نحوه محاسبه P/NAV


محاسبه (NAVPS ): یا ارزش خالص دارایی ها به ازای هر سهام

مفهوم NAV

برای تحلیل یک سهم بهتر است از ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال و همچنین تابلوخوانی استفاده کنیم تا تحلیل جامع تر و دقیق تری داشته باشیم. یکی از روش های تحلیل بنیادی محاسبه NAV ( خالص ارزش دارایی های یک شرکت ) می باشد که در این مقاله با مفهوم و نحوه محاسبه آن آشنا می شویم.

کلمات کلیدی :

تحلیل بنیادی – NAV – شرکت های سرمایه گذاری – دارایی – بدهی – ارزش گذاری سهام – P/NAV

مقدمه :

یکی از روش های تحلیل بنیادی شرکت های سرمایه گذاری، محاسبه NAV) Net Asset Value) یا همان خالص ارزش دارایی های یک شرکت می باشد که به ما می گوید ارزش به روز و دقیق هر برگ سهم چه مقدار است. فرض کنید به عنوان مثال هر ورق سهم یک شرکت سرمایه گذاری با قیمت 3000 تومان معامله می شود. پس از محاسبه خالص ارزش دارایی های شرکت متوجه شده ایم که NAV آن 4500 تومان به ازای هر سهم می باشد. لذا متوجه میشویم این سهم کمتر از ارزش واقعی خود در حال معامله است و احتمالا سهم ارزنده ای است. این نکته حائز اهمیت است که اگر یک سهم کمتر از NAV خود معامله شود لزوما به معنای عدم ارزندگی آن نمی باشد که در ادامه به توضیح این موضوعات خواهیم پرداخت.

فرمول ساده محاسبه NAV به صورت زیر می باشد:

1 1 e1607787357246

با کسر جمع بدهی های شرکت از دارایی های آن و تقسیم حاصل بر تعداد واحد ها یا همان تعداد سهام شرکت، به خالص ارزش دارایی های شرکت (NAV) میرسیم. هرچند محاسبه نحوه محاسبه P/NAV دقیق NAV شرکت های سرمایه گذاری کمی پیچیده تر از این فرمول است و فاکتور های بیشتری در آن دخیل هستند (که در ادامه توضیح داده میشوند) اما اساس محاسبه NAV از همین محاسبه خالص ارزش روز دارایی ها به دست می آید و برای توضیحات اولیه همین فرمول کفایت می کند.

اکثر شرکت های بورسی، شرکت های تولیدی و شرکت های سرمایه گذاری هستند. در ابتدای مقدمه گفته شد که روش محاسبه NAV برای تحلیل شرکت های سرمایه گذاری کاربرد دارد.

با توجه به اینکه فعالیت اصلی این شرکت ها، سرمایه گذاری های مختلف روی سهام یا بازار های مالی است و از آن جا که شرکت های بورسی موظف به ارائه صورتهای مالی و شفاف سازی پرتفوی خود هستند، لذا محاسبه ارزش روز دارایی های این شرکتها کار سختی نیست و این روش کاربردی است. در ادامه شیوه محاسبه دقیق NAV شرکت های سرمایه گذاری را به صورت کامل بررسی می کنیم.

اما در شرکت های تولیدی با توجه اصل بهای تمام شده تاریخی، شرکت ها دارایی های خود را به ارزش روزی که دارایی خریداری شده است ثبت می کنند. به عنوان مثال ترازنامه شرکت زیر را مشاهده می کنیم. فرض کنید این شرکت 200 میلیون برگ سهم دارد.

1

با استفاده از فرمول عنوان شده، NAV این شرکت را محاسبه میکنیم : کسر بدهی ها از دارایی ها برابر با 257 میلیارد و 725 میلیون و 900 هزار تومان می باشد که بر اساس معادله اصلی حسابداری، برابر با جمع حقوق صاحبان سهام نیز هست. (دقت کنید که ارقام داخل ترازنامه به میلیون ریال هستند). با تقسیم این مقدار بر 200 میلیون برگ سهم، NAV یا همان خالص ارزش دارایی های این شرکت تولیدی در حدود 1288 تومان می باشد که باید با قیمت تابلو مقایسه شود. اما نکته حایز اهمیت این است که آیا قیمت محاسبه شده برآورد و تخمین خوبی از خالص ارزش روز دارایی های این شرکت است ؟

فرض کنید این شرکت زمینی(دارایی ثابت مشهود) را در سال 1390 به مبلغ 696,057 خریداری کرده است. اما در سال 1393 ارزش این زمین به 1,500,000 رسیده. حال اگر در این مدت شرکت تجدید ارزیابی نکرده باشد، با بررسی صورتهای مالی شرکت می بینیم که همان مبلغ خرید اولیه 696,057 به عنوان دارایی در ترازنامه شرکت آورده شده است. لذا محاسبه NAV شرکت های تولیدی کاربرد چندانی ندارند و اطلاعات دقیقی از خالص ارزش روز دارایی ها به ما نمی دهند.

محاسبه NAV شرکت های سرمایه گذاری :

برای محاسبه دقیق خالص ارزش دارایی های شرکت های سرمایه گذاری، ابتدا نیاز است با بعضی مفاهیم آشنا شویم. برای تشریح بهتر، یک نمونه از محاسبه NAV شرکت بورسی صبا تامین را آورده و به توضیح عوامل مختلف و اثر گذار آن می پردازیم.

3 1

ارزش افزوده پرتفوی بورسی :

همانطور که قبلا گفتیم عمده فعالیت شرکت های سرمایه گذاری، خرید و فروش سهام و ارز و … و کسب بهره از نحوه محاسبه P/NAV طریق این بازار های مالی است. حال اگر شرکت دارای سهام شرکت های بورسی باشد، در پرتفوی خود نشان داده می دهد. فرض کنید یک شرکت 1 ماه پیش 20 هزار سهم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) را در قیمت 5000 تومان خریده باشد و هم اکنون که به دنبال محاسبه NAV شرکت هستیم، قیمت هر برگ سهم شستا به 6000 تومان رسیده باشد. با اینکه هنوز شرکت سهام خود در شستا را نفروخته است تا درآمد آن را محقق کند اما به هرحال بخشی از دارایی بالقوه شرکت است و برای محاسبه ارزش روز دارایی های این شرکت باید محاسبه شود. لذا با توجه به توضیحات داده شده بهای تمام شده پرتفوی بورسی شرکت در سهام شستا برابر با 100 میلیون تومان (5000 تومان * 20 هزار سهم) و ارزش روز بازار پرتفوی بورسی آن برابر با 120 میلیون تومان (6000 تومان * 20 هزار سهم) می باشد. لذا ارزش افزوده پرتفوی بورسی شرکت برابر با نحوه محاسبه P/NAV 20 میلیون تومان ( 100 – 120) می باشد.

ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی :

محاسبه ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری تفاوت چندانی با قسمت قبل ندارد و برای سرمایه گذاری های مختلف شرکت بر شرکت های غیر بورسی و بازار های مالی دیگری می باشد. هرچند محاسبه این ارزش افزوده با توجه به ماهیت فعالیت، می تواند کمی متفاوت باشد.

سود و زیان فروش سرمایه گذاری بعد از تاریخ ترازنامه :

همانطور که گفته شد، فرمول اصلی محاسبه NAV از تقسیم حقوق صاحبان سهام (دارایی ها – بدهی ها) بر تعداد سهام شرکت به دست می آید. ما برای دانستن حقوق صاحبان سهام به ترازنامه مراجعه می کنیم. در محاسبه NAV شرکت صبا تامین دیدیم که ترازنامه در تاریخ 31 اردیبهشت تهیه شده اما محاسبه NAV در خرداد ماه همان سال صورت گرفته است. لذا اگر در این مدت شرکت بعضی از دارایی های بورسی یا غیر بورسی خود را به فروش رساند و سود یا زیان محقق شود، لازم است که در محاسبه NAV شرکت لحاظ شود زیرا ما به دنبال محاسبه ارزش روز دارایی ها و بدهی های شرکت هستیم.

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها :

ذخیره گرفتن در حسابداری به عنوان یک فعالیت احتیاطی برای پوشش هزینه های احتمالی است. برای درک مفهوم ذخیره گرفتن یک مثال میزنیم. فرض کنید در پایان سال ( اسفند ماه ) به دنبال ارائه صورتهای مالی هستیم اما قبض برق مربوط به برق مصرفی شرکت در اسفند در تاریخ 5 فروردین به دست ما میرسد. از آنجایی که در پایان سال به دنبال بستن حساب ها هستیم باید یک تخمین از هزینه برق، با شیوه های مختلف موجود، داشته باشیم و حسابی تحت عنوان ذخیره برق به جای هزینه احتمالی ایجاد کنیم. حال فرض کنید شرکت سرمایه گذاری، سهام شرکت فولاد را مبلغ 2000 تومان خریداری کرده اما در تاریخ محاسبه NAV، سهام این شرکت افت قیمت داشته و به 1900 تومان رسیده است. برای محاسبه دقیق و به روز خالص ارزش دارایی های شرکت لازم است این مقدار کاهش را تحت عنوان ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در محاسبه NAV لحاظ کنیم تا برآورد دقیق تری داشته باشیم.

با توجه به توضیحات داده شده ابتدا حقوق صاحبان سهام و سرمایه شرکت را مشاهده کرده و در بازه زمانی بین تاریخ تهیه ترازنامه و محاسبه NAV، تغییرات لازم و پیش آمده از هرگونه مازاد ارزش افزوده یا کاهش ارزش سرمایه گذاری و … را لحاظ می کنیم. در نهایت با تقسیم NAV کل به تعداد سهام شرکت به NAV هر سهم میرسیم.

در نهایت با مقایسه NAV هر سهم با قیمت تابلو آن (Price) می توانیم راجع به ارزندگی سهم نظر دهی کنیم و آن را ارزش گذاری کنیم. اگر خالص ارزش دارایی ها بیش از قیمت تابلو سهم بود یا به عبارتی “ P/NAV < 1 “می توان نتیجه گرفت که سهم کمتر از ارزش واقعی خود در حال معامله است . می تواند مستعد رشد باشد.

نکات نهایی :

نکته حائز اهمیت این است که نباید به صرف نسبت P/NAV اکتفا کرد زیرا قیمت بسیاری از شرکت ها حداقل اختلافی با NAV خود دارند و بهتر است این بررسی در کنار اصول تکنیکال و فاندمنتال بررسی شود تا تحلیل از اعتبار بیشتری برخوردار باشد.

بعضی شرکت های سرمایه گذاری، جدا از اینکه عمده دارایی آنها مربوط به سرمایه گذاری های مختلف در بازار های مالی متفاوت است، ممکن است روی املاک و زمین های مختلف نیز سرمایه گذاری کنند. لذا باید به اصل بهای تمام شده تاریخی توجه کنیم و سعی کنیم در محاسبه NAV این شرکت ها مازاد تجدید ارزیابی اینگونه دارایی های شرکت نحوه محاسبه P/NAV را نیز لحاظ کنیم تا برآورد دقیق تری از خالص ارزش دارایی ها داشته باشیم. بدیهی است هر قدر درصد بیشتری از دارایی های شرکت مربوط اینگونه دارایی های ثابت مشهود باشد، برآورد ما از NAV از واقعیت دورتر خواهد شد و تجدید ارزیابی دارایی ها اهمیت بیشتری پیدا می کند.

لیست ارزنده‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری با پایین‌ترین نسبت P/NAV

در تحلیل بنیادی بازار سرمایه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری عموماً توسط محاسبه نسبت P/NAV ارزش‌گذاری می‌شوند.

بازار سرمایه +بورس نیوز

به گزارش بورس نیوز ، در تحلیل بنیادی بازار سرمایه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری عموماً توسط محاسبه نسبت P/NAV ارزش‌گذاری می‌شوند.

در ادامه قصد داریم علاوه بر نحوه محاسبه خالص ارزش دارایی‌های (NAV)، لیستی از ارزنده‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری را ارائه دهیم. باتوجه به اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری سبد متنوعی از دارایی‌ها را دارند، افراد می‌توانند با سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها میزان ریسک خود را مدیریت کنند. البته باید توجه داشت که لازمه موفقیت در معامله سهام این شرکت‌ها، داشتن استراتژی معاملاتی مناسب است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

ارزش‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری

برای محاسبه خالص ارزش دارایی‌های (NAV) شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید ارزش روز حقوق صاحبان سهام و همچنین مازاد ارزش پرتفوی بورسی و غیربورسی آن‌ها محاسبه شود.

پرتفوی بورسی

اطلاعات دارایی‌های بورسی در صورت‌های مالی یا گزارش فعالیت ماهانه شرکت، تحت عنوان «صورت وضعیت پرتفوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس» ارائه می‌شوند. ارزش دارایی‌های بورسی با توجه به قیمت روز آن‌ها شفاف است و به‌راحتی می‌توان مازاد ارزش دارایی‌های بورسی را با توجه به بهای تمام شده آن‌ها محاسبه کرد.

پرتفوی غیربورسی

سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی شامل املاک و مستغلات، سپرده بانکی، اوراق درآمد ثابت، ارز، طلا، سکه و همچنین سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌های غیربورسی، پرتفوی غیربورسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهند. اطلاعات این دارایی‌ها در صورت‌های مالی شرکت یا گزارش فعالیت ماهانه آن، تحت عنوان «صورت وضعیت پرتفوی شرکت‌های خارج از بورس» ارائه می‌شوند.

• محاسبه مازاد ارزش دارایی‌های غیربورسی از جمله چالش‌های بزرگ در محاسبه NAV شرکت‌های سرمایه‌گذاری است، زیرا تنها بهای تمام شده این دارایی‌ها در گزارش‌های شرکت‌ها منتشر می‌شود و اطلاعات کمی درباره ارزش بازار روز آن‌ها در دسترس است. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران، ارزش روز این دارایی‌ها را برابر با بهای تمام شده آن در نظر می‌گیرند؛ در این صورت مازاد ارزش این دارایی‌ها صفر در نظر گرفته می‌شود. گاهی بخش قابل توجهی از دارایی‌های یک شرکت سرمایه‌گذاری، غیربورسی هستند و چشم‌پوشی از مازاد ارزش آن‌ها باعث کاهش دقت محاسبه NAV انحراف از میزان واقعی می‌شود.

لیست ارزنده‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری

در ادامه لیستی از ارزنده‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری که توسط تیم تحلیلی انیگما ارزش‌گذاری و نسبت P/NAV هریک محاسبه و در نحوه محاسبه P/NAV اختیار شما قرار داده شده است. در این ارزش‌گذاری حقوق صاحبان سهام متناسب با افزایش سرمایه در جریان، سود تقسیمی و جمع درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها تعدیل شده است.

لیست ارزنده‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری با پایین‌ترین نسبت P/NAV

سایت انیگما تنها مرجع تحلیل بنیادی است که توسط تیم حرفه‌ای از تحلیلگران، پرتفوی غیربورسی تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری را ارزش‌گذاری کرده است.‌ می‌توانید برای دیدن ادامه این لیست اینجا کلیک کنید.

استراتژی معاملاتی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری

برای موفق بودن در بازار سرمایه، هر سرمایه‌گذاری باید استراتژی معاملاتی مناسبی داشته باشد. استراژی معاملاتی خوب باعث می‌شود تا افراد ریسک خود را در بازار سرمایه کاهش دهند.

تجربه نشان داده که در شرکت‌های سرمایه‌گذاری نسبت پی به ان‌ای‌وی می‌تواند حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد باشد. پس هرچه این نسبت برای یک شرکت کمتر باشد، می‌تواند سهم مناسبی برای خرید باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد سهام شرکت‌هایی با P/NAV پایین‌تر از ۴۰ یا ۴۵ درصد برای خرید مناسب باشد و سهام شرکت‌هایی با P/NAV حدود ۶۰ یا بالاتر باشد جزو سهم‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، پیشنهاد نمی‌شود.

بررسی آخرین وضعیت «وصنعت»

شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن که سال مالی منتهی به ٣٠ آذر ماه ٩۵ دارد ، در دوره ٩ ماهه موفق شده مبلغ ٢٩٨ ریال سود محقق کند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ١٠۴ درصدی را نشان می دهد. در وصنعت در شرایطی سود سهام ( سرمایه گذاری ها ) افت ۴١ درصدی را نسبت به دوره .

بررسی آخرین وضعیت «وصنعت»

محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ( وصنعت )

توضیحات / شایعات : شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن که سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 95 دارد ، در دوره 9 ماهه موفق شده مبلغ 298 ریال سود محقق کند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 104 درصدی را نشان می دهد. در وصنعت در شرایطی سود سهام ( سرمایه گذاری ها ) افت 41 درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد که شرکت با شناسایی سود از محل فروش سرمایه گذاری ها ، رقمی بالغ بر 428 میلیارد ریال محقق کرده است. شرکت هایی همچون هلدینگ سیمان فارس و خوزستان ، ایران خودرو ، لیزینگ صنعت و معدن ، نیروکلر و بانک پاسارگاد از مهمترین زیر مجموعه های این شرکت چند رشته ای محسوب می شوند. لذا تغییر قیمت در هر کدامیک از شرکت های نامبرده موجبات تغییر در NAV وصنعت را فراهم می آورد. گفتنی است "وصنعت" در ابتدای دوره مهر ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 4.085 میلیارد ریال و ارزش بازار5.800 میلیارد ریال در سبد سهام خود داشت ، در حالی که تا پایان دوره مذکور ارزش بازار آن با رشد 206 میلیارد ریالی به 6.006 میلیارد ریال افزایش یافت.

نحوه محاسبه NAV شرکت های سرمایه گذاری :

NAV عبارتست از خالص ارزش دارایی های یک شرکت و به عبارت دیگر ارزش کل دارایی های شرکت پس از کسر بدهی. از نظر حسابداری ، کشف NAV هر سهم عبارتست از دارایی های شرکت منهای بدهی های آن یعنی همان حقوق صاحبان سهام .اما در برآوردهای مالی این رقم نمی تواند انعکاس دقیقی از خالص ارزش دارایی های شرکت ارائه دهد که علت آن نیز برخی از محدودیت های ترازنامه می باشد. در ترازنامه ارزش بسیاری از دارایی ها به بهای تمام شده تاریخی گزارش می شوند که در برخی سرفصل ها نظیر سرمایه گذاری ها و دارایی های ثابت بین ارزش روز آن ها و مبلغ دفتری تفاوت وجود دارد .

برای رفع این مشکل بایستی ابتدا سرمایه گذاری های شرکت را ارزش گذاری کنیم پس از این رقم را با بهای تمام شده درج شده در صورت های مالی مقایسه کنیم در صورتی که ارزش بازار بیشتر از بهای تمام شده باشد این مازاد ارزش نسبت به بهای تمام شده باید در محاسبه خالص ارزش دارایی ها در نظر گرفته شود زیر در حقیقت این مازاد ارزش به هنگام ارائه اطلاعات در بخش دارایی ها در ترازنامه پنهان مانده است. بنابراین فرمول محاسبه خالص ارزش دارایی های یک شرکت به صورت زیر به دست می آید :

حقوق صاحبان سهام + مازاد ارزش سرمایه گذاری ها نسبت به بهای تمام شده = خالص ارزش دارایی ها

مسلما انجام محاسبه فوق در زمانی که کلیه سرمایه گذاری ها در سهام بورسی صورت گرفته باشد آسان است اما زمانی که شرکت سرمایه گذاری های فعالیت های خارج از بورس داشته باشد در این حالت معمولا مشکلات بیشتری در خصوص محاسبه NAV بروز می کند که علت آن نیز به فقدان بازار منصفانه برای ارزش گذاری سرمایه گذاری ها باز می گردد که به منظور رفع این نحوه محاسبه P/NAV مشکل می توان ارزش روز پرتفوی خارج از بورس را معادل بهای تمام شده آن ها منظور نمود. اما منطقی آن است که که شرکت های تاثیرگذار بر NAV شرکت را ارزش گذاری کنیم.

در برآورد NAV ، ریز سرمایه گذاری های بورسی و خارج از بورسی شرکت های سرمایه گذاری از آخرین صورت وضعیت پرتفوی منتشره شرکت ها در سامانه ناشران بورسی ( سایت کدال ) استخراج می شود و برای استخراج حقوق صاحبان سهام از آخرین صورت های مالی میاندوره ای منتشر شده شرکت ها استفاده می شود. گاهی ممکن است تاریخ آخرین ترازنامه منتشر شده با آخرین وضعیت پرتفوی یکسان نباشد در این حالت سودهای تقسیم شده مابین این دو تاریخ از سوی شرکت ها باعث کاسته شدن قیمت سهامشان گردیده است در حالیکه به سرفصل سود انباشته در ترازنامه اضافه نگردیده است لذا در محاسبات سودهای تقسیمی محقق شده نیز به محاسبات اضافه می گردد.

نکته قابل توجه سرفصل ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاری هاست با توجه به اینکه این ذخیره در ترازنامه کاهنده دارایی هاست لذا در محاسبات مربوط به NAV به محاسبات افزوده می گردد. و آخرین نکته اینکه پس از محاسبه خالص ارزش داریی های تعدیل شده ( با منظور نمودن سود نقدی و ذخایر کاهش ارزش ) بایستی رقم فوق تقسیم بر تعداد سهام شرکت گردد تا NAV هر سهم محاسبه گردد.

نحوه کاربرد NAV در بورس اوراق بهادار :

جهت ارزیابی واقعی بودن ارزش گذاری سهام شرکت های سرمایه گذاری، از نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی ها P/NAV استفاده می شود. این شاخص از دیدگاه علمی از اعتبار بالاتری در مقایسه با نسبت P/E برخوردار است. زیرا چنین می توان استدلال کرد که NAV تابعی است از متغیر پرتفوی که دستیابی به آن براساس ارزش گذاری بر سهام شرکت ها و صنایع دارای مزیت های نسبی که با ریسک کمتری همراه هستند، صورت می پذیرد. در همین راستا در صورتی که نسبت P/NAV یک واحد باشد، می توان استنتاج کرد که قیمت جاری سهم منطبق با خالص ارزش دارایی های شرکت دارنده در حال داد و ستد است. میانگین این نسبت در بین شرکت های سرمایه گذاری بازار بورس اوراق بهادار کشور 0.75 واحد است.

نحوه شناسایی سهام ارزنده از سهام گران :

در صورتی که قیمت تابلو سهمی در محدوده کمتر از 65 درصدی ( 0.65) P/NAV معامله شود ، این سهم را جزء سهام ارزنده ، در صورتی که بین 65 الی 80 درصدی ( 0.65 – 0.8 ) معامله شود ، آن را جزء سهام به قیمت و در صورتی که بالاتر از 80 درصد ( 0.8 ) معامله شود ، آن را جزء سهام گران قیمت طبقه بندی می کنیم.

NAV یا ارزش خالص دارایی چیست و چگونه محاسبه میشود؟

خالص ارزش دارایی

مفهوم ارزش خالص دارایی (NAV ) :
مفهوم ارزش خالص دارایی برای سرمایه گذاران اهمیّت بسیاری دارد و همه ی افرادی که وارد بازار سرمایه می شوندهدف و انگیزه ای جز افزایش دارایی هایشان ندارند. برای یک سرمایه گذاری مطمئن و موفّق در بازار سهام، می بایست به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی سهام بپردازیم و در صورتی که قیمت روز سهام کمتر از ارزش ذاتی آن سهام بود اقدام به خرید آن سهام کرد.
عمده ی داراییهای صندوق سرمایه گذاری و شرکتهای سرمایه گذاری، سهام و داراییهای مالی آنهاست. ( NAV) به معنای ارزش خالص دارایی است، در حقیقت ( NAV) نشان دهنده ی کل خالص ارزش داراییهای یک شرکت و یا صندوق سرمایه گذاری است؛ این شاخص که معیاری استاندارد شده به حساب می آید و می توان از آن به منظور مقایسه ی عملکرد شرکتها و صندوقهای سرمایه گذاری استفاده کرد.
به زبان ساده تر: ارزش داراییهای خالص، شاخصی در بورس اوراق بهادار است که برای ارزشیابی و برآورد ارزش ذاتی داراییهای شرکتها و صندوقهای سرمایه گذاری استفاده می شود.
( NAV) به طور روزانه تغییر می کند، چون دارایی ها و بدهی های یک شرکت سرمایه گذاری به صورت مدام و هرروز در حال تغییر است.

چگونگی محاسبه ( NAV ):
بدین شکل: ارزش کل دارایی ها منهای کل بدهی های مجموعه برابر است با ارزش خالص دارایی ها

ارزش خالص دارایی = بدهی‌ها – ارزش کل دارایی‌ها

NAVPS

محاسبه (NAVPS ): یا ارزش خالص دارایی ها به ازای هر سهام

روشهای دیگر:
روش اول:

(NAV )= ارزش افزوده دارایی‌های غیرجاری + سرمایه در گردش خالص + ارزش افزوده سرمایه‌گذاری‌ها

صندوقهای سرمایه گذاری یکی از فرصت های مطلوب سرمایه گذاری است، خصوصاٌ برای افرادی که خودشان اطّلاعات کافی یا وقت کافی این کار را ندارند؛ سرمایه گذاران با خرید واحدهای سرمایه گذاری، در داراییهای صندوق سهیم می شوند، بنابراین لازم است ارزش دارایی هایشان را در صندوق بدانند، خصوصاٌ اگر ارزش این دارایی ها مدام در حال تغییر باشد. ارزش خالص هر واحد صندوق در انتهای همانروز بر اساس قیمت پایانی داراییهای آن صندوق محاسبه و از طریق سایت اختصاصی گزارش می شود.

روش دوم:

(NAV )= ارزش روز بدهی‌ها- (مجموع ارزش روز دارایی‌های جاری + ارزش روز سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها + ارزش روز دارایی‌های جاری)

روش سوم:

روشی که در ایران در شرکت‌های سرمایه‌گذاری معمولاً در محاسبه NAV مرسوم است.

(NAV )= ارزش افزوده سرمایه‌گذاری‌ها + بهای تمام‌شده حقوق صاحبان سهام

نحوه محاسبه NAV در صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری چیست و چگونه میتوان در آن سرمایه گذاری کرد؟

آشنایی با ارزش خالص دارایی (NAV) در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهمیت زیادی دارد و می‌تواند یکی از ملاک‌های ارزیابی عملکرد صندوق‌ها در نظر گرفته شود. سرمایه‌گذاران با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های صندوق سهیم می‌شوند، پس لازم است ارزش دارایی‌هایشان در صندوق را بدانند. مخصوصاً اگر ارزش این دارایی‌ها با توجه به شرایط بازار همواره در حال تغییر باشد؛ همان‌طور که می‌دانید بخشی از دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سهام شرکت‌ها اختصاص یافته که با نوسان روزانه سهام، افزایش یا کاهش می‌یابند. علاوه بر این، سود سهام تقسیم‌ شده توسط شرکت‌ها نیز به منابع صندوق اضافه شده و ارزش دارایی‌های آن و به طبع آن، ارزش واحدهای خریداری‌شده را افزایش می‌دهد.

ارزش خالص هر واحد صندوق در انتهای هر روز و بر اساس قیمت پایانی دارایی‌های آن محاسبه و از طریق سایت اختصاصی صندوق گزارش می‌شود.

همان‌طور که اشاره شد اگر بدهی‌های صندوق که شامل بدهی به کارگزاری‌ها بابت خرید سهام و بدهی به ارکان صندوق می‌شود را از دارایی‌های صندوق کم کنیم، ارزش خالص کل دارایی‌های صندوق به دست می‌آید. حال اگر حاصل را بر تعداد کل واحدهای صندوق (واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران) تقسیم کنیم، ارزش خالص هر واحد یا NAV هر واحد صندوق به دست می‌آید. بدین ترتیب NAV صندوق، ارزش سهام هر سهم صندوق را نشان می‌دهد که باعث می‌شود معاملات در صندوق سهام آسان‌تر شود و هم‌چنین معیاری مهم در جهت تصمیم‌گیری مناسب در انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری محسوب ‌شود.

NAV

NAV صدور چیست؟
به مبلغی که سرمایه گذاران برای خرید واحدهای جدید صندوق پرداخت می کنند،NAV صدور گفته می شود و این مبلغ کمی بیشتر از ارزش خالص هر واحد است و این تفاوت به خاطر هزینه ای است که مدیر صندوق بابت کارمزد پرداخت می کند.

NAV ابطال چیست؟
اگر سرمایه گذار بخواهد سرمایه اش را نقد کند، قیمت واحدها به صورت NAV ابطال محاسبه می شود.
در این مورد قیمت هر واحد با فرض کسر هزینه های مربوطه تعیین می شود و مبنای خالص پرداخت به شخص قرار می گیرد، یعنی هزینه ی کارمزد و معاملات فروش در نظر گرفته شده و از ارزش خالص هر واحد کسر می گردد؛ بنابراین NAV ابطال معمولاٌ کمتر یا مساوی NAV هر واحد است؛ بدین ترتیب قیمت صدور و ابطال واحدها بر اساس NAV تعیین شده و همسو با تغییرات آنها نوسان می کند.

نتیجه گیری:

۱-ارزش خالص دارایی های هر روز در یک صندوق سرمایه گذاری، در پایان روز معاملاتی بعد از آن محاسبه می شود.
۲-NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه گذاری با توجّه به ارزش خالص و دارایی های آن صندوق در روز کاری پس از اعلام در خواست است.
۳-NAV نحوه محاسبه P/NAV صدور و ابطال یک واحد سرمایه گذاری از یک صندوق معیّن در یک روز مشخص با هم برابر نیستند.

شرکتهای سرمایه گذاری و مشکلات محاسبه NAV دراین شرکتها:
با دقّت در ساختار فعّالیتهای شرکتهای سرمایه گذاری در ایران وهمچنین نحوه ی محاسبه NAV متوجّه می شویم که نمی توان مقدار مطمئن وروشنی را برای هر سهم به دست آوریم.
۱-با توجّه به ماهیّت بعضی از شرکتهای سرمایه گذاری در ایران که (سرمایه بسته یا ثابت ) هستندو سرمایه های آنها به دلایل مختلف بلوکه شده، الزامی به محاسبه و ارائه خالص ارزش دارایی های روزانه ندارند.
۲-اکثر شرکتهای سرمایه گذاری در ایران، سهام شرکتهای غیر بورسی را هم نگهداری می کنند بنابراین نمی توان ارزش سهام آنها را به طور دقیق محاسبه نمود.
۳-بعضی از شرکتهای سرمایه گذاری هلدینگ هستند یعنی سهام کنترلی دو یا چند مجموعه را به عهده دارند، بنابراین محاسبه ی ارزش دقیق سهام آنها پیچیده است.
۴-معمولاٌ شرکتهای سرمایه گذاری به جز داراییهای موجود خود، نحوه محاسبه P/NAV در پرتفوی سرمایه گذاری های خود، دارایی های دیگری مثل زمین و ساختمان نیز دارند که می تواند تاٌثیر بیشتری از اصل سرمایه گذاریها در ارزش شرکت داشته باشند و این مورد درNAV دیده نمی شوند.
۵-اکثر شرکتهای سرمایه گذاری درآمدهای غیر عملیاتی دارند مانند درآمد ارائه ی برخی خدمات پیمانکاری، نظارت بر بعضی طرحها، که مجموعه ی این کارها منجر به ایجاد سود می شود، ولی درNAV لحاظ نمی شود.

نتیجه: در برآوردهای مالی، NAV نمی تواند انعکاس دقیقی از خالص ارزش داراییهای شرکت ارائه دهد.

راهکارهای محاسبه NAV با توجّه به تنوع شرکتهای سرمایه گذاری:
الف) گاهی برای رفع مشکلات توضیح داده شده می بایست سرمایه گذاریهای شرکت را ارزشیابی کنیم؛ وپس از آن، این رقم را با بهای تمام شده و درج شده در صورتهای مالی شرکت مقایسه کنیم؛ در صورتیکه ارزش بازار بیشتر از بهای تمام شده باشد، این مازاد ارزش نسبت به بهای تمام شده، باید در محاسبه ی خالص ارزش دارایی ها در نظر گرفته شود بنابراین فرمول محاسبه خالص ارزش دارایی ها ی یک شرکت بدین صورت است:
NAV = مازاد ارزش سرمایه گذاریها نسبت به بهای تمام شده + حقوق صاحبان سهام
ب ) این نوع محاسبه در زمانی که شرکت سرمایه گذاری، فعّالیتهای خارج از بورس نیز داشته باشد با مشکلاتی در محاسبه NAV مواجه می شود؛ که علّت اصلی آن به فقدان بازار منصفانه برای ارزشگذاری سرمایه گذاریها بازمی گردد؛ که به منظور رفع این مشکل می توان ارزش روز پرتفوی خارج از بورس را معادل بهای تمام شده ی آنها منظور نمود.
ج ) گاهی اوقات برای ارزیابی منصفانه ی قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری، از نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی ها (P/NAV ) استفاده می شود.

سخن پایانی:
۱-در این مقاله با روشهای محاسبه NAV در دو حوزه آشنا شدیم:
الف ) حوزه ی صندوقهای سرمایه گذاری
ب ) حوزه ی شرکتهای سرمایه گذاری
۲-آموختیم روشهای محاسبه ی NAV در دو حوزه ی ذکر شده متفاوت است؛ بدین صورت که در صندوقهای سرمایه گذاری از اهمیّت بالایی برخوردار بوده و دقیق وشفّاف است و ملاک مقایسه ی صندوقهای سرمایه گذاری، جهت انتخاب یک صندوق قرار می گیرد؛ اما در شرکتهای سرمایه گذاری، به دلیل اینکه ساختار متفاوتی دارند NAV نمی تواند انعکاس دقیقی از خالص ارزش دارایی های شرکت ارائه دهد و به طور نسبی است.
۳-صندوقهای سرمایه گذاری یکی از فرصتهای مطلوب سرمایه گذاری هستند، خصوصاٌ برای افرادی که زمان کافی یا اطّلاعات کامل در این زمینه را ندارند.
۴-ارزش خالص هر واحد صندوق در انتهای همانروز و بر اساس قیمت پایانی دارایی های آن صندوق محاسبه واز طریق سایت اختصاصی گزارش نحوه محاسبه P/NAV می شود.

نحوه محاسبه P/NAV

علیرضا محرابی
کارشناس رسمی و مدرس دانشگاه
تحلیلگر و مدرس بازار های مالی
آموزش های رایگان

About
Platform

📌 نماد هایی که با تخفیف عرضه می‌شوند

🔻 شرکت های سرمایه گذاری داراییشون همون سرمایه گذاریشون توی شرکت های مختلفه و این سرمایه گذاریشون روی عملکرد و قیمتشون هم بر همین اساس مشخص میشه.

🔸 یه نسبتی در بازار وجود داره به اسم P/NAV که برای شرکتای سرمایه گذاری تعریف میشه که میخوایم درباره اون صحبت کنیم:

برای محاسبه این نسبت میان ارزش پرتفوی بورسی و غیربورسی شرکت رو به روز میکنن، بعد ارزش بازار شرکت رو به این ارزش پرتفوهای شرکت تقسیم میکنن. به زبون ساده، این نسبت نحوه محاسبه P/NAV نشون میده یک سهم چه میزان از قیمتی که داره معامله میشه دارایی داره. کلا P/NAV سه حالت داره:

1️⃣ بزرگتر از 1 باشه: این یعنی قیمت سهم الکی بالاست و بیشتر از دارایی هاش قیمت گذاری شد.
2️⃣ مساوی 1 باشه: این یعنی قیمت سهم هم اندازه ارزششه.
3️⃣ کوچکتر از 1 باشه: این یعنی قیمت سهم خیلی پایینه و کمتر از دارایی هاش قیمت گذاری شد. این بهترین حالت این نسبته.

✳️ حواست باشه، تو بازار ایران کم پیش میاد که نسبت P/NAV یک سهم خیلی بالاتر از 1 بره.

🔸 پس فهمیدیم هرچی این عدد کوچیکتر باشه خرید اون شرکت سرمایه گذاری ارزنده تره.

🔻 بعضی از شرکت های سرمایه گذاری روی صنعت خاصی سرمایه گذاری میکنن و عمده پرتفوشون مثلا پتروشیمیه مثل #فارس و #وغدیر، بعضی دیگه از این شرکت ها پرتفوشونو متفاوت میچینن مثل شرکت های گروه چندرشته‌ای یا بعضی از سرمایه گذاریا

❗️ حالا اگه یکی بخاد مثلا روی صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری کنه، اگه یه شرکت سرمایه گذاری پیداکنه که P/NAV اون 50 درصد باشه، میتونه سهام اون شرکتو بخره. این مثل این میمونه که همون سهام پرتفوی اون شرکتو با 50 درصد تخفیف خریده باشن. یعنی فرضا اگر P/NAV #پارسان 50% باشه، با خرید سهامش انگار شما رفتی #شپدیس، #زاگرس، #شیراز و. رو با 50% تخفیف خرید کردی!

🔸 اینجا بعضی از شرکت هایی که P/NAV پایینی دارن برات میذارم ولی لازمه که بری پرتفوشونو ببینی و با تحلیل خودت بخری:

⬅️ #آریان 33%
⬅️ #وتوشه 39%
⬅️ #وپویا 50%
⬅️ #سمگا 55%
⬅️ #ومدیر 57%
⬅️ #وایرا 61%
⬅️ #وبهمن 67%
⬅️ #وسبحان 67%

🔥 شرکت های سرمایه گذاری استانی که پرتفوشون همون سهام عدالته هم P/NAV های خوبی دارن و بعضیاشون که زیر 50 درصدن برای خرید خوبن اما زمانی که تحلیل این باشه که بازار اصلاحش تمام شده، چون توی پرتفوشون از همه صنعت ها دارن.

📌 نماد هایی که با تخفیف عرضه می‌شوند

🔻 شرکت های سرمایه گذاری داراییشون همون سرمایه گذاریشون توی شرکت های مختلفه و این سرمایه گذاریشون روی عملکرد و قیمتشون هم بر همین اساس مشخص میشه.

🔸 یه نسبتی در بازار وجود داره به اسم P/NAV که برای شرکتای سرمایه گذاری تعریف میشه که میخوایم درباره اون صحبت کنیم:

برای محاسبه این نسبت میان ارزش پرتفوی بورسی و غیربورسی شرکت رو به روز میکنن، بعد ارزش بازار شرکت رو به این ارزش پرتفوهای شرکت تقسیم میکنن. به زبون ساده، این نسبت نشون میده یک سهم چه میزان از قیمتی که داره معامله میشه دارایی داره. کلا P/NAV سه حالت داره:

1️⃣ بزرگتر از 1 باشه: این یعنی قیمت سهم الکی بالاست و بیشتر از دارایی هاش قیمت گذاری شد.
2️⃣ مساوی 1 باشه: این یعنی قیمت سهم هم اندازه ارزششه.
3️⃣ کوچکتر از 1 باشه: این یعنی قیمت سهم خیلی پایینه و کمتر از دارایی هاش قیمت گذاری شد. این بهترین حالت این نسبته.

✳️ حواست باشه، تو بازار ایران کم پیش میاد که نسبت P/NAV یک سهم خیلی نحوه محاسبه P/NAV نحوه محاسبه P/NAV بالاتر از 1 بره.

🔸 پس فهمیدیم هرچی این عدد کوچیکتر باشه خرید اون شرکت سرمایه گذاری ارزنده تره.

🔻 بعضی از شرکت های سرمایه گذاری روی صنعت خاصی سرمایه گذاری میکنن و عمده پرتفوشون مثلا پتروشیمیه مثل #فارس و #وغدیر، بعضی دیگه از این شرکت ها پرتفوشونو متفاوت میچینن مثل شرکت های گروه چندرشته‌ای یا بعضی از سرمایه گذاریا

❗️ حالا اگه یکی بخاد مثلا روی صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری کنه، اگه یه شرکت سرمایه گذاری پیداکنه که P/NAV اون 50 درصد باشه، میتونه سهام اون شرکتو بخره. این مثل این میمونه که همون سهام پرتفوی اون شرکتو با 50 درصد تخفیف خریده باشن. یعنی فرضا اگر P/NAV #پارسان 50% باشه، با خرید سهامش انگار شما رفتی #شپدیس، #زاگرس، #شیراز و. رو با 50% تخفیف خرید کردی!

🔸 اینجا بعضی از شرکت هایی که P/NAV پایینی دارن برات میذارم ولی لازمه که بری پرتفوشونو ببینی و با تحلیل خودت بخری:

⬅️ #وپترو 36%
⬅️ #پترول 37%
⬅️ #وسکرد 37%
⬅️ #وسکرشا 40%
⬅️ #وساغربی 40%
⬅️ #وساشرقی 40%
⬅️ #وتوشه 40%
⬅️ #زکوثر 46%
⬅️ #وبانک 50%

🔥 شرکت های سرمایه گذاری استانی که پرتفوشون همون سهام عدالته هم P/NAV های خوبی دارن و بعضیاشون که زیر 50 درصدن برای خرید خوبن اما زمانی که تحلیل این باشه که بازار اصلاحش تمام شده، چون توی پرتفوشون از همه صنعت ها دارن.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.