بازار هدف نا محدود


سوالات متن درس دوم اقتصاد دهم انسانی ویرایش 1400

در این نوشته با سوالات متن درس دوم اقتصاد دهم همراه شما دهمی های انسانی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین جزوه پرسش و پاسخ درس دوم اقتصاد پایه دهم رشته انسانی را در ادامه نوشته می توانید مشاهده کنید.

سوالات متن درس دوم اقتصاد دهم

1 – انواع روش های شروع کسب وکار ازنظر سازمان تولید را بنویسید:

3 :کسب وکار شرکت

4 :کسب وکار تعاونی

5 :کسب وکار غیرانتفاعی وخیریه

2 – اکثرکسب وکارها درایران با چه عناوینی مشغول به فعالیت هستند؟

اکثر کسب و کارها در ایران به عنوان کسب وکاری شخصی، شرکتی سهامی یا تعاونی مشغول به فعالیت اند.

3 – امروزه اغلب کسب وکار ها درایران به چه شکلی هستند؟

4 – کسب وکارهای شخصی دارای چه ویژگی هایی هستند؟

1:متعلق به یک شخص است.

2:بیشتر آنها کوچک مقیاس اند.

3:به صورت خویش فرما هستند.(یعنی یک نفرمالک وکارفرما است)

4 :طیف وسیعی از مشاغل را دربرمی گیرد.( تعمیرکاران خودرو و لوازم خانگی، بنگاه های معاملات ملکی، خرده فروشان، کشاورزان، صنعتگران خرد و هنرمندان، نمونه هایی از کسب و کارهای شخصی هستند؛ حتی در زمینه های تخصصی مانند پزشکی، دندان پزشکی، وکالت و حسابداری اغلب کسب وکارها شخصی اند.)

5 – درچه صورتی شما یک کارفرماهستید؟ وچه وظایفی برعهده دارید؟

اگر کسی را برای کارتان به کار گرفتید، شما کارفرمای او هستید و بایدحقوق او را طبق قانون کار پرداخت کنید و او را بیمه کنید.

6 – کسب وکارهای شخصی دارای چه مزایایی هستند ؟

1 :راه اندازی آسان و هزینه های نسبتا اندک

2 :آزادی عمل و سهولت در تصمیم گیری( تصمیم گیری در مورد بازاریابی، تغییر شرایط بازار و)…

3 :مالکیت کامل سود

4 :منافع مالیاتی( فقط یک بار مالیات بر درآمد می دهید)

7 – کسب وکارهای شخصی دارای چه معایبی هستند؟

1 :بار سنگین مسئولیت(همه چیز به شما برمی گردد، حتی در ناخوشی و سفر)

2 :مشکل تأمین مالی( پس انداز شخصی و قرض از دوستان وخانواده

3 :مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی

8 – شراکت چیست؟

شراکت، کسب وکاری متعلق به دو نفر یا بیشتر است که شریک نامیده می شوند؛ هرکدام هم متناسب باسهمشان در سود کسب وکار سهیم اند .کسب وکارشخصی شما، مشابه بیشتر کسب وکارهای شراکتی کوچک، مانند برخیا ز مغاز هها، رستورا نها و پیمانکاران است.

9 -کسب وکارهای شراکتی چه شباهت وتفاوتی با کسب وکارهای شخصی دارند؟

شباهت:کسب وکارهای شراکتی همانند کسب و کارهای شخصی بسیار آسان راه اندازی می شوند؛گام های اولیه راه اندازی آنها کاملا مشابه کسب وکار شخصی است، از جمله ثبت اسم، اخذپروانه ها و مجوزها و . …تفاوت: آن هم نگارش قرارداد شراکت بین افراد است.

10-در قراردادهای شراکت بین افراد،چه مواردی مطرح می شود؟

مواردی از جمله محدودۀ اختیارات و وظایف افراد، نحوۀتقسیم سود یا زیان، حل اختلافات بین آنها، تصمیم گیری در مورد انحلال و …مطرح می شود. اگرچه برای وجود این قرارداد، الزامی قانونی وجود ندارد؛

ولی از جهت روشن شدن حقوق وتکالیف شرکا، به داشتن آن توصیه می شود؛ ضمن اینکه در صورت ثبت رسمی قرارداد، عملبه محتوای آن الزام قانونی پیدا می کند.

11 – کسب وکارهای شراکتی دارای چه مزایایی هستند؟

راه اندازی نسبتا آسان،دسترسی به منابع و سرمایه های مالی بزرگ تر،تقسیم بار مسئولیت و هم افزایی توانایی ها،

12 – کسب وکارهای شراکتی دارای چه معایبی هستند؟

افزایش برخی هزینه ها جهت تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی با وکیل ،مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی،آزادی عمل محدود تر افراد و تصمیم گیری سخت تر به دلیل لزوم توافق شرکا

13 -نوع کسب وکار شرکت را توضیح دهید:

پیچیده ترین نوع کسب وکار شرکت است . شرکت کسب وکاری است که خودش هویت قانونی دارد؛ یعنی قانون با یک شرکت، مشابه با یک فرد و یا انسان رفتار می کندو یک شرکت شخصیت حقوقی دارد. برای مثال، یک شرکت می تواند دارایی داشته باشد، با دیگرشرکت ها یا بازار هدف نا محدود افراد وارد قرارداد شود و حتی علیه آنها شکایت کند و مورد شکایت قرار بگیرد.

دارایی هر شرکت به تعداد معینی سهم تقسیم می شود و هر کس با خرید سهام شرکت به سهام دار آن تبدیل می شود که به اندازه سهمش مالکیت نسبی آن را دارد و در منافع و مسئولیت ها به همان اندازه سهیم است.

14 -منظور از سهام چیست؟

سهام یک سند مالکیت است و نشان می دهد که دارندۀ آن، بخشی از مالکیت شرکت را در اختیار دارد و درسود و زیان آن، شریک است؛ مثال اگر دارایی شرکتی به 100000سهم تقسیم شده باشد، سرمایه گذاری که 10000سهم آن را خریداری می کند، مالک 10 درصد شرکت است.

15 -یک شرکت فرضی دارای یک میلیون سهم به ارزش 811 میلیارد تومان است، طبق جدول زیر درصد مالکیت و میزان ارزش هریک از سهام داران رامشخص کنید.

سوالات متن درس دوم اقتصاد دهم

سوالات متن درس دوم اقتصاد دهم

1 6 -شرکت سهامی عام چگونه شرکتی است؟

یکی از انواع شرکتهای سهامی است که قسمتی از سرمایهی آن از طریق فروش سهام به غیر مؤسسان یعنی مردم تأمین شود.سهام شرکت سهامی عام در بورس اوراق بهادار داد و ستد میشود . تعداد شرکا در شرکت سهامی عام زیادتر از سایر انواع شرکت های سهامی است؛

این امر میتواند منجر به جمع شدن سرمایه های کوچک و ایجاد یک سرمایه بزرگ بشود که انجام فعالیت های اقتصادی سنگین را میسر میسازد. در این نوع شرکت ها نقل و انتقال سهام آسان است و محدود به رضایت دیگر سهامداران نیست .

17 -اساسنامه شرکت چیست؟

مجموعه قوانینی که بیان می کندکه شرکت برای چه کسب وکاری تشکیل شده است؛سهام آن چه میزان است و چگونه تقسیم و فروخته می شود؛ چگونه شرکت سرمایه اولیۀ خود را تأمین می کند و چگونه سود و زیان تقسیم می شود؛ سهام داران چه حقوق و مسئولیت هایی در شرکت دارند؛ شرکت چگونه منحل می شود و. …

18 -شرکت سهامی خاص چگونه شرکتی است؟

نوعی شرکت سهامی است که سهام آن قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار نیست . هنگام تشکیل چنین شرکتی باید تمام سرمایه آن در موقع تأسیس توسط مؤسسان تأمین شده باشد . مدیر شرکت سهامی خاص نمیتواند خارج از سرمایه گذاران شرکت باشد .

19 -شرکت با مسئولیت محدود چگونه شرکتی است؟

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهر یک از شرکا ، بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است .

20 -ساختارسازمانی شرکت سهامی چگونه است؟

ساختارسازمانی به نحوه ورود وارتباط بین اعضای یک شرکت گفته می شود. از بین سهام داران تعدادی به عنوان هیئت مدیره انتخاب می شوند وازبین هیئت مدیره رییس هیئت مدیره انتخاب می شود و به انتخاب هیئت مدیره ،مدیر عامل منصوب می شود.مدیر عامل مدیران بخش های شرکت را انتخاب می کند.

اقتصاد

ممكن است تا كنون از علم اقتصاد تعاريف متعددي شنيده يا خوانده باشيد. ولي ساده ترين و جامع ترين تعريف از علم اقتصاد عبارت است از: علم اقتصاد، علم تخصيص بهينه منابع كمياب است . كميابي مهمترين موضوع علم اقتصاد مي باشد. فقط علم اقتصاد است كه به موضوع كميابي مي پردازد. اگر كميابي نبود علم اقتصاد هم بوجود نمي آمد. كميابي به اين معناست كه امكانات محدود و خواسته هايمان نامحدود مي باشد. مثلاً درآمد بازار هدف نا محدود ما محدود است ولي كالاها و خدمات زيادي را مي خواهيم خريداري كنيم. بودجه كشور محدود است ولي نيازها و خواسته هاي زيادي است كه در جامعه وجود دارد. وقت ما كمياب است. نيروي انساني، زمين هاي حاصلخيز، آب، هواي سالم و . همه منابع كمياب هستند.

منابع را در علم اقتصاد به منابع اقتصادي و غيراقتصادي تقسيم بندي مي كنند. منابع اقتصادي به منابعي گفته مي شود كه كمياب باشند. (نشانه كميابي قيمت است. هر كالا يا منبعي كه قيمت داشت به معني اين است كه آن كالا يا منبع كمياب است.) منابع غيراقتصادي كه در علم اقتصاد مورد بحث قرار نمي گيرند، منابعي است كه فراوان باشند. (نشانه فراواني مجاني بودن آن است.) مثلاً نور و هوا هرچند براي ادامه زندگي و حيات انسان و توليد كالاها، بسيار مهم هستند ولي به دليل اينكه فراوان است، در علم اقتصاد مورد بحث قرار نمي گيرند. پس هر چه كمياب باشد موضوع علم اقتصاد و بررسي هاي اقتصادي قرار مي گيرد.

هر كالا يا منبعي كه كمياب باشد، بايد آن را به نحو صحيح تخصيص داد. به عبارت ديگر تخصيص از كميابي نشأت مي گيرد. اگر كالا يا خدمتي فراوان باشد، ضرورتي به تخصيص آن نيست. مثلاً نور خورشيد و هوا فراوان است، هركس به هر شكلي كه مي خواهد مي تواند آن را مصرف كند. ولي بودجه فرد، بودجه كشور و وقت فرد محدود است. بنابراين بايد فكر كرد كه چگونه بودجه يا وقت خود را به نحو صحيح تخصيص دهيم. در بحث هاي علم اقتصاد هميشه گفته مي شود كه تخصيص بايد بهينه باشد. منظور از تخصيص بهينه در علم اقتصاد تخصيصي است كه ما را به هدف يا اهدافمان بيشتر نزديك نمايد يا در تحقق اهداف نقش و تأثير بيشتري داشته باشد. بنابراين بهينه بودن تخصيص به اهداف هر فرد بستگي دارد. به عنوان مثال اينكه شما وقت خود را به ورزش، درس خواندن، استراحت كردن و . تخصيص دهيد، بستگي به هدف شما دارد. همه هدف علم اقتصاد (همانند بقيه علوم) اين است كه افراد را راهنمايي نمايد كه از امكانات خود به نحوي بهره برداري نمايند كه به بيشترين هدف خود دسترسي پيدا كنند. برخلاف تصور عامه هدف علم اقتصاد سودآوري و . نيست. هر جامعه و يا فرد و يا بنگاهي هدف خود را تعيين مي كند و از علم اقتصاد براي بهتر رسيدن به اين هدف كمك مي گيرد. مي توان گفت كارايي كه به مفهوم حداكثر ستاده از داده معين است، محور اصلي بحث هاي علم اقتصاد است. در علم اقتصاد مي خواهيم از منابع كمياب حداكثر استفاده صورت پذيرد.

2 . تقسيم بندي علم اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد كلان:

علم اقتصاد را به اقتصاد خرد (Microeconomics) و اقتصاد كلان (Macroeconomics) تقسيم بندي مي كنند. اقتصاد خرد بررسي رفتار اقتصادي افراد و بنگاه هاست و اقتصاد كلان به بررسي فعاليت هاي اقتصادي در سطح كشور مي پردازد.

اقتصاد خرد در پي پاسخگويي به دو سؤال زير است:

يك فرد چگونه امكانات محدود خو را (مانند بودجه، وقت و . ) بين كالاها و خدمات مختلف تخصيص دهد تا به هدف خود كه فرض مي شود حداكثر مطلوبيت است، دسترسي پيدا كند.

يك بنگاه چگونه امكانات محدود خود را (مانند پولي كه براي توليد مي خواهد هزينه نمايد) را صرف استخدام عوامل توليد نمايد تا به هدف خود كه فرض مي شود حداكثر توليد يا سود است دسترسي پيدا كند.

اقتصاد كلان نيز در پي پاسخگويي به سؤال زير است:

امكانات محدود يك جامعه مانند نيروي انساني، سرمايه و . چگونه تخصيص يابد تا به حداكثر اهداف جامعه (مثل اشتغال، ثبات قيمت ها، رشد توليد و . ) دسترسي پيدا كند.

3 . سه سؤال مطرح در هر جامعه و سه نظام اقتصادي:

به دليل اينكه ما در دنياي كميابي زندگي مي كنيم در هر جامعه اي سه سؤال مطرح مي شود:

چه كالاها و خدماتي و به چه مقدار توليد شود؟

چگونه توليد شود؟ يعني شيوه توليد چه باشد؟ آيا كاربر يا سرمايه بر باشد؟

كالاها و خدمات توليد شده چگونه توزيع شود؟ (بحث عدالت اجتماعي)

پاسخ هاي متفاوتي به سه سؤال بالا داده شده است. اين پاسخ ها را مي توان در سه دسته كلي تقسيم بندي نمود:

الف) پاسخ نظام اقتصاد آزاد ب) پاسخ نظام اقتصاد متمركز ج) پاسخ نظام اقتصاد مختلط

نظام اقتصاد آزاد نظامي است كه مبتني بر مكانيسم عرضه و تقاضا (قيمت)، مالكيت خصوصي، رقابت، آزادي فعاليت اقتصادي و نقش محدود دولت است. طرفداران نظام اقتصاد آزاد معتقد هستند كه از طريق مكانيسم عرضه و تقاضا در بازار پاسخ سه سؤال فوق داده مي شود. هر كالايي را كه مصرف كنندگان بيشتر خواسته باشند، تقاضاي آن افزايش مي يابد، در نتيجه توليدكنندگان از آن كالا بيشتر توليد مي كنند. توليدكنندگان نيز در پي حداقل كردن هزينه توليد مي باشند، بنابراين از شيوه هاي توليدي استفاده مي كنند كه ارزانتر باشد. اگر نيروي كار ارزان باشد، شيوه كاربر و اگر سرمايه ارزانتر باشد، شيوه سرمايه بر انتخاب مي شود. در پاسخ به سؤال كالاها چگونه توزيع شود، اقتصاد آزاد معتقد است كه هر عامل توليد به اندازه بازدهي خود درآمد كسب مي كند و با درآمد كسب شده كالاها و خدمات را خريداري مي كند. بنابراين هر فردي كه بازدهي اش بيشتر باشد، درآمد بالاتر و به تبع آن كالاها و خدمات بيشتري نصيبش خواهد شد.

نظام اقتصاد متمركز ، نظامي است كه همه تصميمات توسط دولت اتخاذ مي گردد. در اين نظام، مكانيسم بازار و عرضه و تقاضا جايگاهي ندارد و هر سه سؤال فوق توسط دولت پاسخ داده مي شود.

نظام اقتصاد مختلط ، نظامي است كه مكانيسم بازار را قبول دارد ولي به دخالت دولت براي بهبود توزيع درآمد و تهيه كالاهاي مطلوب جامعه معتقد است. از نظر اين نظام در درجه اول پاسخ سه سؤال بايد توسط مكانيسم بازار داده شود ولي دولت نيز در مواردي كه توزيع درآمد يا ثروت مطلوب برقرار نمي باشد در مكانيسم بازار دخالت محدود مي كند.

حافظه نامحدود

تمام کتاب‌های انتشارات نسل نواندیش با کیفیت بالا تولید می‌شود و در بسته‌بندی مقوایی در میان حباب پلاستیکی ارسال می‌شود تا هیچ‌نوع آسیبی به محصول نرسد. در صورتی که کتاب تهیه شده توسط شما از وبسایت یا کتاب‌فروشی‌های سراسر کشور دچار مشکل صفحه‌آرایی هستند لطفا جهت تعویض با شماره ۰۲۱۸۸۹۴۲۲۴۷ تماس بگیرید.

شما هم می‌توانید ذهن نامحدود داشته باشید آیا لازم است حجم انبوهی از اطلاعات را به یاد بسپارید؟ آیا یادآوری مسائل مهم برای‌تان دشوار است؟ آیا چیزهایی را که می‌آموزید، زود از یاد می‌برید و برای یادگیری مجدد آن‌ها باید زمان زیادی صرف کنید؟ این کتابِ راهنمای بی‌نظیر، به شما راه‌های پرورش حافظه را نشان خواهد داد تا یاد بگیرید چطور باید حافظه‌تان را تمرین و توانایی‌های ذهنی‌تان را پرورش دهید تا ذهنی چابک و آماده داشته باشید. در این کتاب روش‌هایی خواهید آموخت تا بتوانید حجم زیادی از اطلاعات را به یاد بسپارید و در زندگی شخصی و کاری خود بر دیگران برتری داشته باشید.

چیزهایی که با مطالعه این کتاب می‌آموزید
• شش سیستم حافظه قدرتمند که به کمک آن‌ها می‌توانید بی‌درنگ قدرت به‌یادسپردن و یادآوری خود را بهبود دهید.
• چطور به‌جای هفت واحدِ اطلاعاتی، بیش از پنجاه واحد اطلاعاتی را در حافظه کوتاه‌مدت‌تان ثبت کنید.
• چطور تمام چیزهایی را که برای امتحان‌ها و آزمون‌ها خوانده‌اید، به‌راحتی به یاد بیاورید.
• چطور تمرکز و توجه خود را چندین برابر کنید.
• چطور اسامی دیگران را خیلی راحت در موقعیت‌های متفاوت به یاد بیاورید.

شاید بتوان گفت در قرن بیست‌ویکم، تنها مزیتی که می‌توانید نسبت به دیگران داشته باشید این است که چطور از حافظه خود سریع‌تر و از ذهن خود بهینه‌تر استفاده کنید. حافظه نامحدود شما را به استاد حافظه تبدیل می‌کند. کوین هورسلی یکی از معدود کسانی است که توانسته لقب «استاد بزرگ بین‌المللی حافظه» را به خود اختصاص دهد. او مدال‌آور مسابقات جهانیِ قهرمان حافظه و رکورددار در زمینة «عالی‌ترین عملکرد در آزمون‌های حافظه‌» است. کوین سخنران حرفه‌ای در سطح بین‌المللی است و در کشورهای گوناگون سخنرانی کرده است. او به سازمان‌ها کمک می‌کند تا یادگیری، اشتیاق، خلاقیت و تفکر خود را توسعه دهند.

کد کتاب 10554 شابک 978-622-220-060-2 نام کتاب حافظه نامحدود نام اصلی Unlimited Memory: How to Use Advanced Learning Strategies to Learn Faster, Remember More and be More Productive, 2013 نویسنده (ها) کوین هورسلی مترجم (ها) اصغر فرمان موضوع کتاب موفقیت و مدیریت قطع رقعی صفحات 159 تاریخ چاپ سال 1400 نوبت چاپ چاپ سوم سال چاپ اول 1398

سوالات متداول

پس از انتخاب فونت و فشردن دکمۀ خرید به قسمت انتخاب لایسنس و اطلاعات ورودی دیگر مانند نام پروژه و نام وب‌سایت می‌رسید. با انتخاب لایسنس و ورود اطلاعات دیگر، فونت انتخابی شما به سبد خرید اضافه میشود. در این مرحله به صفحه‌ای هدایت می‌شوید که می‌توانید خرید خود را ببینید و آن را تکمیل کنید یا به دیدن فونت‌های دیگر ادامه دهید، در نهایت به سبد خرید می‌رسید(آیکون آن گوشۀ سمت چپ بالای صفحه نمایش یا در منوی کشویی موبایل قرار گرفته)، اگر کد تخفیف دارید آنرا وارد کنید و دکمه اقدام به پرداخت را فشار دهید. در صفحۀ بعدی در بخش جزئیات پرداخت مشخصات خود را وارد کنید، در اینجا حسابی برای شما در فونتامین ساخته می‌شود، در پایین صفحه تیک موافقت با شرایط و مقررات را بزنید و با دکمه ثبت سفارش به صفحه پرداخت وارد شوید. پس از آن به صفحه زرین پال وارد شده و با زدن دکمه پرداخت به سمت یکی از درگاه‌های پرداخت بانکی آنلاین هدایت می‌شوید. پس از پرداخت مبلغ و بازگشت به سایت، در حساب کاربری خود در فونتامین در بخش سفارشات می‌توانید فونت‌های خریداری شده به همراه کد لایسنس 8 رقمی برای هر کدام را ببینید و در ادامه همان بخش یا بخش دانلودها، فونت‌های خریداری شده را دانلود کنید. برای دریافت بروزرسانی‌های بعدی نیز می‌توانید به همین قسمت مراجعه کنید.

لایسنس‌ها

لایسنس‌ها اجازه نامه های کوچکی هستند که شرایط توافقی کاربرد فونت‌ها را بیان می‌کنند، به گونه‌ای که حق مولف و کاربر در قیمت‌گذاری و کاربرد روشن شده و محفوظ بماند. در واقع در فونتامین خود فونت فروخته نمی‌شود، بلکه اجازه استفادۀ آن تحت شرایط استفاده در چندین طبقه‌بندی به فروش می‌رسد. فروش لایسنس فونت چند سالیست که در فونت‌ایران شروع و باعث اعتماد طراحان فونت و خریداران شده، ما هم سعی کردیم مشابه همین شیوه را در فونتامین پیاده‌ کنیم. در فونتامین چندین نوع لایسنس با کاربردهای مختلف ارائه می‌شود که به شرح زیر هستند:

لایسنس شخصی(غیر تجاری)

برای کاربران شخصی که به دنبال استفاده از فونت در خارج از رایانه یا وسایل شخصی و کسب منافع مالی نیستند، مانند پروژه‌های شخصی، استفاده در موبایل و …

لایسنس تجاری-ویژه پروژه‌های کوچک

برای استفاده از فونت در پروژه‌های تجاری کوچک که منافع مالی محدود و/یا کوتاه مدت دارند، معیار کوچکی و بزرگی یک کسب و کار به سرمایه، تیم و بازار هدف وابسته است.

(فونتهایی با کاربرد خاص(مانند بدیع) در بخش تجاری فقط شامل همین لایسنس می‌شوند. اینگونه فونتها برای تمام کاربردها طراحی نشده‌اند، بنابراین نیازی به تفکیک بیشتر برای آنها نیست و صرف تجاری بودن میتوان در همۀ پروژه‌ها از آنها استفاده کرد.)

لایسنس تجاری-ویژه پروژه‌های بزرگ

برای استفاده از فونت در برندها یا پروژه‌های تجاری بزرگ که منافع مالی متوسط و/یا بلند مدت دارند.

لایسنس ویژه قالبهای فروشی

برای استفاده از فونت در قالبهای فروشی وردپرس بدون توجه به سقف فروش

لایسنس حقوقی

برای استفاده از فونت در موارد متعدد سازمانی شامل نشر کتاب یا محصولات چاپی، برنامه‌های موبایل، برنامه‌های رایانه‌ای درون یا برون سازمانی تحت نام سازمان(نمی‌توان در پروژه‌هایی خارج از سازمان از فونت استفاده کرد)، نصب روی چندین سیستم برای کار توسط چندین کاربران درون سازمانی، یا به عنوان بخشی از هویت بصری در محصولات و تبلیغات به نام آن سازمان

لایسنس نامحدود

برای دسترسی کامل و نامحدود کاربران درون یا بیرون یک سازمان به فونتها تحت برنامه ها یا خدمات آن سازمان یا استفاده از فونت در پروژه‌های پیمانکاری چاپی(مانند نشر کتاب) و دیجیتال و همچنین برنامه‌های محتوا محور با قابلیت انتخاب، نمایش یا ویرایش نوشته.

در هنگام خرید کد 8 رقمی منحصر بفرد لایسنس برای شما ثبت می‌شود که می‌توانید آنرا در محصولات خود استفاده کنید، همچنین از اینجا می‌توانید آخرین لایسنس‌های ثبت شده را ببینید و بر اساس جستجو با نام پروژه یا کد لایسنس، خرید خود را ببینید. اگر طراح سایت یا پیمانکار پروژه‌ای برای مشتریان خود هستید می‌توانید لینک این صفحه و کد لایسنس خرید خود را در فاکتور مشتری بنویسید.

آیا می‌توانم از فونت‌های شما در لگو و لگوتایپ استفاده کنم؟

جواب یک بله بزرگ با یک شرط کوچک است 🙂 استفاده از فونت در لگوها و لگوتایپ‌ها نشانه اعتماد طراحان به یکدیگر است و نیاز به خرید لایسنس خاصی ندارد. شرطی که برای این اعتماد وجود دارد آنست که امانتداری در حفظ ظاهر حروف تا حد معقولی حفظ شود. ویرایش مستقیم حروف، خارج کردن طراح اصلی فونت از روند طراحی حروف فونت خویش است، البته جابجایی حروف و نقاط یا افکتهایی کلی که در خدمت طرح اصلی باشند کاملاً مورد قبول هستند.

فونتهایی با پسوند OA و FD

  • فونت‌های استاندارد اصلی ارائه شده در بسته فونت پسوندی ندارند.
  • فونت‌هایی با پسوند FD فونت‌هایی با اعداد فارسی به جای اعداد لاتین هستند، تایپ اعداد فارسی در محیط وب و برخی از برنامه‌های دسکتاپ با کیبورد تقریباً غیرممکن است و این فونت‌ها یک راه غلط برای حل این مشکل هستند. غلط از این لحاظ که فونت‌های استانداردی نیستند و ارائه آنها تعداد فایل‌ها را بیشتر و مدیریت بروزرسانی‌ها را مشکل‌تر می‌کند.
  • فونتهایی با پسوند OA تنها شامل بخش عربی(نوشتار عربی شامل: عربی، فارسی و …) هستند، بعضی از طراحان برای پروژه‌های وب یا چاپ بنا به ضرورت یا سلیقه از فونت دیگری برای بخش لاتین استفاده می‌کنند(یا از همان فونت لاتین با پوشش زبانی کامل‌تر که شامل کاراکترهای بیشتری هستند)، در این حالت این دسته از فونت‌ها که با پسوند OA در بستۀ فونت گذاشته شده‌اند در کنار فونت لاتینِ انتخاب شده(یا فونتی با نوشتارهای دیگر مانند سیرلیک، یونانی و …) قرار گرفته و با هم استفاده می‌شوند.

در مورد دفترچه فونت‌ها

دفترچۀ پی‌دی‌اف فونت‌(Font Specimen PDF) راهی برای دیدن فونت در محیط بُرداری است(دفترچه‌ها حاوی خود فونت‌ها نیستند، در واقع فونت‌ها به شکل‌های بُرداری تبدیل شده‌اند و شامل رندرینگ فونت نمی‌شوند) در محیط پی‌دی‌افِ دفترچه‌ها می‌توان از قابلیت تغییر مقیاس(بزرگنمایی) بهره برد، همچنین برگه‌هایی با زمینه سفید و رنگی دارند که می‌توانید قبل از خرید به عنوان نمونه‌های قابل چاپ از آنها استفاده کنید(تمام برگه‌ها در اندازۀ A4 هستند)

وزیر ورزش و جوانان: باید از ظرفیت نامحدود نیروی جوانان استفاده کنیم

وزیر ورزش و جوانان: باید از ظرفیت نامحدود نیروی جوانان استفاده کنیم

وزیر ورزش و جوانان گفت: تعامل با محیط زیست، تعامل با دانشجو و تعامل با محیط ورزشی به معنای اثرگذاری و اثرپذیری است که تعامل مورد نظر بازار هدف نا محدود نظام مقدس جمهوری اسلامی با جوانان است.

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، سید حمید سجادی در همایش جهاد اکبر «تراز اول» در جمع نمایندگان انجمن‌ اسلامی دانشجویان سراسر کشور و نخبگان ورزشی در مشهد، ضمن تبریک ایام شعبانیه اظهار کرد: معتقدیم که آینده نه چندان دور نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به دست شما رقم خواهد خورد؛ در این راستا امیدوارم گام‌هایی را که با هم بر می‌داریم، گام هایی استوار و در راستای بیانیه گام دوم انقلاب باشد.

وی با بیان اینکه ما باید پنج مرحله ای که مورد نظر مقام معظم رهبری است را با یکدیگر طی کنیم، بیان کرد: افتخار من بر این است که از سن ۲۰ سالگی با موفقیت و قبولی در کنکور توانستم در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تحصیل کنم و پس از آن برایم مقدر و خیر بود تا به معلمی در مدارس شاهد و نوکری برای فرزندان شهید مشغول شوم.

وزیر ورزش و جوانان اضافه کرد: به عنوان کسی که اگر لایق نام معلم باشم، دوست دارم تا از آینده جوانان ما و آنچه که در رصد خانه وزارت به آن رسیدیم و همچنین موضوع حال جوانان و نگاه ما به آینده در بیانیه گام دوم انقلاب و نقش گروه های جهادی و سمن ها برای شما صحبت کنم.

سجادی با اشاره به اینکه بعد از ۹ سال، شورای عالی جوانان به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، تصریح کرد: به دلیل برگزاری این برنامه، رئیس جمهور دستور دادند تا در خصوص مسائل جوانان در جلسه فوق العاده شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث شود.

وی عنوان کرد: زیر ساخت های دولتی، ساز کارها و منابع خوبی را در کشور داریم که باید برنامه ریزی کنیم تا از این امکانات برای آینده و نسل فعلی و همچنین برای تاریخ سازان کشور به نحو احسن استفاده کنیم.

وزیر ورزش و جوانان افزود: دولت‌ها مقداری ظرفیت دارند ولی آنچه که نامحدود است، نیروهای جوانی، خلاقیت‌ها و ایده‌هاست که باید، یک به یک کشف و هدایت شوند و از آنها به نحو مطلوب بهره مند شویم .

سجادی ادامه داد: با شناسایی نیازهای روز جامعه با کمک تشکل‌هایی مانند شما میتوانیم بر مشکلاتی مانند ترافیک، آلودگی، ناامیدی در بین جوانان، موضوع مهم تعلیم و تربیت فائق آییم.

وی بیان کرد: یک عده در دنیا در حال برنامه ریزی هستند که چگونه عزت را از ورزشکاران ایرانی بگیرند و این موضوعی مطالعه شده است.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: یکسری اتفاقات در حال رقم خوردن است که جوان ایرانی به فکر مهاجرت بیافتد؛ البته که مهاجرت از صدر اسلام هم وجود داشته ولی چه اتفاقی افتاده که جوان ما ارزش‌های کشور دیگر را نسبت به ارزش‌های خود در اولویت بداند.

سجادی با اشاره به بحث رجحان ارزش در حیطه خودفرمانی گفت: برای ما فکر میکنند که رجحان ارزش جوان ما چگونه اتفاق می‌افتد که کشور و اعتماد شان را چگونه بگیریم، همچنین در تفکر این هستن که چگونه اعتماد آنها را از کشور و مسئولین بگیریم و هویت خودشان را فراموش کنند.

وی افزود: یکسری دیگر از اتفاقات هست که می‌خواهند توانمندی را از کشور ها با قوانین و ضوابطی که می‌گذارند، سلب کنند؛ اخیرا برخی کشورها در رشته های ورزشی موضع گرفتن در مقابل ورزشکاران روسیه در حالیکه منشور المپیک می‌گوید ورزش عاری از سیاست است.

وزیر ورزش و جوانان اظهار کرد: زمانی که ورزشکار ما در مقابل ورزشکار رژیم اشغالگر قدس قرار نمی‌گیرد، در آخرین تهدید ها به ما گفته شده که اگر یکبار دیگر در هر رشته ورزشی در هر جای دنیا، این مسئله تکرار شود، دچار محرومیت در تمام رشته‌های ورزشی خواهید شد.

سجادی عنوان کرد: کمیته ای در اسراییل شکل گرفته بازار هدف نا محدود بر این اساس که رشته های ورزشی شانس بالا برای ایران بررسی شده و حتی ورزشکارانی را استخدام کردند تا در قرعه در مقابل ایران قرار گیرند تا آنها به اهدافشان برسند.

وی اضافه کرد: ما در این شرایط دور هم جمع شدیم تا پرچم مان را برافراشته نگاه داریم؛ همچنین ما باید بیدار باشیم و این دست نشست ها را داشته باشیم و بیشتر باهم تعامل کنیم تا با فعالیت و کار بیشتر اهداف شوم دشمنان را خنثی و برای اهداف ملی کار کنیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.