدت پايدار و معني داري وجود دارد يا خير؟

  • جواب مثبت است و تنها يك رابطه بلندمدت بين اين دو متغير تأييد مي شود كه در سطح اطمينان ۹۹ درصد قابل قبول مي باشد .

۲) قيمت واقعي نفت خام و ارزش واقعي دلار به چه ميزان به هم مرتبط هستند؟

  • نتايج تخمين نشان مي ارزش واقعی دلار دهد تغيير قيمت نفت به اندازه ۱۰ درصد منجر به تغيير مخالف به اندازه ۱/۸ درصد ارزش واقعي دلار مي گردد.

۳) آيا تغيير در قيمت نفت موجب تغيير در ارزش دلار مي گردد يا بالعكس ؟به عبارت ديگر كدام متغيرعلت متغير ديگر است و رابطه علي بين اين دو متغير چگونه است؟

  • در بلندمدت عليت از قيمت حقيقي نفت به قيمت حقيقي دلار نتيجه گيري شد و به عبارتي دقيقي تر، قيمت نفت از برونزايي قوي تري نسبت به دلار برخوردار است

۴) در صورت وقوع يك شوك بر متغير نرخ ارز دلار و يا قيمت نفت، اين متغيرها آيا دوباره به مسير بلندمدت خود بازمي گردند؟ سرعت تعديل چگونه است؟

ارزش واقعی دلار 10 هزار تومان است/ ثبات اقتصاد وابسته به استفاده از ظرفیت درون کشور

علوی راد عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه ثبات اقتصاد وابسته به استفاده از ظرفیت درون کشور است، گفت: قیمت واقعی دلار 10 تا 12 هزار تومان است.

به گزارش شبکه اطلاع ارزش واقعی دلار رسانی راه دانا؛ عباس علوی‌راد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با بیان اینکه بخشی از نوسانات در بازار ارز مربوط به تحولات و تغییراتی است که روی متغیرهای بنیادی و اصلی کلان اقتصاد اتفاق می‌افتد و بحث بر سر میزان تأثیرگذاری آن است، گفت: در بحث متغیرهای کلان یکی از مسائل اصلی این است که نرخ رشد اقتصادی پایینی نسبت به کشور هدف و یا پول بین‌المللی که مدنظر است داشته باشید.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران اضافه کرد: وقتی رشد اقتصادی پایین داشته باشید نسبت به پولی که برابری آن را در نظر می‌گیرد، در ارزش واقعی دلار کاهش ارزش پول ملی کشور می‌تواند اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه تفاوت در رشد نقدینگی در کاهش ارزش پولی کشور اثرگذار است، اظهار داشت: وقتی در کشور رشد نقدینگی بالایی ارزش واقعی دلار وجود داشته باشد و با کشوری که پول آن مدنظر است تفاوت نرخ رشد نقدینگی زیاد باشد می‌تواند در کاهش ارزش پولی کشور اثرات خود را بگذارد.

عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد یزد از دیگر عوامل کاهش ارزش پول ملی را تورم بالا اعلام کرد و گفت: این مسائل مطرح شده در بحث‌های کلان است اما از تابستان 1397 و آنچه در کشور ارزش واقعی دلار ما اتفاق افتاده و شاهد تکانه‌ها و شُک‌های ارزی بودیم، بخش زیادی از این افزایش نوسانات تحت تأثیر هیجانات، بحث‌های روانی و انتظارات است.

علوی راد افزود: انتظارات در مبانی اقتصاد جایگاه خود را دارد و وقتی‌که در افق زمان با تحولاتی که اتفاق می‌افتد یک ‌جهت‌گیری خاص داشته باشد باعث می‌شود متغیرهایی مثل نرخ ارز از تأثیراتی که از محیط اقتصاد گرفته می‌شود، فراتر رفته و به کرانه‌هایی برسد که شاید سبب حیرت همگان شود و نرخ ارز در یک فاصله محدود به 32 هزار تومان می‌رسد.

قیمت واقعی دلار 10 تا 12 هزار تومان است

عضو انجمن اقتصاددانان ایران ارزش واقعی دلار را حدود 10 الی 12 هزار تومان اعلام کرد و گفت: برای محاسبه ارزش واقعی دلار روش‌هایی وجود دارد که بتوان آن را انجام داد و فقط بر سر رقم مبناهای اولیه اختلافاتی دارد. ولی در محاسباتی که در کشور و تا اواخر سال 98 صورت گرفته بود و با توجه مجموعه تغییراتی که بر روی متغیرهایی که در محیط کلان اثرگذار است، قیمت اصلی دلار حدود 10 الی 12 هزار تومان بیشتر نیست و نهایتاً بین 13 تا 14 هزار تومان اعلام کرد.

وی با بیان اینکه فلسفه نام‌گذاری دو سال اخیر که رونق تولید و جهش تولید بود به این معنا است که تولید می‌تواند در رابطه با مهار مشکلات اقتصادی متعدد به‌ویژه بحث ارز بهبود حاصل کند که هم مبنا و هم تجربه در این مسئله وجود دارد، اذعان داشت: اگر بتوان تولید داخل را افزایش داد قطعاً برای بهبود پول ملی و جلوگیری از افزایش نرخ ارز تلاش صورت گرفته و در این مسئله جایی برای ابهام وجود ندارد.

عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد یزد با تأکید بر اینکه ثبات اقتصاد وابسته به استفاده از ظرفیت درون کشور است، اضافه کرد: به این معنا که اگر به ظرفیت‌های درون تکیه کنید، عوامل برون‌زا نمی‌تواند برنامه شما را برهم بزند اما در طرف مقابل اگر افزایش تولید را به یکسری عوامل خارجی گره بزنیم و محاسبات هم غلط باشد، تمام مسائل را با چالش روبه‌رو می‌سازد.

علوی راد افزود: مسئله نگاه به درون که رهبر معظم انقلاب به آن تأکیددارند به این دلیل است که اقتصاد را نباید به خارج از کشور گره زد.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران در ادامه با اشاره به انتخابات آمریکا و اتفاقاتی که پیرامون آن در مسئله اقتصادی پیش‌آمده، گفت: سیگنالی که در رابطه با تحولات انتخابات آمریکا به ایران داده می‌شود، اگر به آن رنگ و لعاب داده شود و جامعه را بی‌جهت متوجه واقعیت آن کنند، کمتر از دو یا سه ماه متوجه این خواهیم شد که تفاوتی بین افراد در آمریکا نیست و آن زمان است که جامعه وارد سیکل معیوب می‌شود.

وی افزود: در رابطه با این پدیده بهتر است موضع‌گیری‌هایی را داشته باشیم که مقام معظم رهبری داشتند و اصلاً اقتصاد ایران و مشکلاتش را به تحولات خارجی گره نزنیم چون خیلی زود متوجه اشتباه خود در این خصوص خواهیم شد.

جی پی مورگان ارزش واقعی بیت کوین را 38 هزار دلار تخمین می‌زند

ارزش واقعی بیت کوین 38 هزار دلار

در حال حاضر که در شرایط بهبود روند قیمت بیت کوین در اوایل فوریه هستیم، تحلیل گران جی پی مورگان ارزش منصفانه بیت کوین را در شرایط کنونی چیزی در حدود 38 هزار دلار تخمین می‌زنند. این تحلیل در روز 8 فوریه از سوی بانک جهانی جی پی مورگان ارائه شده است. جالب این است که تحلیل جی پی مورگان در مقایسه با قیمت بیت کوین در آن روز عدد کمتری بود. استراتژیست‌های جی پی مورگان به رهبری نیکولاوس پانیگیرتزوگلو، تحلیلگر بازار کریپتو جی این بانک، چنین تحلیلی را از قیمت بیت کوین در شرایط فعلی ارائه کرده‌اند.

آن‌ها همچنین پیش‌بینی می‌کنند که بزرگ‌ترین چالش پیش روی بیت کوین، نوسانات شدید و چرخ‌های رونق و رکود آن است که مانع پذیرش بیشتر آن در سطح دنیا می‌شود. در تحلیل جی پی مورگان این طور ذکر شده است که بیت کوین در صورت غلبه بر شرایط نوسانی در آینده نزدیک می‌تواند به سمت هدف 50 هزار دلاری حرکت کند.

البته استراتژیست‌های جی پی مورگان هدف بلند مدت بیت کوین را 150 هزار دلار در نظر می‌گیرند. این عدد حدود 4 هزار دلار بیشتر از تحلیل قبلی است که توسط همین بانک اطلاع‌رسانی شد.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

ایپ کوین در دنیای NFT

تأثیر ایپ‌کوین (ApeCoin) بر دنیای NFT

تاثیر مجموعه های nft بر محیط زیست

تاثیر مجموعه های NFT بر محیط زیست

چارلز هاسکینسون اعتراف کرد که پیش‌بینی‌اش درباره Dappها اشتباه بود

آیا دوج کوین می‌تواند به روند نزولی خود پایان دهد؟

فشار فروش بازار کریپتوکارنسی همچنان تحت سلطه آسیاست

اتریوم کلاسیک در یک هفته گذشته 54 درصد رشد کرده است

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها
نوشته‌های تازه
  • عرضه اولیه ارز دیجیتال (ICO) و تمام نکاتی که باید درباره آن بدانید
  • معرفی بهترین بازی های رایگان متاورس
  • ارز دیجیتال ایاس چیست؟ نقد و بررسی رمزارز EOS
  • NFT فیلم چیست و چرا توکن غیرمثلی فیلمی مهم است؟
  • بهترین صرافی خارجی برای ایرانی ها در بازار رمزارزها چیست؟

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.

ارزش دلار از یورو پیشی گرفت

ارزش دلار از یورو پیشی گرفت

گروه اقتصادی: در معاملات بازارهای جهانی، ارزش دلار از یورو سبقت گرفت که این اتفاق در ۲۰ سال اخیر بی سابقه بوده است.
افت ادامه دار ارزش یورو، نرخ برابری این ارز را در برابر دلار آمریکا به بیش از ۹۹ سنت و کمتر از یک دلار رساند که اتفاق بی‌سابقه‌ای را طی دو دهه اخیر رقم زده است. از جمله دلایل افت ارزش یورو نگرانی از محدود شدن بیشتر یا قطع کامل عرضه گاز روسیه است ارزش واقعی دلار که احتمال بروز رکود در کشورهای حوزه یورو را افزایش خواهد داد. طی ماه‌های اخیر و پس از آغاز حمله اوکراین ارزش دلاربشدت تقویت شده است؛ که علت آن نگاه سرمایه‌گذاران به این ارز بعنوان محل مطمئن‌تری برای سرمایه‌گذاری در بحبوبه بحران اقتصادی در جهان است.
طی این مدت سرمایه زیادی از بازارهای دیگر از جمله رمزارزها خارج شده و وارد بازارهای مطمئن‌تری شده است. افت یورو هزینه واردات برای کشورهای حوزه یورو را افزایش خواهد داد؛ بویژه اقلامی مانند نفت که نرخ محاسبه آنها به دلار است. ادامه چنین روندی می‌تواند به افزایش تورم به کشورهای حوزه یورو منتهی شود که نرخ آن در ژوئن ۸/۶ درصد اعلام شده است. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون یورو حدود ۱۲ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. واحد پولی حوزه یورو از زمان آغاز به کار اکثرا ارزشی بیشتر از دلار داشته؛ البته مدتی بعد از تولد این ارز در سال ۱۹۹۹ میلادی ارزش آن به کمتر از یک دلار هم رسید. آخرین باری که ارزش یورو به کمتر از یک دلار رسیده بود در آخرین ماه سال ۲۰۰۲ میلادی(دسامبر) بود؛ یک سال بعد از آنکه اسکناس و سکه‌های یورو برای اولین بار به بازار آمد.
افت ارزش یورو در برابر یورو در حالیست که نرخ تورم آمریکا در ماه ژوئن، که رسما اعلام شده، به ۹/۱ درصد رسیده که بالاترین جهش سالانه تورم طی ۴۰ سال اخیر در این کشور بوده است. بحران انرژی و مواد غذایی در جهان، وضعیت را برای بسیاری از کشورها و بوِیژه اروپا سخت کرده است. دو روز پیش انتقال گاز روسیه به آلمان از طریق خط لوله «نورداستریم یک» که از دریای بالتیک می‌گذرد برای ۱۰ روز متوقف شد که مجریان روسی این خط لوله، علت این توقف را «تعمیرات سالانه» اعلام کرده‌اند اما دولت آلمان نگران است انتقال گاز به این کشور محدود یا به کلی متوقف شود. خط لوله نورداستریم-١ حدود ۵۵ میلیارد متر مکعب گاز را سالانه از روسیه به آلمان منتقل می‌کند؛ این نگرانی البته محدود به آلمان نیست. بعد از حمله روسیه به اوکراین قیمت سوخت خودرو، حامل‌های انرژی و مواد غذایی در جهان بالا رفت و چندین کشور نرخ سود بانکی را بالا بردند. مجموعه‌ای از این عوامل هزینه زندگی را برای شهروندان بسیاری از کشورهای جهان بالا برده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.