تفاوت بورس ایران با جهان


تفاوت بورس ایران با جهان

دنیای اقتصاد: «شارژ شهری» به عنوان یک منبع مالی کاملا سالم و پایدار در عمده شهرداری های جهان، نه تنها جلوی زیان مالی و کسری بودجه اداره شهرها را می گیرد که بخش قابل توجهی از سرمایه لازم برای توسعه خدمات شهری را نیز پوشش می دهد. با این حال، این منبع مالی در شهرداری تهران که تحت عنوان «عوارض نوسازی» تعریف شده، به خاطر سه عیب اساسی در فرمول، باعث باخت بودجه پایتخت شده است.

با وجود اعمال برخی اصلاحات در فرمول «شارژ شهری»، همچنان شهرداری تهران به دلیل وجود سه اشکال در این فرمول، زیان می بیند. عوارض نوسازی یا شارژ شهری اگرچه سالم ترین منبع درآمد شهرداری تهران است، اما میزان وصولی آن در هر سال به طور معمول معادل یک چهارم مجموع رقم فیش های صادر شده است. در حال حاضر شهروندان تهرانی معادل حدود 01/ 0درصد از قیمت روز آپارتمان مسکونی ملکی خود را باید به عنوان عوارض سالانه پرداخت کنند و در این بین تفاوت معناداری بین شمال و جنوب شهر نیست. با این وصف دست شهرداری همچنان از منابعی که می تواند اختلاف شدید دسترسی به خدمات در شمال و جنوب شهر را بر هم بزند، کوتاه است؛ چراکه ضریب پیش بینی شده برای شارژ شهری لوکس نشین ها تفاوتی با مالکان آپارتمان های واقع در جنوب شهر ندارد و به این ترتیب درآمد لازم برای علاج دوقطبی پایتخت توسط شهرداری تهران وصول نمی شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد» یکی از سالم ترین منابع درآمدی شهرداری ها در دنیا «شارژ شهری» است که در ایران از آن به عنوان «عوارض نوسازی» یاد می شود. عوارض نوسازی یکی از عوارض سه گانه ای است که در کنار عوارض پسماند و کسب و پیشه برای مالکان املاک واقع در محدوده شهرها (متناسب با نوع کاربری آنها) پیش بینی می شود و مالکان موظف هستند به صورت سالانه این عوارض را پرداخت کنند. با این حال به طور معمول تنها زمانی که شهروندان ناگزیر به اخذ مفاصاحساب از شهرداری تهران برای نقل و انتقال ملکی باشند، برای پرداخت این عوارض اقدام می کنند. اما جدا از اینکه میزان وصول عوارض نوسازی به دلیل نبود ضمانت های اجرایی لازم به طور معمول بسیار پایین و حدود یک چهارم رقم مجموع کل فیش های صادرشده در هر سال است، وجود چهار اشکال در فرمول این عوارض طی سال های گذشته سبب شده بود کارآیی لازم از این منبع درآمد سالم و پایدار شهری سلب شود.

بررسی «دنیای اقتصاد» از آخرین فیش های عوارض نوسازی صادرشده توسط شهرداری تهران برای آپارتمان های مسکونی واقع در مناطق لوکس، متوسط و ارزان قیمت بازار مسکن شهر تهران و مقایسه آنها با یکدیگر و با قیمت روز این املاک نشان می دهد یکی از اشکالات چهارگانه عوارض نوسازی در تهران برطرف شده است؛ اما همچنان سه اشکال دیگر به فرمول این عوارض وارد بوده و اصلاح آن از این بابت که مقدمه کاهش واقعی فاصله شمال و جنوب تهران خواهد، هم ضرورت و هم فوریت دارد.

اشکال اول عوارض نوسازی یا به اصطلاح شارژ شهری در تهران نرخ غیرموثر آن است که عملا این نوع عوارض را بی خاصیت کرده است. در دنیا نرخ متعارف این نوع عوارض که معمولا در قالب شارژ شهری یا مالیات سالانه ملکی توسط دولت های محلی و بعضا ملی وصول می شود، بین 3/ 0 تا 5/ 1درصد ارزش روز ملک است. خاصیت این ضرایب در وهله اول ایجاد اختلاف موثر بین عوارض پرداختی توسط مالکان املاک گران قیمت و ارزان قیمت شهر است. در واقع ضریب مذکور برای هر پهنه از املاک شهر، متفاوت وضع می شود و به این ترتیب هر مالکی به تناسب میزان دسترسی به سرانه ها و خدمات شهری که روی قیمت ملک او اثر مستقیم دارد، عوارض متفاوتی می پردازد. خاصیت دیگر این ضرایب نیز ناظر بر نقشی است که به عنوان «سپر» در برابر ملاکی ایفا می کند؛ کمااینکه اگر هر شهروند - مالک در پایتخت ناگزیر باشد درصدی از قیمت روز ملک خود را به عنوان شارژ شهری سالانه به شهرداری پرداخت کند، تقاضا برای خریدهای سرمایه ای و غیرمصرفی در بازار ملک کاهش خواهد یافت و از شکل گیری جریان احتکار و تبدیل پایتخت به یخچال بزرگ ملکی پیشگیری می شود.

اما در حال حاضر هر شهروند-مالک در شهر تهران باید به طور میانگین معادل 01/ 0درصد از قیمت روز آپارتمان خود را در قالب عوارض نوسازی به صورت سالانه پرداخت کند که ضریب فوق العاده ناچیزی است و نه تنها تاثیری بر پیشگیری از تقاضای ملاکی ندارد، بلکه تقریبا در تمام شهر این ضریب یکسان است و اختلاف معناداری بین شمال و جنوب شهر از این بابت وجود ندارد. به عنوان مثال فیش عوارض نوسازی صادرشده برای یک واحد آپارتمان 120مترمربعی 11سال ساخت واقع در منطقه یک تهران حدود یک میلیون و 200هزار تومان است که با توجه به ارزش بین 10 تا 12میلیاردی این واحد مسکونی، مقدار عوارض نوسازی آن معادل 01/ 0درصد از ارزش واقعی این واحد است. در جنوب شهر نیز دقیقا همین نسبت برقرار است؛ کمااینکه برای یک واحد آپارتمان 65مترمربعی میان سال واقع در منطقه17 که به تازگی حدود یک میلیارد و 300میلیون تومان معامله شده، عوارض حدود 200هزار تومانی منظور شده که این رقم نیز معادل 01/ 0درصد قیمت ملک مذکور است. به این ترتیب فرمول عوارض نوسازی به نحوی تعریف شده است که هیچ اختلاف ضریب معناداری بین مناطق برخوردار و غیربرخوردار بر اساس میزان دسترسی به خدمات و سرانه های شهری وجود ندارد. در واقع عیب اول عوارض نوسازی در حال حاضر ناظر بر فرمول (نرخ) ثابت در همه مناطق بالا و پایین شهر تهران است؛ درحالی که خدمات شهرداری به بالای شهرنشین ها حداقل 2برابر مناطق کم برخوردار واقع در پایین شهر است.

اشکال دوم ناظر بر فاصله بسیار زیاد این عوارض با نرخ موثر است. آن طور که پیش تر نیز اشاره شد، بر اساس تجربه جهانی حداقل نرخ موثر این عوارض 3/ 0درصد ارزش روز املاک است. بنابراین در حال حاضر میزان شارژ شهری در پایتخت معادل «یک سی ام حداقل نرخ جهانی» است.

اشکال سوم روال کنونی محاسبه عوارض نوسازی یا شارژ شهری نیز از مقایسه آن با شارژ متداولی که ساکنان آپارتمان های مسکونی برای تامین هزینه های نگهداشت ساختمان می پردازند، آشکار می شود. در مناطق یک و سه و نواحی لوکس منطقه2 پایتخت میزان شارژ پرداختی سالانه آپارتمان های مسکونی حداقل سه تا چهار میلیون تومان است و درباره ابنیه لوکس این مبلغ به سالانه 15 تا 20میلیون تومان نیز می رسد. بنابراین در بهترین حالت شارژ شهری معادل یک سوم شارژی است که ساکنان آپارتمان های واقع در مناطق گران قیمت بازار مسکن پایتخت می پردازند و این سند روشنی از نرخ غیرموثر این عوارض در حال حاضر است. با این وجود بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می دهد در کنار سه نقطه ضعف مذکور، یکی از اشکالاتی که نحوه محاسبه عوارض نوسازی تا پیش از سال1400 به آن مبتلا بود، برطرف شده است. در واقع تا اواخر دهه90 فاصله معناداری بین فاصله رقم عوارض نوسازی در مناطق مختلف با سطح قیمت مسکن در هر منطقه وجود نداشت؛ اما با اصلاح «قیمت منطقه ای املاک» توسط متولی امور مالیاتی، این نسبت امسال به طور موثر اصلاح شده است. با این اصلاح اکنون فاصله میان عوارض پرداختی مالکان ارزان ترین و گران ترین خانه های شهر به حدود پنج برابر می رسد؛ کمااینکه میانگین قیمت آپارتمان های مسکونی واقع در ارزان ترین و گران ترین مناطق تهران نیز تقریبا چنین فاصله ای دارد. در واقع اختلاف عوارض نوسازی در مناطق شمال و جنوب شهر متناسب با اختلاف واقعی قیمت روز املاک در این مناطق است و به این ترتیب نسبت شارژ شهری با ارزش روز املاک به لحاظ اختلافی که باید میان مناطق مختلف وجود داشته باشد، اصلاح شده است. این در حالی است که تا یکی دو سال گذشته اختلاف عوارض نوسازی در مناطق مختلف شهرداری تهران متناسب با اختلاف واقعی قیمت روز آپارتمان های مسکونی این مناطق نبود.

به گزارش «دنیای اقتصاد» عیوب سه گانه عوارض نوسازی پایتخت سبب شده است سهم آن از بودجه پایتخت بسیار ناچیز و در صورت تحقق کامل ردیف پیش بینی شده در بودجه1401، در بهترین حالت معادل 3درصد از کل بودجه باشد. این در حالی است که در دهه60 و پیش از شیفت تمام عیار شهرداری تهران به سمت کسب درآمد از تراکم فروشی، این سهم حدود 30درصد از کل بودجه سالانه اداره تفاوت بورس ایران با جهان تهران بود. مبتنی بر تجربه جهانی نیز بین 30 تا 40درصد از هزینه های نگهداشت شهر باید از محل شارژ شهری پرداختی از سوی شهروند-مالک ها تامین شود. اما چرا رقم این عوارض در تهران تا این اندازه غیرموثر و ناچیز است؛ به نحوی که حتی اگر وصولی آن صفر باشد، در وضعیت درآمدی شهرداری تقریبا بی تاثیر است؟ این موضوع از یکسو ناشی از اشکال در فرمول عوارض مذکور و ضرایبی است که در این فرمول پیش بینی شده است و از سوی دیگر به بی راهه ای که شهرداری معمولا برای وصول آن می پیماید بازمی گردد؛ بی راهه ای که گفته می شود از امسال اصلاح خواهد شد. علی خشنود، سرپرست اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران با بیان اینکه در سال گذشته هشت هزار میلیارد تومان فیش عوارض نوسازی صادر شد، به «دنیای اقتصاد» گفت: البته بخشی از این رقم مربوط به معوقات است؛ اما اگر همه مردم همکاری می کردند، یک منبع درآمدی سالم و پایدار و البته با رقمی نسبتا قابل توجه برای اداره شهر در اختیار مدیریت شهری قرار می گرفت. خشنود در حالی از صدور هشت هزار میلیارد تومان فیش در سال گذشته خبر داده که در ردیف های بودجه فقط حدود 1600 میلیارد تفاوت بورس ایران با جهان تومان درآمد از این محل برای سال جاری پیش بینی شده است. او در این رابطه توضیح داد: عدد مصوب بودجه بر اساس وصولی سال های گذشته تعیین می شود؛ به نحوی که مقداری افزایش برای میزان تحقق سال گذشته پیش بینی می شود؛ ضمن اینکه به طور سنتی معمولا حدود 25درصد از فیش های صادرشده در هر سال توسط شهروندان پرداخت و به عنوان درآمد وصولی دسته بندی می شود.

بنابراین با فرمول فعلی که عوارض نوسازی بر اساس آن محاسبه می شود، میزان فیش های صادرشده قدری بیشتر از ردیف های درج شده در بودجه است؛ اما این اختلاف در حدی نیست که بتوان فرمول را متناسب با ضرایب رایج در سایر شهرها اصلاح شده تلقی کرد.

سرپرست اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران درباره فرمول عوارض نوسازی توضیح می دهد: هر سال فرمول این عوارض مبتنی بر آنچه دولت تعیین می کند، با قدری تفاوت در ضرایب تعیین و ابلاغ می شود. شهرداری تهران نیز فقط این فرمول ها را بارگذاری و فیش های مربوطه را صادر می کند. بنابراین محاسبه فیش های عوارض نوسازی در اختیار شهرداری نیست. وی افزود: ممکن است امسال مقدار فیش های صادرشده مثل پارسال حدود 8هزار میلیارد تومان یا قدری کمتر باشد؛ چراکه ضریب اصلی این فرمول از 27 به 16 کاهش پیدا کرده است. به گفته وی، هرقدر اختلاف قیمت منطقه ای املاک که توسط متولی امور مالیاتی در کشور تعیین می شود واقعی تر باشد، اختلاف مقدار عوارض نوسازی نیز معنادارتر خواهد شد؛ کمااینکه ضرایب مربوط به فرمول عوارض نوسازی در قیمت منطقه ای املاک ضرب خواهد شد تا رقم نهایی این عوارض برای هر واحد ملکی محاسبه شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد» اگرچه شهرداری تهران صرفا مجری صدور فیش های عوارض نوسازی مطابق با فرمولی است که توسط نهادهای دولتی ابلاغ می شود، بوده و این ارقام را وصول می کند، اما انتظار می رود به عنوان متولی اداره شهر این واقعیت را که سهم عوارض مذکور از کل بودجه شهر نسبت به سه دهه گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است، از طریق رایزنی با دستگاه های دولتی مرتبط پیگیری کند و خواستار اصلاح فرمول مذکور شود.

واقعیت های اداره شهر را هیچ یک از نهادهای دولتی و شبه دولتی به اندازه شهرداری تهران درک نمی کند و این مدیران شهری هستند که بهتر از هر کسی می دانند تا چه اندازه فاصله میان شمال و جنوب شهر افزایش پیدا کرده و برای جبران این فاصله، به کسب درآمد سالم و پایدار نیاز است. در حال حاضر مناطق شمالی شهر از بسیاری از خدمات و سرانه های شهری اشباع است؛ اما این سرانه ها در مناطق کم برخوردار بسیار محدود است. مادامی که هر مالک به تناسب دسترسی به خدمات، در قالب شارژ شهری هزینه به مدیریت شهری پرداخت نکند، منابع لازم برای کاهش فقر در جنوب شهر تامین نمی شود و به این ترتیب همچنان باید نظاره گر شدت پیدا کردن فقر سرانه ها در جنوب شهر باشیم. شهر با نیازهای بی پایان اما منابع محدود روبه رو است و در این شرایط شهرداری می تواند با پیگیری اصلاح فرمول عوارض نوسازی تا رسیدن به نقطه مطلوب یعنی موثر شدن نرخ مربوطه و نیز تعیین نرخ بالاتر برای مناطق برخوردارتر و نرخ به مراتب پایین تر برای املاک مناطق غیربرخوردار و جنوبی شهر، منبع مالی لازم برای اجرای پروژه های رفع کمبود سرانه های خدماتی برای جبران فاصله زیاد شمال و جنوب شهر را فراهم کند. مادامی که این فرمول اصلاح نشود، بهره برداران از بیشترین خدمات شهری در مناطق لوکس تهران به واسطه این خدمات اضافه، از افزایش ارزش ملک در این محله ها منتفع می شوند.

اما چه کسانی زیان دیده این فرمول معیوب هستند؟ در درجه اول شهر و بودجه شهرداری که با کسری منابع روبه رو است و وهله دوم ساکنان مناطق ضعیف شهر تهران و تقاضای مصرفی خانه هستند که از اضافه پرش قیمت ملک در شمال شهر با توجه به سرایت آن به جنوب شهر متضرر خواهند شد. آنها ناگزیر خواهند بود بدون اینکه بهبودی در دسترسی به خدمات حس کنند، هزینه بیشتری بابت خرید خانه در مصرفی ترین محله های شهر بپردازند و این وضعیت ناشی از روند تورمی است تفاوت بورس ایران با جهان که معمولا از مناطق اشباع از خدمات آغاز می شود. با این وصف اصلاح فرمول شارژ شهری می تواند نقش مهمی در تنظیم بازار مسکن نیز ایفا کند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» افزون بر نقص فرمول محاسبه عوارض مذکور، بی راهه ای که شهرداری برای وصول درآمد حاصل از این عوارض طی می کرده نیز محل اشکال است. خشنود در این رابطه به مساله کلی نبود ابزارهای قانونی کافی برای وصول عوارض نوسازی اشاره کرد و گفت: اکنون پیگیر افزایش این ابزارها نظیر نهادهایی همچون سازمان امور مالیاتی هستیم و تنها در این صورت است که می توان امیدوار بود این درآمد سالانه و با نرخ نزدیک 100درصد محقق شود. در غیر این صورت هرقدر هم بر میزان این عوارض افزوده شود، کارآیی نخواهد داشت. به گفته وی، در حال حاضر جز در زمان نقل و انتقال ملک، این عوارض وصول نمی شود و تعداد اندکی از شهروندان هستند که بدون اقدام برای نقل و انتقال، راسا برای تسویه بدهی خود به شهرداری بابت این عوارض اقدام می کنند. وی صدور دیرهنگام فیش های عوارض نوسازی را عاملی برای کاهش میزان تحقق این درآمد در هر سال عنوان و اظهار کرد: هر سال بدون هیچ دلیل خاصی فیش های عوارض نوسازی بهمن ماه صادر می شد که با توجه به هزینه های ویژه پایان سال شهروندان، میزان وصولی بیش از 20 تا 25 درصد مقدار فیش های صادرشده نبود. اما در سال جاری پیش بینی شده تا آبان ماه این فیش ها صادر شود و این زمان را در سال1402 به خرداد ماه خواهیم رساند. وی افزود: با این وصف و نیز پیش بینی امکان ورود به سامانه «تهران من» برای پرداخت با استفاده تفاوت بورس ایران با جهان از بارکد، پیش بینی می شود امسال میزان وصولی فیش های عوارض نوسازی به 50درصد مجموع ارزش فیش های صادرشده برسد. من هم قبول دارم میزان درآمد حاصل از این محل در سال گذشته اندک بود؛ اما امسال اهتمام معاونت مالی، افزایش وصولی از این محل است.

خشنود معتقد است تا زمانی که ابزارهای قانونی کافی برای وصول عوارض نوسازی در اختیار شهرداری تهران قرار نگیرد، شهرداری می تواند با اقداماتی از این قبیل نظر اصلاح زمان صدور فیش میزان درآمد محقق شده از این محل را بهبود ببخشد.سرپرست اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران با تاکید بر اینکه درآمدهای حاصل از حوزه شهرسازی قطعا در حوزه درآمد پایدار قابل دسته بندی نیست و باید به تدریج به سمتی حرکت کنیم که سهم درآمدهای پایدار افزایش پیدا کند، گفت: عوارض نوسازی یکی از سالم ترین منابع پایدار درآمدی است؛ اما در کنار آن انواع دیگری از درآمدهای پایدار مانند سهم شهرداری ها از محل عوارض گمرکی، عوارض شماره گذاری خودرو، مبالغ وصولی توسط دفاتر ثبت سناد و نیز جرایم راهنمایی و رانندگی نیز در سال جاری پیگیری شده است. وی یادآور شد: در شهرداری تهران طی 10سال گذشته نه بابت سهم از دفاتر ثبت اسناد (یک درصد) و نه بابت جرایم راهنمایی و رانندگی وصولی نداشته است. سهم تجمیع شده شهرداری تهران از محل جرایم طی سال های اخیر به هشت هزار و 300میلیارد تومان رسیده است. مقرر شد با پیگیری معاون اول رئیس جمهوری امسال این رقم با بدهی شهرداری به تامین اجتماعی تهاتر شود. وی افزود: با این وصف از 15هزار و 700میلیارد تومان درآمدی که معاونت مالی و اقتصاد شهری در سال جاری باید وصول کند، حدود 11هزار میلیارد تومان در 6ماه نخست امسال محقق شده که بیش از مقدار مورد انتظار در برش 6ماهه است.

بورس چیست؟ با انواع بورس آشنا شوید

بورس

بورس، کلمه ای که این روز های از اکثریت مردم شنیده می شود. اگر شما هم علاقه مند به بورس و سرمایه گذاری در آن هستید، ابتدا لازم است بدانید بورس چیست و انواع آن را بشناسید. برای آشنایی بیشتر شما با تعریف بورس، این مطلب مفید را تهیه کرده ایم و به شما پیشنهاد می کنیم تا انتهای مقاله وکیل پرس را مطالعه کنید.

ارائه مشاوره حقوقی دعاوی بورس از جمله خدماتی است که توسط گروه وکلای وکیل پرس ارائه می شود. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان می توانید از مشاوره حقوقی وکیل بورس ما بهره مند شوبد. تنها کافی است با ما تماس بگیرید یا فرم مشاوره حقوقی را تکمیل و ارسال نمایید.

بورس چیست؟

به مکانی که در آن خرید و فروش صورت می‌گیرد، بازار می‌گویند. بازار هم می‌تواند بازار حضوری باشد و هم خرید و فروش به صورت اینترنتی انجام شود. در بازار حضوری فرد به صورت فیزیکی در محل خرید و فروش حاضر می‌شود و دارایی‌‌های خود یا دیگران اعم از زمین، خانه، ماشین و اموال دیگر را معامله کند.

در بازار اینترنتی همانطور که از نامش پیداست فرد به صورت غیر حضوری و از طریق اینترنت دارایی‌های مالی اسنادی خود اعم از اوراق مشارکت و سهام را خرید و فروش می‌کند. اگر مردم را از لحاظ اقتصادی به دو دسته تقسیم کنیم،

دسته اول شامل افرادی هستند که سرمایه و پس انداز خود را حفظ می‌کنند و هیچگاه وارد فعالیت‌های اقتصادی نمی‌شوند‌‌. دسته دوم نیز افرادی هستند که روش‌های فعالیت اقتصادی را می‌دانند اما برای انجام این فعالیت‌ها به سرمایه نیاز دارند. نظر مردم برای سرمایه‌گذاری با هم فرق دارد.

بعضی از آن‌ها دارای اهداف بلند مدت و برخی دیگر اهداف کوتاه مدت دارند. به بازاری که تمام اهداف و فعالیت‌های اقتصادی مردم را در مسیر سرمایه‌گذاری پوشش می‌دهد، بازار بورس و سرمایه می‌گویند.‌ حتما تا به حال از رسانه‌های مختلف درباره بورس و اصطلاحات مربوط به آن اخبار گوناگونی به گوشتان خورده است. برای آشنایی بیشتر با تعریف بورس، بازار بورس، تاریخچه بورس، انواع بورس و دلیل افزایش سرمایه گذاری در بورس، این مقاله را تا پایان مطالعه کنید.

تعریف بورس چیست؟

به بازاری که مردم در آن دارایی‌های خود را خرید و فروش می‌کنند، بورس گفته می‌شود. در بازار بورس شرکت‌های سهامی عام، سهام خود را زیر نظر سازمان بورس عرضه می‌کنند و مردم با خرید این سهام می‌توانند در سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها سهیم و در کسب و کار آن شریک شوند.

افراد معمولی این امکان را دارند که سهمی بخرند که ارزش آن به اندازه پول آن‌ها باشد. ارزان‌ترین سهم شرکت‌های بورس ایران 500 هزار تومان می‌باشد‌.‌ برای آشنایی بیشتر با مفهوم بازار بورس آن را با یک مثال توضیح می‌دهیم. تصور کنید شما صاحب یک فروشگاه مواد غذایی هستید و قصد با تفاوت بورس ایران با جهان خرید جنس بیشتر و افزایش فروش سود خود را بالا برده و فروشگاه را گسترش دهید.

اما برای عملی کردن این فکر پول کافی ندارید. یکی از روش‌های پیاده سازی این ایده پیدا کردن شریک است‌. اگر ارزش فروشگاه صد میلیون تومان باشد. شریک نیز باید صد میلیون پول بیاورد و صاحب 50 درصد سهام فروشگاه شود.‌ با پول شریک اجناس فروشگاه را افزایش می‌دهید و از تفاوت بورس ایران با جهان این به بعد هر چقدر سود کنید، نیمی از آن متعلق به شریک شما خواهد بود. بورس هم دقیقا مانند همین مثال است. وقتی از یک شرکت بورس خریداری می‌کنید، در واقع در سود آن شرکت سهیم هستید.

با تاریخچه بورس آشنا شوید

طبق تحقیقات کارشناسان اقتصادی تاریخچه بورس در کل جهان به قرن سیزدهم میلادی بر می‌گردد.‌ در آن سال‌ها بازرگان‌ها و تاجران بلژیکی در میدان تربورس terberuze جلوی منزل واندر بورس یکی از اشراف زادگان آن دوران جمع می‌شدند و دارایی‌های خود را خرید و فروش می‌کردند.

البته در آن سال‌ها نظم و قاعده خاصی برای این کار وجود نداشت و هر فردی کالاهای مختلف را معامله می‌کرد. به مرور زمان تجمعات مردم در این میدان سامان گرفت و فقط دلال‌ها، صراف‌ها تجار اجازه معامله داشتند. سپس بورس‌ها قانونمند شدند و شرکت‌های سهامی به وجود آمد.

با پیدایش این شرکت‌ها میزان ضررهای مالی احتمالی تجار تا حدود زیادی کاهش می‌یافت. کشور‌های روسیه و هلند جزء اولین کشورهای موفق در تشکیل بازار بورس بودند. ایران نیز در سال 1315 کارشناسان بلژیکی و هلندی را برای فراهم آوردن مقدمات اولیه بورس به کشور دعوت کرد.

پس از چند سال وقفه بالاخره در سال 1345 قانون تشکیل بازار بورس ایران تصویب شد شد و بورس اوراق بهادار تهران به صورت قانونی تشکیل گردید. سرانجام در 15 بهمن سال 1346 بورس اوراق بهادار فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمود‌.

انواع بورس را می شناسید؟

تا اینجا توضیح دادیم که بورس چیست و انواع آن را نام می بریم. در این قسمت با بورس کالا، بورس ارز و بورس اوراق بهادار آشنا خواهید شد.

بورس کالا

در بازار بورس کالا، همواره کالاهای مشخصی به صورت فیزیکی به فروش می‌رسد. این بازار به صورت مداوم همیشه فعال است و کالاهایی مانند مواد اولیه صنایع، فلزات، زعفران، مواد خام، نفت، محصولات کشاورزی مانند گندم و غیره در آن معامله می‌شوند. هر بورس کالا به نام کالایی است که مورد معامله قرار می‌گیرد. به عنوان مثال می‌توان از بورس گندم یا بورس نفت یاد کرد. قیمت گذاری کالاهای موجود در بورس کالا توسط کارشناسان انجام می‌‌گیرد و این کالاها به صورت نسیه، نقد یا به صورت اوراق سلف به فروش می‌رسند.

بورس ارز

از نام بازار بورس ارز می‌توان فهمید که در این بازار پول‌ کشورهای دیگر مانند دلار، یورو وغیره خرید و فروش می‌شوند. بورس ارز در داخل ایران فعالیتی ندارد اما این نوع بورس در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته رشد چشمگیری داشته است.

بورس اوراق بهادار

دارایی‌های مالی مانند اوراق مشارکت، قراردادهای خرید و فروش، سهام و غیره در بازار بورس اوراق بهادار معامله می‌شود.‌ در واقع سهام شرکت‌های متفاوت در بورس اوراق بهادار عرضه می‌گردد. سرمایه گذار با خرید سهام این شرکت‌ها در کسب و کار و همچنین سود و زیان آن‌ها شریک می‌شوند. این نوع بورس به همه افراد این امکان را می‌دهد که در فعالیت‌های اقتصادی خرد و کلان سرمایه گذاری نمایند.

دلیل افزایش سرمایه‌ گذاری در بورس

امروزه سرمایه گذاری در بورس طرفداران زیادی پیدا کرده است.‌ به اعتقاد اکثر کارشناسان اقتصاد و بورس، سرمایه گذاری در این بازار به دلیل ریسک و نوسان کمتر، نتایج بهتری نسبت به سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز یا طلا دارد. بازار بورس نهادی ساختار یافته و یکی از ارکان مهم بازار سرمایه به شمار می‌رود.

جمع آوری سرمایه، شفافیت بازار، ایجاد رقابت، انتقال ریسک، کشف قیمت از کاربردها و مزایای دیگر بورس هستند که تمایل افراد را برای سرمایه گذاری در این بازار افزایش داده‌اند‌. داشتن دانش کافی و انجام تجزیه تحلیل‌های مناسب و اصولی تاثیر بسیار زیادی در کسب درآمد و موفقیت در بازار بورس دارد.‌ بازار بورس تحت حمایت قانون است و امن‌ترین مکان برای نگهداری سرمایه در برابر تورم می‌باشد.

سرمایه گذاری در بورس و خرید بورس اوراق بهادار از کاهش ارزش اقتصادی و از راکد ماندن پول جلوگیری می‌کند. یکی دیگر از مزایای مهم بورس امکان نقد شدن سریع سرمایه می‌باشد. در این مقاله شما را با مفهوم بازار بورس آشنا کردیم و در ادامه درباره تاریخچه شکل گیری بورس در جهان و ایران صحبت کردیم.

سپس درباره انواع بورس که شامل بورس کالا، بورس ارز و بورس اوراق بهادار است، توضیح دادیم و در نهایت به دلایل افزایش سرمایه گذاری در بورس و پرطرفدار شدن آن در بین مردم پرداختیم. امیدواریم با خواندن این مطلب اطلاعات کافی را کسب کرده باشید.

تفاوت اقتصاد ایران و ترکیه

تفاوت اقتصاد ایران و ترکیه

تفاوت اقتصاد ایران و ترکیه برای افرادی که می‌خواهند اقامت ترکیه را دریافت کنند اهمیت دارد. بیشتر افرادی که از ایران به سمت کشورهای همسایه مانند ترکیه مهاجرت می‌کنند، به دنبال این هستند که بتوانند یک زندگی رویایی را در جهانی متمدن تجربه کنند؛ بنابراین مهاجرات ترکیه نیز مانند دیگر مهاجرانی که از شهر و دیارشان بریده و مکانی جدید را در نقطه‌ای دیگر از جهان برای زندگی انتخاب می‌کنند بسیار درباره وضعیت اقتصادی این کشور تحقیق می‌کنند.

ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیاییاش، وضعیت اقتصادی مطلوبی نسبت به دیگر همسایه خود دارد. این کشور ما بین دو قاره آسیا و اروپا واقع شده، به همین دلیل افرادی که شهروندی ترکیه را دارند هم می‌توانند با کشورهای واقع در قاره آسیا به تجارت و داد و ستد بپردازند و هم این که وارد بازارهای تجاری اروپا شده و درآمد ارزی کسب کنند.

اگر درباره تفاوت اقتصاد ایران و ترکیه چیزی نمی‌دانید یا اطلاعاتی که در این زمینه دارید بسیار اندک است و نمی‌توانید بر پایه این اطلاعات اندک به ترکیه مهاجرت کنید و زندگی در این کشور را تجربه نمایید، با ما همراه شده و وضعیت اقتصادی این دو کشور و تفاوت‌هایی که دارند را بیشتر بشناسید. این اطلاعات به شما کمک می‌کند آینده تجارت و کسب و کارتان را پس از مهاجرت پیش بینی کنید و با دید بازتری سرمایه‌گذاری در ترکیه را انجام دهید.

خرید ملک در ترکیه، سرمایه‌گذاری در ترکیه، اخذ اقامت ترکیه

تفاوت اقتصاد ایران و ترکیه و اقتصادی که بر پایه نفت بنا شده است

اولین قدم در بررسی تفاوت اقتصاد ایران و ترکیه، منبع درآمد دو کشور است. در اینجا نفت را به عنوان منبع درآمد ایران مورد بررسی قرار داده شده و مشکلاتی که این منبع زیرزمینی با ارزش به عنوان محوریت درآمد کشور دارد ارائه شده است.

نفت یا طلای سیاه در تمام بازارهای جهانی ارزش و اهمیت بالایی دارد و هر کشوری که این فرآورده را داشته باشد، قطعاً دولت آن کشور نگرانی از این بابت که خرج و مخارج کشور را چگونه باید تامین کند نخواهد داشت. ایرانی یکی از کشورهای خاورمیانه است که تجارتش و درآمدش بر پایه نفت و فرآورده‌های نفتی بنا شده است.
در ایران صادرات، واردات، تولیدات داخلی و همه چیز به دلیل این که اقتصاد کشور بر پایه نفت بنا شده است رنگ باخته‌اند.

این طلای سیاه، علاوه بر ایران در کشورهای دیگر خاورمیانه نیز وجود دارد و تنها صادر کننده نفت کشور ما نیست. به همین دلیل هر تصمیمی که کشورهایی که اقتصاد بر اساس نفت دارند لحاظ کنند در قیمت نفت ایران نیز تاثیرگذار خواهد بود و همین امر سبب می‌شود که اقتصاد ایران فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کند.

خرید ملک در ترکیه، سرمایه‌گذاری در ترکیه، اخذ اقامت ترکیه

در ترکیه صنعت و تولیدات داخلی حرف اول را میزند

در این مرحله از بررسی تفاوت اقتصاد ایران و ترکیه، وضعیت اقتصادی کشور ترکیه و چگونگی تامین هزینه‌های این کشور و درآمد آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. ترکیه کشوری با تجارت آزاد است و عمده هزینه‌های این کشور از طریق تولیدات ناخالص داخلی تامین می‌شود. در ترکیه بهترین که مبلمان و درب‌های چوبی تا گل‌های رنگارنگ را می‌توانید مشاهده کنید که گردانندگان اصلی این کشور به لحاظ مالی به حساب می‌آیند.

دولت کشور ترکیه این پیش بینی را دارد که تا سال 2020 تولید ناخالص داخلی این کشور به 2 تریلیون دلار برساند. در حالی که طبق پیش بینی‌های انجام شده در ایران، تا سال 2020 تولید ناخالص ملی به 700 میلیارد دلار می‌رسد.
این پیش بینی نشان می‌دهد که ایران به چه اندازه از دولت ترکیه در این زمینه عقب‌تر است و همین امر سبب می‌شود که در بررسی تفاوت اقتصاد ایران و ترکیه، اقتصاددانان پیش بینی کنند که ترکیه به لحاظ تجاری و تفاوت بورس ایران با جهان سرمایه باز هم قدرتمندتر شده و در رده‌های بهترین کشورهای جهان قرار خواهد گرفت.

در بررسی تفاوت اقتصاد ایران و ترکیه باید بدانید که بیش از ۲۵۰۰۰ شرکت در ترکیه وجود دارند که در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

با توجه به این که ترکیه دارای بندرها و سواحل آزاد متعدد است، یکی از مهم‌ترین دلایلی که افراد مختلف را وادار می‌کند به تجارت و سرمایه گذاری در ترکیه فکر کنند، تجارت در این مناطق با کشورهای فعال اروپایی است.
بزرگ‌ترین صنعت این کشور صنعت نساجی به حساب می‌آید و پس از آن پالایش نفت، صنایع فولاد و ذوب آهن صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، خودروسازی و ماشین سازی از مواردی هستند که بیشترین سهم را در صنعت این کشور و تامین درآمد ترکیه دارند.

به واسطه این که تولیدات ناخالص ملی به کشورهای مختلف اروپایی صادر می‌شوند و فروش خوبی در بازارهای جهانی دارند، افراد زیادی سرمایه گذاری در ترکیه را برای اخذ اقامت این کشور انتخاب می‌کنند. با تاسیس یک شرکت تجاری در ترکیه می‌توانید شعبه‌های مختلفی از آن را در دیگر کشورهای جهان بنا کنید و در زمینه تجارت جهانی بدرخشید.

برای تاسیس شرکت و سرمایه گذاری در ترکیه ، مشاورین شرکت فانوس بهترین راهنما برای شما خواهند بود. با مشورت مشاورین این شرکت می‌توانید در زمینه‌های موفق تجاری سرمایه گذاری کنید و در کمترین زمان ممکن سرمایه‌ای که داشته‌اید را چندین برابر نمایید.

خرید ملک در ترکیه، سرمایه‌گذاری در ترکیه، اخذ اقامت ترکیه

تفاوت اقتصاد ایران و ترکیه و ساخت و ساز در ترکیه

در بررسی تفاوت اقتصاد ایران و ترکیه، ساخت و ساز نیز نقش مهمی دارد. به واسطه مهاجران این کشور که روز به روز تعدادشان در حال افزایش است، ساخت و ساز در ترکیه بسیار پر رونق تر از ایران است. هر فردی که وارد ترکیه می‌شود می‌خواهد خانه‌ای برای زندگی داشته باشد. به همین دلیل هر چقدر هم خانه در ترکیه وجود داشته باشد باز هم نیاز به مسکن در شهرهای مختلف این کشور و مخصوصاً شهرهای مهم ترکیه مانند استانبول، آنکارا و. وجود دارد.


با وجود این ساخت و سازها در ترکیه، طراحان داخلی، معمارها و کلیه افرادی که در ساختمان‌سازی درگیر هستند با دانش روز دنیا هم قدم شده‌اند و خانه‌هایی که در ترکیه ساخته می‌شوند روز به روز باکیفیت‌تر و زیباتر می‌شود. با وجود این پیشرفت چشمگیر اکنون ترکیه یکی از کشورهای مطرح جهان در زمینه معماری، عمران و ساختمان‌سازی به حساب می‌آید و با کشورهای مطرح جهان مانند آمریکا رقابت می‌کند.

خرید ملک در ترکیه توسط مهاجران روز به روز مبلغ زیادی را وارد این کشور می‌کند. این مبلغ سبب ‌به حرکت افتادن چرخ‌های اقتصادی این کشور شده و در زمینه رونق گرفتن ترکیه و تبدیل شدن آن به یکی از کشورهای قدرتمند منطقه بی‌تاثیر نبوده است.

برای خرید ملک نوساز، ملک قدیمی و چند ساله یا ملک کلنگی و. در ترکیه به شما پیشنهاد می‌کنیم از مشاورین شرکت فانوس کمک بگیرید. با راهنمایی مشاورین این مرکز می‌توانید بهترین خانه را متناسب با بودجه‌ای که دارید خریداری کرده و سپس نسبت به اخذ اقامت ترکیه اقدام نمایید.

خرید ملک در ترکیه، سرمایه‌گذاری در ترکیه، اخذ اقامت ترکیه

تفاوت اقتصاد ایران و ترکیه و صنعت توریسم

در گذشته توریست‌ها را افرادی می‌دانستند که علاقه زیادی به سفر دارند و هیچ چیز نمی‌توان مانع از سفرهای متعدد آن‌ها شود. توریست‌ها و جهانگردان که در زمان‌های قدیمی به کشورهای مختلف جهان سفر می‌کردند تنها نقش یک راوی از آداب و فرهنگ و رسوم آن سرزمین را داشتند. در حالی که این روزها به لطف پیشرفت تکنولوژی و گسترده‌تر شدن جهان ارتباطات، توریست‌ها مبلغان یک کشور برای جذب گردشگران بیشتر از سر تا سر جهان به حساب می‌آیند.

هر توریست با حضورش در یک کشور مبلغ زیادی پول را وارد چرخه اقتصادی آن منطقه می‌کند. به همین دلیل این روزها گردشگری تنها تماشای جهان قلمداد نمی‌شود و به صنعتی تحت عنوان صنعت توریسم تبدیل شده است.
همه کشورهایی که تفاوت بورس ایران با جهان به این صنعت توجه داشته‌اند، توانسته‌اند از لحاظ اقتصادی به پیشرفت‌های قابل توجهی دست پیدا کنند. در تفاوت اقتصاد ایران و ترکیه این موضوع بیشتر از دیگر گزینه‌ها جلب توجه می‌کند.

ایران با وجود این که جاذبه‌ای طبیعی و تاریخی فراوانی دارد، اما در جذب توریست بسیار ضعیف عمل کرده است. در ایران صنعتی به نام توریسم هنوز هم جا نیفتاده است و برخی مواقع می‌توان چند توریست را دید که بر حسب اتفاق گذرشان به این سمت افتاده و وارد ایران شده‌اند و جاذبه‌های آن را تماشا کرده‌اند.

برخلاف ایران، دولت ترکیه در جذب توریست بسیار خوب عمل کرده است. سواحل زیبا و جذاب ترکیه و آثار تاریخی منحصر به فردی که در این منطقه وجود دارند، هر توریست را وادار می‌کنند که بارها و بارها به سمت این منطقه حرکت کرده و زیبایی‌های زمین را در کشوری هیجان انگیز نظاره‌گر باشند.

امکاناتی که در سواحل ترکیه برای تفریح در نظر گرفته شده، هتل‌هایی که در این مناطق برای سکونت توریست‌ها بنا شده و رستوران‌های مختلفی که در شهرهای ساحلی و دیگر شهرهای ترکیه وجود دارند، نقش پررنگی را در توسعه اقتصادی ترکیه ایفا می‌کنند.

توریست‌هایی که وارد کشور ترکیه می‌شوند در نوع پوششی که انتخاب کرده‌اند آزادی عمل دارند و هیچ محدودیتی در این باره برای گردشگران لحاظ نشده است. این یک موضوع مهم تفاوت بین ایران و ترکیه در زمینه جذب توریست است که در تفاوت اقتصاد ایران و ترکیه نیز موثر میباشد.

اگر می‌خواهید در ترکیه هتلی احداث کرده یا رستورانی را راه اندازی کنید و از طریق توریست‌هایی که وارد این کشور می‌شوند نسبت به درآمدزایی در ترکیه اقدام نمایید، به شما پیشنهاد می‌کنیم از مشورت مشاورین شرکت فانوس بهره‌مند شوید و آگاهانه در این مسیر قدم بردارید. تا بتوانید در بهترین موقعیت جغرافیایی از این کشور سرمایه گذاری کرده و درآمدتان را روز به روز بیشتر نمایید.

خرید ملک در ترکیه، سرمایه‌گذاری در ترکیه، اخذ اقامت ترکیه

تفاوت اقتصاد ایران و ترکیه در زمینه کشاورزی

یکی دیگر از مواردی که در تفاوت اقتصاد ایران و ترکیه تاثیرگذار می‌باشد، وضعیت کشاورزی در این دو کشور است. ایران به واسطه آب و هوای چهار فصل و زمین‌های حاصلخیزی که دارد، یکی از بهترین مناطق آسیا برای کشاورزی به حساب می‌آید.

ترکیه نیز کشوری است که آب و هوای متعادل دارد و طبیعت آن در خور توجه است. به همین دلیل کشاورزی در ترکیه نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته و بخش مهمی از اقتصاد این کشور بر پایه صادرات فرآورده‌های کشاورزی بنا شده است.

در تفاوت اقتصاد ایران و ترکیه، هنگامی که به کشاورزی این دو منطقه نگاهی بیندازید، متوجه خواهید شد که برخلاف ایران که سال‌های خشکی و بی‌آبی را پشت سر می‌گذارد، بارش باران و برف در ترکیه مانند زمان‌های گذشته در حد مطلوبی قرار دارد. به همین دلیل محصولات کشاورزی تولید شده در این کشور نسبت به گذشته بیشتر شده‌اند.
در سال‌های اخیر، ترکیه در زمینه کشاورزی توانسته به خودکفایی برسد و صادرات محصولاتش را بیشتر و بیشتر کند. کشور ترکیه در زمینه تولید میوه‌هایی مانند فندق، زردآلو انار، گیلاس، انجیر توانسته رتبه نخست جهان را از آن خود کند. از دیگر محصولاتی که در این کشور تولید شده و به مناطق مختلف جهان صادر می‌شوند می‌توان به هندوانه، خیار، نخود، پیاز و زیتون، پنبه و جو، بادام و. اشاره کرد.

سال‌های بی‌آبی و خشک شدن زمین‌ها و در پی آن نبود ادوات کشاورزی مناسب و بهره‌مندی از دانش و تکنولوژی‌های روز دنیا در زمینه کشاورزی در ایران، تفاوت اقتصاد ایران و ترکیه در زمینه کشاورزی را پررنگ‌تر و قابل توجه تر از همیشه ساخته است.

خرید ملک در ترکیه، سرمایه‌گذاری در ترکیه، اخذ اقامت ترکیه
تفاوت اقتصاد ایران و ترکیه به واسطه لحاظ تحریم‌ها علیه دو کشور

تفاوت اقتصاد ایران و ترکیه، تنها به وضعیت کشاورزی و صنعتی هر دو کشور خلاصه نمی‌شود. عامل خارجی که این روزها بر روی اقتصاد این دو کشور سایه افکنده است، تحریم‌هایی است که دولت ایالات متحده علیه این دو کشور وضع کرده است.

ایران به عنوان کشوری که عمده درآمدش را از طریق منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز تامین می‌کند، ضررهای زیادی به واسطه وضع این تحریم‌ها دیده است و هنوز هم قیمت اجناس موجود در بازار روز به روز در حال نوسان هستند و ثباتی در بازارهای داخلی ایران دیده نمی‌شود. نبود ارز کافی و فشار از تفاوت بورس ایران با جهان بیرون، ایران را که در هیچ زمینه‌ای هنوز به خودکفایی نرسیده است به شدت دچار مشکل کرده است.

این در حالی است که ترکیه به واسطه اوراسیایی بودنش و وصل شدنش به قاره اروپا و بنا نهادن اقتصادی بر پایه تولیدات ناخالص داخلی، هر روز اقتصادی موفق‌تر از گذشته دارد و پیشرفت آن به هیچ عنوان به دلیل حضورش در منطقه و تحریم‌های وضع شده دستخوش تغییر نشده است.

در این مقاله عمده مواردی که در تفاوت اقتصاد ایران و ترکیه تاثیرگذار هستند معرفی شدند. این موارد برای افرادی که می‌خواهند امنیت و آرامش را در کشوری که هم از لحاظ آب و هوایی و هم از لحاظ اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار دارد تجربه کنند بسیار حائز اهمیت هستند. با بررسی دقیق موارد بیان شده می‌توانید متوجه این موضوع شوید که چرا روز به روز تعداد مهاجرین ترکیه افزایش پیدا می‌کند.

اگر می‌خواهید وارد ترکیه شده و زندگی در محیطی پیشرفته و امن را تجربه کنید، با مشاورین شرکت فانوس که در این زمینه تخصص دارند در ارتباط باشید.

آخرین وضعیت لیگ برتر بسکتبال/ ملایمت فدراسیون با باشگاه‌ها

آخرین وضعیت لیگ برتر بسکتبال/ ملایمت فدراسیون با باشگاه‌ها

نصرت‌الله جعفریان رئیس سازمان لیگ بسکتبال ایران، درباره آخرین وضعیت لیگ برتر ایران شفاف سازی کرد.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام برنامه قبلی، رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال مردان ایران از روز پنج شنبه ۷ مهر ۱۴۰۱، با برگزاری ۶ دیدار آغاز خواهد شد و به نظر می‌رسد که بحث احتمال تغییر زمان شروع لیگ صحت ندارد.

با وجود اینکه در روزهای گذشته برخی شائبه‌ها مبنی بر تاخیر در زمان شروع لیگ وجود داشت، نصرت الله جعفریان رئیس سازمان لیگ بسکتبال ایران گفت: ما همه برنامه‌ریزی‌ها را انجام داده‌ایم و مسابقات طبق برنامه برگزار می‌شود. داورها و ناظرین هر بازی را هم تعیین کرده‌ایم و مشکلی وجود ندارد.

او در پاسخ به این سوال که شنیده می‌شد برخی تیم‌ها (از جمله صنایع هرمزگان) قصد کناره گیری از لیگ برتر را دارند، توضیح داد: هیچ تیمی به صورت مکتوب و یا حتی تلفنی چنین موضوعی را به ما اعلام نکرده و با این اوصاف طبق قانون تیمی انصراف نداده است.

جعفریان پیش از این اعلام کرده بود که همه تیم‌های سوپر لیگ برای شرکت در مسابقات، باید مواردی مانند تسویه بدهی‌های قبلی با فدراسیون و بازیکنان را رعایت کنند، در غیر این صورت امکان ورود به لیگ را نخواهند داشت؛ موضوعی که به نظر می‌رسد باز هم کاملا رعایت نشده تا تعداد تیم‌ها در لیگ کاهش پیدا نکند.

او درباره این موضوع اظهار کرد: تا حدودی پرداخت کره‌اند و از این جهت با تیم‌ها مشکلی نداریم!

طبق اعلام قبلی فدراسیون بسکتبال ایران، رقابت‌های فصل جدید لیگ برتر با حضور ۱۲ تیم و به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد.

تا این لحظه تیم‌های شرکت کننده در لیگ برتر بسکتبال به شرح زیر هستند:

تفاوت فاحش تیم کی‌روش با ۴ سال پیش

تفاوت فاحش تیم کی‌روش با ۴ سال پیش

تیم ملی در بازی با اروگوئه موقعیت‌های خوبی را روی دروازه حریف ایجاد کرد و در نهایت با استفاده از یکی از موقعیت‌ها به گل رسید.

این بازی خیلی از سوی تیم تحت هدایت کارلوس کی‌روش عجیب نبود. حتی در جام جهانی دیده بودیم که تیم ملی برابر آرژانتین هم موقعیت ایجاد کرد یا اگر در جام جهانی قبلی مهدی طارمی موقعیتی را که در ثانیه‌های پایانی بازی با پرتغال به دست آورد، تبدیل به گل می کرد تیم ملی ۶ امتیازی می شد و به دور بعدی مسابقات برای اواین بار در تاریخ فوتبال ایران صعود می‌کرد. جنس موقعیت‌های ایجاد شده از سوی تیم ملی در بازی با اروگوئه با بازی‌های قبلی تفاوت داشت.

این حملات روی بازی ترکیبی به دست آمد نه دفاع و انتقال سریع. در زمان‌هایی از بازی دیدیم که تیم ملی تاکتیک پرسینگ را به منطقه یک سوم تهاجمی برد که این‌ها نشان می دهد کارلوس کی روش در تیم ملی یک گام جلوتر رفته است و دیگر نمی خواهد تاکتیک دفاع و ضد حمله را به نمایش بگذارد. نه اینکه تیم ملی در بازی با اروگوئه دفاع نکرد بلکه دفاع را جلوتر برد و از همه مهم‌تر سعی می کرد که با گردش توپ در خطوط مختلف زمین زمان مالیکت را افزایش دهد که این هم نوعی دفاع کردن است. زمانی که شما توپ را در اختیار دارید حریف قادر به حمله نیست و این نوعی حفاظت از دروازه خودی است.

تفاوت فاحش تیم کی‌روش با ۴ سال پیش

همان‌طور که تیم ملی، اروگوئه را شکست داد با این سبک از بازی می تواند با جسارت و شهامت برابر دیگر تیم ها ظاهر شود و به نتایج درخور تحسینی دست پیدا کند. تیم ملی با این سبک از بازی حتی اگر ببازد هم تحسین خواهد شد چراکه این نوع از بازی شجاعانه است و منجر به خلق موقعیت های خطرناک روی دروازه حریف با بازی ترکیبی می شود.

یورگن کلیزمن زمانی که سرمربی تیم ملی آمریکا شد به نکته جالبی اشاره کرد؛ او در اولین جلسه تمرین خطاب به بازیکنان تیمش گفت: دفاع کردن بس است. وقت آن است که شما در اختیار داشتن توپ و بالا بردن مالکیت را هم آزمایش کنید.

الان هم درست زمانی است که کارلوس کی‌روش و تیم ملی باید تاکتیک دفاع و ضدحمله را رها کنند. دستاورد فوتبال دفاعی را در دو جام جهانی قبلی دیدیم. نهایت یک مساوی برابر پرتغال اما اگر تیم ملی با فوتبال رو به جلو شبیه نمایشی که مقابل اروگوئه داشت به دور بعدی جام جهانی صعود کند دست به کاری بزرگ، فراموش نشدنی و تاریخی می‌زند و این بهتر از ده‌ها تساوی برابر تیم های بزرگ و اسمی است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.